Prospektet er ajourført

Visninger: 1506 Dato: 02. jun. 2017 kl. 17:00

Investeringsforeningen Sydinvest har ajourført prospektet den 2. juni 2017. (Selskabsmeddelelse 15/2017)

De væsentligste ændringer i prospektet er følgende:

  • Alle afdelinger, som investerer i obligationer fra HøjrenteLande og alle afdelinger, som investerer i Virksomhedsobligationer HY, har fået reduceret deres emissionstillæg og indløsningsfradrag.
  • Virksomhedsobligationer HY ETIK KL, som blev etableret den 24.02.2017, er tilføjet prospektet.
  • Afrika KL, som har sidste handelsdag i dag og fusioneres ind i Globale EM-aktier KL den pr. 9. juni 2017, er udgået af prospektet.
  • Emerging Market Bonds I USD Acc er lukket og derfor udgået af prospektet.
  • Der er tilføjet 11 nye W-andelsklasser, som etableres den 13. juni 2017. I den forbindelse skifter 6 afdelinger navn, da de bliver til A-andelsklasser.
  • Der er tilføjet 3 nye W-andelsklasser, som etableres den 14. juni 2017. I den forbindelse skifter 2 afdelinger navn, da de bliver til A-andelsklasser.
  • Aftale om formidling af andele er ændret.
  • Redaktionelle ændringer.

Det ajourførte prospekt er vedlagt. I afdelinger og andelsklasser, hvor ovenstående ændringer medfører et behov for ajourføring af Central Investorinformation, er dette sket. De ajourførte Central Investorinformationer kan findes på foreningens hjemmeside www.sydinvest.dk.

Yderligere information kan fås hos direktør Eskild Bak Kristensen på tlf. 74 37 33 10.

Syd Fund Management A/S
Eskild Bak Kristensen
Direktør
(Selskabsmeddelelse 15/2017)
 

Tilbage