Prospektet er ajourført

Visninger: 1863 Dato: 14. apr. 2016 kl. 10:00

Investeringsforeningen Sydinvest har ajourført prospektet den 14. april 2016.

De væsentligste ændringer i vedlagte ajourførte prospekt for Investeringsforeningen Sydinvest er følgende:

  • I afdeling Verden Ligevægt & Value KL etableres andelsklasser. Investorer i afdelingen fortsætter herefter i andelsklassen Verden Ligevægt & Value A DKK, der fortsat vil være noteret på Nasdaq Copenhagen A/S og i øvrigt bevare sine hidtidige egenskaber.
    - Andelsklassens ajourførte Central Investorinformation
     
  • Administrationsvederlaget forhøjes med 0,01 procent-point i alle afdelinger.
     
  • Tegningsprovisionen, som blev fjernet i afdelinger uden andelsklasser og A-andelsklasser den 11. april 2016, er fjernet i prospektet. Som en konsekvens heraf er ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent) reduceret i de berørte afdelinger. 


Download prospektet

Ajourføringen er offentliggjort på fondsbørsen den 14. april 2016, som selskabsmeddelelse 31/2016
 

Tilbage