Reduktion af emissionstillæg og indløsningsfradrag

Visninger: 1995 Dato: 05. maj. 2020 kl. 09:50

Finansmarkederne er fortsat påvirkede af usikkerhed som følge af Coronavirus. Det er vores vurdering, at usikkerheden om prisstillelsen er reduceret.

Derfor reducerer Investeringsforeningen Sydinvest de midlertidigt hævede emissionstillæg og indløsningsfradrag på afdelinger med danske obligationer, virksomhedsobligationer og obligationer fra højrentelande i henhold til nedenstående:        

Emissionstillægget og indløsningsfradraget er i afdelingerne/andelsklasserne Korte Danske Obligationer A DKK, Mellemlange Obligationer A DKK, Mellemlange Obligationer A DKK Akk og Fonde KL dermed reduceret til de oprindelige prospektsatser.

Blandede fonde (Værdipapirfonden Sydinvest) og HøjrenteLande ESG

Venlig hilsen

Syd Fund Management A/S
Tlf. 74 37 33 00

 

Tilbage