Reglerne for afkastbeskatning er opdateret

Visninger: 36 Dato: 19. apr. 2016 kl. 08:40

Læs mere om reglerne for afkastbeskatning i forbindelse med dine investeringer i Sydinvest, samt hvilke ændringer der er trådt i kraft ved årsskiftet.

At følge med i reglerne for beskatning af dine afkast kan være en stor mundfuld. Der sker løbende ændringer af lovgivningen, og selv om de fleste ændringer implementeres automatisk, så skal du huske at tjekke, om beregningerne er korrekte.

Lavere selskabsskat i 2016
De fleste beskatningsprocenter er uændret fra sidste år til i år. I 2016 er selskabsskatten dog ændret fra 23,5% til 22%, gældende for både aktier og obligationsafdelinger.

Sænket skattesats på kapitalindkomst
På kapitalindkomsten er satsen for beløb over 50.000 sænket til 29%. Derudover er grænsen ved positiv kapitalindkomst reguleret i opadgående retning med 500 kroner for enlige og 1.000 kroner for ægtefæller.Skattesatserne er uændret på aktieindkomst
For aktieindkomsten er skattesatserne uændrede. Beløbsgrænsen er reguleret med 700 kr. i opadgående retning, så den i dag skiller ved 50.600 kr. Dvs. at man betaler 27% i aktieindkomstskat op til denne grænse, hvorefter den udgør 42% for beløb over 50.600 kr. (ægtefæller dobbelt grænse).

 

Hvordan beskattes dit afkast?
Nedenfor finder du de skattemæssige hovedregler i forbindelse med investering i Sydinvests obligations- og aktieafdelinger.

Tabel 1: Beskatning af afkast for udbyttebetalende afdelinger

Udbyttebetalende Personer
(frie midler)
Personer
(pension)
Virksomheds-
skatteordning
Selskaber

danske og

udenlandske
obligationsafdelinger 
Udbytte:
kapitalindkomst

Gevinst v/salg
:
kapitalindkomst.

Tab v/salg
:
modregnes
i kapitalindkomst
15,3 %.

Årlig beskatning af
kursavancer/-tab
samt udbytte
(lagerbeskatning).

Ved kurstab sker
der modregning
i de efterfølgende års
positive
pensionsafkast
Afdelingerne kan ikke
indgå i
virksomheds-
skatteordningen
22 % selskabsskat.

Årlig beskatning af
kursavancer/-tab
samt udbytte
(lagerbeskatning) 
 
aktieafdelinger
 
Udbytte:
Aktieindkomst

Gevinst v/salg:
aktieindkomst.

Tab v/salg
:
kan modregnes
i aktieudbytte og
aktiegevinster

Tabel 2: Beskatning af afkast for akkumulerende afdelinger

Akkumulerende Personer
(frie midler)
Personer
(pension)
Virksomheds-
skatteordning
Selskaber
Aktier- og
obligations-
afdelinger
 Årlig beskatning
af kursavancer/-tab
i kapitalindkomst
(lagerbeskatning)
15,3 %.

Årlig beskatning af
kursavancer/-tab
(lagerbeskatning).

Ved kurstab sker
der modregning
i de efterfølgende års
positive
pensionsafkast
Årlig beskatning
af kursavancer/tab
i virksomhedsindkomst
 (lagerbeskatning)
22 % selskabsskat.

Årlig beskatning af
kursavancer/-tab
(lagerbeskatning)
Udbyttebetalende
afdelinger med
fast udløb
(akkumulerende)
 Årlig beskatning
af kursavancer/
-tab i kapitalindkomst
(lagerbeskatning)

Udbytte:
kapitalindkomst


Husk at skattebehandlingen afhænger af din individuelle situation og derfor kan ændre sig.

Her kan du se, hvilke afdelinger der hører ind under de enkelte kategorier


Af Michael Jessen, Sydinvest den 19. april 2016.
 

 

Tilbage