Rentestigning rammer afkastet i Sydinvests blandede fonde

Visninger: 2077 Dato: 06. feb. 2018 kl. 11:00

Sidste uge og starten af denne uge har været præget af store kursfald på aktier og obligationer, og dermed er de positive afkast fra årets første uger vendt til negative.

Situationen er kendetegnet ved, at alle aktivklasser falder, og dermed er der ikke noget sted at "krybe i ly". Arnestedet for den nuværende uro er USA, hvor lav arbejdsløshed, skattereform, høj optimisme og senest tiltagende lønstigninger har fået investorerne til at handle obligationsrenterne markant i vejret siden årsskiftet. Baggrunden for rentestigningerne er overordnet positiv – nemlig at det nuværende opsving virker så stærkt, at centralbankernes opkøb af obligationer (QE-programmet) tilbagerulles, og at renten skal normaliseres. Den amerikanske centralbank er i fuld gang med at hæve renten, og meget tyder på yderligere tre til fire renteforhøjelser i 2018. I Europa er der ikke udsigt til renteforhøjelser før i 2019, men også her er er de 5 og 10-årige renter skudt i vejret, både pga. afsmitning fra USA, men også i forventning om at lavrentemiljøet lakker mod enden.

Selv om aktiemarkederne bør kunne klare noget højere renteniveauer end aktuelt, så ventes tempoet i rentestigningerne at spille en stor rolle for kursudviklingen, også på aktier.

Hurtige rentestigninger giver på kort sigt urolige aktiemarkeder. Men da rentestigningerne som sagt sker på en relativ positiv baggrund, forventer vi som udgangspunkt, at aktierne vil stabilisere sig. Vi følger dog udviklingen nøje, ikke mindst bliver det vigtigt at se, om den toneangivende 10-årige amerikanske rente for alvor bryder igennem 3 %. Aktuelt ligger denne rente i 2,71 %, en stigning på 0,30 %-point  siden årsskiftet efter at have været helt oppe i 2,85 % i fredags. I Europa er inflationen fortsat meget moderat, og derfor venter vi ikke, at rentestigningerne fortsætter på samme måde, som vi har set det de seneste uger.

Investorerne skal dog til at vænne sig til større kursudsving henover året.

År til dato afkast på blandede fonde pr. 6. feb. 2018 :

Fonde Afkast år til dato
Konservativ -1,2 %
Balanceret -2,5 %
Vækstorienteret -3,3 %
Aggressiv -4,0 %


Vores vurdering og dispositioner
Efter mange måneders uafbrudte stigninger på aktiemarkederne var en korrektion ikke uventet – og vel heller ikke usund efter det rally, vi så i årets første uger. Aktiefaldene gør os ikke for alvor bekymrede på den lange bane. Vi venter som nævnt ikke, at det er starten på en længere nedtur, men renteudviklingen bliver vigtig, og der er en ikke ubetydelig risiko for, at renterne skal videre op i de kommende uger. Vi har derfor taget toppen af risikoen i fondene og konkret reduceret en smule i aktierne i løbet af torsdag og fredag. Vi ligger fortsat med en mindre overvægt i aktier.

Af Jan Hovmand-Olsen, for Sydinvest den 6. februar 2018.

 

Tilbage