06. okt. 2020 kl. 08:23
3408 visninger

Restriktioner og COVID-19 dæmper markederne

Corona-pandemien øver stadig sin indflydelse på udviklingen på de finansielle markeder i september måned.

Anden bølge af corona kombineret med nye restriktioner var med til at lægge en dæmper på de modne aktiemarkeder i september. På den anden side er der tegn på, at økonomierne rundt omkring i verden ikke har taget helt så megen skade, som først frygtet. Det er ikke mindst tilfældet i Fjernøsten, hvorfor vi så kursstigninger på aktiemarkederne i denne region. Flere institutioner opgraderer deres forventninger til væksten i 2020. I USA har fx forbundsbanken ændret sit vækstskøn fra -6,5 % til -3,7 % for 2020.  

USA har indført importrestriktioner på den kinesiske chipproducent SMIC. Kina overvejer at slå tilbage mod amerikanske teknologiselskaber som fx Cisco. Endelig har det også haft en betydning, at stimuliene i USA er aftaget en smule, samtidig med at usikkerheden om afviklingen af det amerikanske præsidentvalg i november er steget. Det har øget risikoaversionen, hvilket har en negativ indflydelse på aktiemarkederne. 

Internationale obligationer
De internationale statsrenter er faldet i september. I Europa har de største rentefald fundet sted i Italien og Spanien, mens rentefaldene i Skandinavien følger tæt efter. I USA og Japan var statsrenterne stort set uforandrede over hele rentekurven. 

Valutaerne er generelt blevet styrkede over for euroen og dermed kronen. Blandt de toneangivende valutaer er japanske yen og amerikanske dollar blevet styrket med ca. 2 %. Mexicanske pesos og britiske pund blev henholdsvis styrket med 0,8 % og svækket med 1,6 %.  

Afdeling International har med et afkast på 1,14 % klaret sig en smule dårligere end sit benchmark i september, hvilket kan tilskrives, at afdelingen har en lavere rentefølsomhed end benchmark. 

Danske obligationer
De danske statsrenter har været faldende over hele rentekurven i september, og realkreditobligationerne har gjort det godt.  
Afdelingerne med danske obligationer har alle klaret sig bedre end benchmark grundet overvægten i realkreditobligationer, som har klaret sig bedre end realkreditobligationer. 

Virksomhedsobligationer
Den øgede risikoaversion har bevirket, at renterne på virksomhedsobligationer og merrenten til sammenlignelige amerikanske statsobligationer er steget en smule, mest på High Yield-obligationer. Renterne på Investment Grade-obligationer, IG, var stort set uforandrede. 

Virksomhedsobligationer IG gav et afkast på 0,00 %, hvilket var en spidst bedre end afkast på benchmark.  Virksomhedsobligationer HY gav et afkast på -0,43 %, hvilket også var bedre end benchmarkafkastet.

Markedsudvikling for virksomhedsobligationer

Obligationstype Effektiv rente (%) Ændring seneste måned Siden årets start
Investment Grade 1,69 1 bp -62 bp
High Yield 4,24 15 bp 91 bp
US 10Y Treasury

0,68

0 bp

-124 bp

Kilde: Datastream

Højrentelandeobligationer
Obligationerne fra højrentelandene havde modvind fra oliepriserne, som faldt knap 10 % i september, og den stigende risikoaversion. Aktivklassen oplevede derfor stigende renter og merrenter i forhold til sammenlignelige statsobligationer. For obligationer udstedt i lokal valuta gik det afkastmæssigt næsten lige op, da højrentelandenes valutaer generelt er blevet styrkede over for euroen i september. 

I september har obligationer udstedt i hård valuta givet et benchmarkafkast på -1,93 %, og obligationer udstedt i lokal valuta har givet et benchmarkafkast på -0,08 %.

HøjrenteLande-afdelingerne har i september givet afkast, som ligger tæt på deres respektive benchmarkafkast. 

De modne aktiemarkeder
Efter en periode med en ganske stærk udvikling på de modne aktiemarkeder faldt de fleste lidt tilbage i september. Danske, svenske og japanske aktier udgør i denne sammenhæng en undtagelse. I Japans tilfælde hjulpet godt på vej af en styrket yen. Samlet faldt de modne aktiemarkeder på globalt plan 1,5 % i september målt i danske kroner.  

Det trods alt svage tilbagefald kan tilskrives, at coronavaccinen lader vente på sig, samtidig med at antallet af smittede er stigende i flere lande på et tidspunkt, hvor man på den nordlige halvkugle går koldere tider i møder. Det amerikanske valg er også en faktor, hvor meningsmålingerne peger på Biden som USA's næste præsident, hvilket ikke er udpræget positivt for aktiemarkederne. Det amerikanske aktiemarked har tabt momentum, hvilket også har været en negativ faktor. Teknologisektoren, som har været førende i 2020, måtte konstatere et tilbageslag i september. 

På den positive front kan man notere fremgang i mange af de fremadskuende indikatorer som fx ISM-indikatorerne i mange lande, et stærkt boligmarked i USA og fremgang i Kina bl.a. illustreret ved fremgang i bilsalget.   

Japanske aktier klarede sig bedst blandt de store toneangivende markeder. I Europa er der atter fare for, at Brexit-forhandlingerne bryder sammen, samtidig med at der er fremgang at spore i mange nøgletal. PMI for Eurozonen steg fx til 53,7 fra 51,7. I Tyskland steg ZEW-indekset til det højeste niveau i 20 år fra 71,5 til 77,4. Ifo-instittet har opjusteret sine vækstforventninger til tysk økonomi for 2020 fra -6,7 % til -5,2 %.   

De positive faktorer kunne ikke forhindre, at de europæiske og tyske aktier faldt i kurs i september. 

I Danmark klarede blandt de toneangivende aktier Vestas (+8,6 %) og Novozymes (+8,3 %) sig bedst, mens bundskraberne var at finde blandt Danske Bank (-10,8 %) og Coloplast (-5,2 %). 

Afkast i % på de modne aktiemarkeder i september, målt i kr.

Kilde: Datastream

Afdeling Danmark har gjort det dårligere end sit benchmark. Afdeling Tyskland har klaret sig bedre end sit benchmark. Afdelingen har øget sit investeringsniveau til 115 % fra 110 % i løbet af september. 

Modvinden for de amerikanske teknologiaktierne har bevirket, at de store valueaktierne har klaret sig bedre end vækstaktierne. Afdelingerne med ligevægt og value har alle klaret sig bedre end benchmark i USA, men dårligere på globalt og europæiske plan. 

Afkast i % på globale vækst- og valueselskaber fordelt på virksomhedsstørrelse i september.

Kilde: Datastream

Aktier fra Emerging Markets
Aktierne fra Emerging Markets klarede sig med et afkast på 0,4 % målt i danske kroner sig bedre end aktierne fra de modne markeder i september. Det var aktierne i Fjernøsten, som trak læsset, idet aktierne fra Latinamerika havde modvind. Det kan til dels tilskrives fald i råvarepriserne udløst af investorernes bekymringer med hensyn til, om den økonomiske genopretning kan fastholde momentum. Oliepriserne faldt næsten 10 %, sølv med næsten 18 % og guld godt 4 % i september. 

De teknologitunge markeder i Sydkorea og Taiwan gjorde det bedst i Fjernøsten. På trods af en klar forbedring af de økonomiske nøgletal i Kina faldt de kinesiske aktier i kurs. Det skyldes øgede spændinger i handelsklimaet mellem USA og Kina op til det amerikanske præsidentvalg, hvor et potentielt sammenbrud i Fase 1-handelsaftalen lurer.   

I Latinamerika var Mexico lyspunktet med stigninger i aktiekurserne bl.a. som følge af, at centralbanken reducerede sin styringsrente med yderligere 0,25 %-point til 4,25 %. Aktierne i Brasilien var tynget af de faldende råvarepriser. 

Afkast i % på de største markeder fra Emerging Markets i september, målt i kr.

Kilde: Datastream

Det samme var tilfældet med aktierne fra Rusland.  

Blandt vore afdelinger på Emerging Markets har Fjernøsten og Latinamerika klaret sig bedre end deres respektive benchmark. Derimod har afdelingerne, som investerer i BRIK-landene og globalt på Emerging Markets ikke helt kunnet matche benchmarkafkastene.  

Udsigter
Med hensyn til forventningerne på de enkelte investeringsområder henvises til de kvartalsskriv, som vi publicerer på hjemmesiden. 

Af fondsdirektør Niels Skovvart, Sydinvest

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

3,7
Baseret på 13 anmeldelser

Måske vil dette også interessere dig