Richard Thaler får Nobelprisen i økonomi

Visninger: 118 Dato: 09. okt. 2017 kl. 14:25

Richard Thaler, som er professor ved Chicago Booth School of Business, har fået tildelt Nobelprisen i økonomi for 2017. Prisen tildeles for hans bidrag til adfærdsøkonomi.

Det er især de psykologiske mekanismer, som han har forstået at integrere i sine teorier. Hermed følger han i fodsporet på psykologen Daniel Kahneman, som i 2002 fik Nobelprisen i økonomi for at anvende indsigter fra psykologien i den økonomiske teori. Disse teorier adskiller sig fra den traditionelle økonomiske tænkning, som bygger på økonomisk rationel adfærd.

Behavioral Finance
Richard Thaler betragtes også som én af grundlæggerne af Behavioral Finance. Dvs. den retning inden for finansieringsteorien, som inddrager faktisk adfærd i modelapparatet. Den gør bl.a. op med den traditionelle forestilling om, at de finansielle markeder er effektive. Effektive markeder indebærer, at al tilgængelig information er afspejlet i de aktuelle markedskurser. Det betyder i praksis, at det ikke er muligt som investor ved dygtighed at klare sig bedre end markedet. Man kan konstatere, at markedskurserne hele tiden bevæger sig, selvom at der ikke er kommet nye informationer. Thaler forklarer det ved, at mennesket ikke altid agerer rationelt. Tværtimod gentager mennesket igen og igen forudsigelige fejl, hvilket bl.a. kan være med til at forklare ulogiske kursbevægelser i de finansielle markeder.

Prospektteori
Thaler har også bidraget med forskning inden for Prospektteori, som oprindeligt blev udviklet af Kahneman og Tversky. Tversky døde seks år inden Kahneman fik sin Nobelpris. Prospektteori beskæftiger sig med adfærd og søger at forklare folks beslutninger i situationer, som involverer risiko. Modvilje mod tab er en del af teorien, hvor oplevelsen af et tab af en given størrelse er dobbelt så stor som glæden ved at vinde et beløb af samme størrelse.

Adfærdsteorien kan benyttes inden for mange områder af finansieringsteorien. Thaler og hans forgængere har bidraget med mange rationelle forklaringer på umiddelbart irrationelle mønstre på de finansielle markeder.

Af afdelingsdirektør Niels Skovvart, Sydinvest den 9. oktober 2017.

Tilbage