Rusland er mere end bare olie

Visninger: 4486 Dato: 21. aug. 2019 kl. 15:15

Rusland er kendt for sin store olieindustri, men faktisk er landet de senere år blevet mindre afhængig af olieprisen. Samtidig har den russiske centralbank stabiliseret økonomien, der ellers har været ramt af flere sanktioner.

Da olieprisen faldt kraftigt i 2014, synliggjorde prisfaldene Ruslands store olieafhængighed, hvilket også fik konsekvenser for aktiemarkedet. Siden da har den russiske regering og centralbank arbejdet hårdt på at mindske afhængigheden af olieprisen. De har blandt andet lavet en ny strategi, hvor valutaen påvirkes på en anden måde end tidligere for at prøve at dæmme op for de store svingninger i olieprisen og på den måde forsøge at tage noget af udsvingene væk fra aktiemarkedet og statsfinanserne.

Hvis man kigger på den seneste tids bevægelse i aktiemarkedet ift. olieprisen, er konklusionen, at det har virket. Rusland er stadig meget afhængig af olie, men det russiske aktiemarked svinger væsentligt mindre med olien i dag end for 5 år siden. Vi mener derfor, at en investering i Rusland i dag er mere end bare en investering i olie.

Stor indsats fra den russiske centralbank
Det russiske aktiemarked har siden den ukrainske krise i 2014 klaret sig væsentligt bedre end det generelle marked for Emerging Markets-aktier. Rusland har derfor længe været blandt de foretrukne lande i Sydinvest BRIK.

Perioden har været præget af store politiske uoverensstemmelser med både USA og Europa, hvilket har ført til over 70 indførte sanktioner fra USA. Men rent økonomisk har det haft en anden betydning for Rusland, end man først ville antage.

Reaktionen fra den russiske centralbank tilbage i 2014 viste en dedikeret indsats mod en kraftigt stigende inflation, et stort dyk i valutaen og dundrende underskud på både betalingsbalancen og handelsbalancen. Krisen kom nemlig samtidig med en kraftigt faldende oliepris, hvilket kun gjorde ondt værre.

Indsatsen mod den galopperende inflation var hård for det russiske folk. Konsekvensen var kraftigt stigende renter og en markant nedgang i realindkomsten. Men det stabiliserede hurtigt den russiske økonomi og den russiske valuta. Centralbanken har løbende lempet finanspolitikken samtidig med, at olieprisen har rettet sig. Det har betydet, at både offentlige budgetter og handelsbalancen i dag viser store overskud.

Russiske aktier er billige
Den pragmatiske tilgang fra centralbanken betød, at finansmarkederne hurtigt faldt til ro, og investorerne begyndte igen at se på værdiansættelsen af russiske aktier. Den har historisk set altid været væsentligt lavere end i mange andre lande. Det betød, at aktiemarkedet de efterfølgende år steg kraftigt, og Sydinvest BRIK har især været godt eksponeret i finans- og oliesektoren.

Vi ser stadig positivt på den russiske økonomi på trods af sanktionsbilledet og de seneste års relative store kursstigninger. Rusland har de seneste år håndteret det politiske pres på en økonomisk forsvarlig måde, og investorerne formår at se igennem det geopolitisk mudrede billede.

Aktiemarkedets store stigninger de seneste år afspejler en væsentligt forbedret indtjening for selskaberne, og værdiansættelsen af de russiske aktier er stadig relativt lav. Vi ser derfor stadig med positive briller på fremtiden for de russiske selskabers kursudvikling. Derudover er der også en række andre positive kursudløsende faktorer fra blandt andet nye dividenderegler, der siger, at alle statsejede selskaber minimum skal betale 50 % i dividende. Det er blevet modtaget meget positivt af investorerne.


For Sydinvest af porteføljemanager Nicolaj Jeppesen, Sydbank

Tilbage