Se dine afkast for 2017

Visninger: 7404 Dato: 10. jan. 2018 kl. 10:00

Investorerne i Sydinvest kan se tilbage på 2017 som et rigtig godt investeringsår. 35 ud af vores 38 fonde præsterede positive afkast.

Aktieafkastene i front
Har du ejet dine investeringsbeviser i hele 2017, så har du sandsynligvis fået et godt afkast på dine investeringer. 2017 har nemlig budt på pæne kursstigninger til investorerne, og det gælder også investorerne i Sydinvest. Årets bedste aktieinvesteringer har helt klar været aktier fra Emerging Markets. Sydinvest Globale EM-aktier var årets topscorer med et afkast på 26,35 %. Men også aktier fra Fjernøsten og BRIK (Brasilien, Rusland, Indien og Kina) har budt på gode afkast i 2017. Vore afdelinger, som investerer i aktier fra Fjernøsten og BRIK-landene, har givetafkast på mere end 20 %. Afkastene for både aktie- og obligationsfondene er beregnet under den forudsætning, at eventuelt udbytte fra afdelingerne er geninvesteret.

Aktiefonde Fondskode Afkast 2017
Sydinvest Globale EM-Aktier 6049966 26,35%
Sydinvest Globale EM-Aktier Akkumulerende 6049974 25,89%
Sydinvest Fjernøsten 1016954 25,01%
Sydinvest Fjernøsten Akkumulerende 6003699 24,41%
Sydinvest BRIK 1030388 20,41%
Sydinvest BRIK Akkumulerende 6001300 20,30%
Sydinvest Tyskland 6003311 14,24%
Sydinvest Danmark 1529838 11,44%
Sydinvest Europa Ligevægt & Value 1532340 9,45%
Sydinvest SCANDI 6008933 8,71%
Sydinvest Verden Ligevægt & Value 1010174 4,10%
Sydinvest Verden Ligevægt & Value A DKK Akk 6066909 3,84%
Sydinvest Latinamerika 1016946 2,86%
Sydinvest USA Ligevægt & Value 1027077 2,55%
 

Obligationsfondene er også kommet godt igennem 2017
Her skiller særlig fondene med højrentelande-obligationer og virksomhedsobligationer sig ud med afkast på hhv. 8 og 5 procent. Det er også inden for obligationerne, vi finder de tre Sydinvestfonde, som har givet negativt afkast i 2017. Det drejer sig om fondene HøjrenteLande Valuta, Lokal Valuta og International. Obligationsafdelingerne med danske stats- og realkreditobligationer har haft gavn af, at udlandet har været køber af især realkreditobligationer. De sætter pris på, at de på trods af lav risiko kan få en positiv rente. Det er meget vanskeligt i det nuværende lavrentemiljø.

Obligationsfonde Fondskode Afkast 2017
Sydinvest HøjrenteLande 1603965 8,39%
Sydinvest HøjrenteLande A DKK Akk 6001297 8,39%
Sydinvest Virksomhedsobligationer HY Akk. 6008941 4,87%
Sydinvest Virksomhedsobligationer HY 1609882 4,86%
Sydinvest HøjrenteLande Korte Obligationer Akk 6022790 4,62%
Sydinvest Virksomhedsobligationer IG 6040926 3,90%
Sydinvest HøjrenteLande Mix 1623192 3,24%
Sydinvest Virksomhedsobligationer HY 2019 6068138 1,77%
Sydinvest Mellemlange Obligationer A DKK 6058507 1,75%
Sydinvest Mellemlange Obligationer A DKK Akk 6058515 1,73%
Sydinvest Fonde 1627104 1,69%
Sydinvest Korte Obligationer KL 1591622 1,30%
Sydinvest Virksomhedsobligationer HY 2017* 6068138 0,66%
Sydinvest HøjrenteLande Lokal Valuta 6003087 -0,33%
Sydinvest HøjrenteLande Valuta A DKK 1631381 -1,81%
Sydinvest International 1014080 -6,62%

* Virksomhedsobligationer HY 2017 udløb i slutningen af året, og er efterfølgende afviklet.

 

Positivt afkast i alle blandede fonde
Sydinvests blandede fonde er også kommet godt igennem de 2017. En af årsagerne er, at vi har en lille overvægt af aktier i fondene, der overordnet set har klaret det flot i 2017. De højeste afkast findes således i fonde med de højeste andele af aktier.

Aktiefonde Fondskode Afkast 2017
Værdipapirfonden Aggressiv Akk 6074995 5,72%
Værdipapirfonden Aggressiv Udb 6074952 5,62%
Værdipapirfonden Vækstorienteret Udb 6074944 4,48%
Værdipapirfonden Vækstorienteret Akk 6074987 4,41%
Værdipapirfonden Balanceret Akk 6074979 3,37%
Værdipapirfonden Balanceret Udb 6074936 3,31%
Værdipapirfonden Konservativ Akk 6074960 1,97%
Værdipapirfonden Konservativ Udb 6074928 1,92%

 

Af Michael Jessen, Sydinvest den 10. januar 2018.

Tilbage