Selskabsprofiler på Sydinvest Morningstar

Visninger: 1617 Dato: 19. nov. 2018 kl. 13:50

Sydinvest Morningstar Global Markets Sustainability Leaders vil investere en stor andel af formuen i selskaber inden for it, healthcare og finans. Her kan du læse mere om udvalgte selskaber, og hvorfor de indgår i indekset.

Der er en god grund til, at indekset bag Sydinvest Morningstar Global Markets Sustainability Leaders har mange selskaber inden for it, healthcare og finans. De udvalgte selskaber er nemlig førende inden for bæredygtighed målt på miljø, sociale forhold og god selskabsledelse. Det er en bredere forståelse af bæredygtighed end, hvad der fx er afspejlet af investeringer udelukkende i økologi, vindmøller, solceller og mikrofinansiering. Investeringsmæssigt får man også nogle andre risikomæssige egenskaber ved at investere bredere som i indekset end i udelukkende fx vindmøller og solceller. Sidstnævnte har historisk vist sig at være særdeles risikable, hvorimod risikoen i det valgte indeks forventes at være lavere og på niveau med en traditionel global aktieafdeling, samtidig med at man faktisk får nogle af de snævrere områder med via selskabernes måde at drive forretning på.

Morningstar Global Markets Sustainability Leaders Index vælger aktierne i børsnoterede selskaber over hele kloden, der overholder høje standarder inden for miljømæssige og sociale forhold samt god selskabsledelse. Store selskaber er fremtrædende i indekset. Deres handlinger på områder som energieffektivitet, arbejdsnormer og kønsrepræsentation har derfor en betydelig global indvirkning. Her følger profiler på nogle af selskaberne i indekset og de foranstaltninger, de tager for at skabe en mere bæredygtig planet.

Cisco Systems Inc.
Som verdens største leverandør inden for netværksløsninger betragtes Cisco som en bæredygtig leder blandt teknologivirksomhederne. Cisco, som har hovedsæde i Californien, er midt i en 5-årig plan for at reducere sine drivhusgasemissioner med 60 % og udnytte vedvarende energikilder til 85 % af selskabets behov. Cisco har indført bæredygtighedskrav i sit produktdesign med vægt på levetid og genanvendelighed. Med 72.000 medarbejdere over hele kloden er Cisco langt fremme med at håndtere problemer knyttet til arbejdspladsen, såsom mangfoldighed, fleksibilitet, sundhed og sikkerhed. Cisco står for et stærkt forsvar af databeskyttelse og datasikkerhed, hvilket knytter sig til menneskerettighederne. Virksomheden er en innovator inden for kryptering. På ledelsessiden har Cisco et risikostyringssystem til rådighed for at overvåge overholdelse af disse emner og selskabets overordnede etik.

Novo Nordisk A.S
Novo Nordisk er pioner inden for diabetesbehandling og en bæredygtig leder inden for lægemiddelindustrien. Novo Nordisk har en stærk produktkvalitet og et stærkt sikkerhedsprogram.  Novo Nordisk har udviklet innovative terapier, der behandler hæmofili og andre lidelser. Selskabet opretholder høje standarder for sine kliniske forsøg, undgår dyreforsøg og følger WHO’s retningslinjer for etisk markedsføring af lægemidler. Som en højprofileret operatør i USA er Novo Nordisk underlagt tilsyn med lægemiddelpriser og konkurrencedygtige metoder, men har indtil videre undgået sanktion. Faktisk har virksomheden taget proaktive foranstaltninger i brug vedrørende adgangen til sine lægemidler både i USA og på Emerging Markest. Aktiviteterne i Novo Nordisk opfylder de højeste standarder for kvalitetsstyring.

Daikin Industries Ltd.
Daikin er en japansk byggevirksomhed og er en førende producent af klimaanlæg til virksomheder og boliger. Fordi miljøpåvirkningen er betydelig, har virksomhedens bestræbelser på at begrænse kulstofemissioner og minimere brugen af ozonskadelige HFC-gasser i sine produkter en massiv global påvirkning. Daikin producerer også grønne produkter, såsom infrarød reflekterende belægning på tage, som reducerer bygningens temperatur. Inden for sin egen drift er Daikins arbejdsnormer stærke, idet der er høje standarder for sundhed og sikkerhed. Arbejdsstyrken i Daikin er på næsten 70.000 personer.

AXA SA
Det franske forsikringsselskab og formueforvalter har udvist en forpligtelse til at være bæredygtig over for sine globale operationer. Investeringer i kulindustrien blev afviklet i 2015 og i tobaksindustrien i 2016. Den er nu ved at afvikle sin involvering i aktiviteter inden for tjæresand. Forsikringsdelen har betydelige databeskyttelseshensyn, som den har taget seriøst og forvaltet effektivt. På formueforvaltningssiden er AXA blevet udnævnt til at være "Best Investor Climate-Related Disclosures." Selskabet støtter "grønne" teknologier med forsikringsprodukter og -tjenester, især vindenergi. AXA’s afdeling for venturekapital skabte ClimateSecure, som er en opstartsvirksomhed, der sigter mod at give forsikring til "vejrfølsomme" sektorer som byggeri, transport og landbrug. I mellemtiden investerer AXA’s rene energi-impactfond i vindmølleparker og andre initiativer med positiv samfundsmæssig effekt. AXA er også førende inden for "finansiel integration". Virksomheden yder mikroforsikring på det franske marked og forbereder en tilsvarende indsats på Emerging Markets.

Royal Philips NV
Hollandske Royal Philips har indsnævret sit fokus til sundhedsvæsenet, men dets engagement i bæredygtighed er uændret. Philips sælger diagnostik- og behandlingsudstyr til hospitaler. Programmet "sundt folk, bæredygtig planet" sigter mod at gøre virksomheden CO2-neutral i 2020. Selskabet har sat et ambitiøst mål om at forbedre livet for tre milliarder mennesker i 2025. Eksempler på praktiske initiativer omfatter Philips’ billedudstyr, der gør det muligt for læger at reducere deres energiforbrug eller dets "community life centers", som Philips har åbnet på tværs af Afrika, der fokuserer på at forbedre primær pleje, træne sundhedspersonale og yde medicinske løsninger målrettet lokalt behov. Som en demonstration af virksomhedens engagement er ledelsens aflønning knyttet til virksomhedens resultater inden for forskellige mål for bæredygtighed.

Læs mere om Sydinvest Morningstar her

Tilbage