Spændinger mellem USA og Kina præger fjernøstlige aktier
06. okt. 2020 kl. 08:15
2735 visninger

Spændinger mellem USA og Kina præger fjernøstlige aktier

Den sidste del af 2020 vil se store udsving på markederne. Det er forventningen, at COVID-19 og fortsatte spændinger mellem USA og Kina vil præge markederne.

3. kvartal var i overskrifter dybest set en fortsættelse af 2. kvartal, hvor COVID-19 samt spændinger mellem USA og Kina prægede regionens finansielle markeder. 

Efter at have oplevet en recession i februar, der var værre, end den vi så i 2008, med store fald på aktiemarkederne til følge i marts, fandt flere lande tilbage til indeksniveauer, der var at finde ved årets indgang. Dette er sket til trods for, at flere lande gennem kvartalet har været helt eller delvist nedlukket. Der har været store forskelle i håndteringen af COVID-19 i Fjernøsten, men fælles for alle lande regionalt såvel som globalt er, at stater og centralbanker har vist sig særdeles interesserede i at holde hånden under økonomien.

Et meget stort antal lande er kommet med finanspolitiske hjælpepakker, der har bragt de enkelte landes gældsniveauer til helt nye højder. Dette har fundet sted samtidig med, at centralbankerne har indført en ekstrem lempelig pengepolitik. Den amerikanske centralbank har officielt ændret på den måde pengepolitikken styres på som en konsekvens af flere års lav inflation. Centralbanken vil fremover se en inflation på mere end 2 %, før styringsrenten hæves. Med de senere års lave inflation betyder det således, at renten vil forblive lav i adskillige år. Det lave renteniveau har medvirket til, at flere investorer søger mod højere forventede afkast og mere risiko i aktier på Emerging Markets.

Fortsat hård linje fra Trump mod kinesisk tech
Den amerikanske præsident Donald Trump fastholdt sin hårde linje over for kinesiske tech-virksomheder som et led i den teknologikrig, der kører mellem de to lande. Trump forbød bl.a. downloads af de kinesiske apps WeChat og TikTok efter anklager om, at virksomhederne stjæler, bruger og videregiver data fra brugerne til regeringen i Beijing. Tvisten mellem landene er fortsat uløst. 

Store forskelle i afkast
I Fjernøsten har der været store forskelle i afkastene i 2020. Afkastene afspejler til dels de enkelte landes håndtering af COVID-19, men også landenes sektorsammensætning. Lande med fokus på teknologi har klaret sig væsentligt bedre end lande, hvor servicesektoren fylder meget. Dette er fx tydeligt at se i teknologitunge Taiwan, som har oplevet et stort rebound siden marts. I modsætning hertil finder man Thailand, hvor økonomien i højere grad er afhængig af turisme. Thailand har fortsat lukket ned for turismen, samtidig med at der i hovedstaden Bangkok har været store demonstrationer mod regeringen og kongehuset.

Kinesiske aktier
Kina har som et af få lande formået at inddæmme smitten, hvilket har medført forbedrede vækstprognoser for 2020. Det har desuden sat sit aftryk på aktiemarkedet, hvorfor kinesiske aktier ved udgangen af 3. kvartal er på et højere niveau end ved indgangen til året. Afkastet i Kina i 3. kvartal var på 7,85 % i danske kroner målt på indekset MSCI China.

Indien har fortsat store problemer med at inddæmme smitten, og landet har gennem kvartalet haft den tvivlsomme ære at være landet med flest daglige nye smittede. Efter længere tids uroligheder og konfrontationer på grænsen til Kina er de to lande blevet enige om at gå dialogens vej. Det er positivt for premierminister Narendra Modi med én bekymring mindre. 

Forventninger til volatile markeder
Vi forventer volatile markeder resten af året, hvor udviklingen i COVID-19 og vaccineudviklingen, handelskonflikten mellem USA og Kina samt udfaldet af det amerikanske præsidentvalg vil stå øverst på dagsordenen.

Aktiemarkedets retning afgøres i høj grad af udviklingen i COVID-19, og om der vil komme flere bølger af udbrud på globalt plan. Der er flere vacciner, der er langt fremme i udviklingen. En troværdig og tilgængelig vaccine forventes at give de finansielle markeder et markant løft. Alle gode nyheder fra de forskellige vaccinestudier har indtil nu affødt markante og positive markedsbevægelser. 

Præsidentvalget i USA vil sætte aftryk
Det amerikanske præsidentvalg finder sted den 3. november, og udfaldet vil kunne sætte sit aftryk på de globale aktiemarkeder. Uanset hvem, der vinder det amerikanske valg, vil der fra amerikansk side være en hård linje over for Kina. Vi forventer dog, at Joe Biden vil være mere diplomatisk i sin tilgang til de to landes stridsmål, om end hans holdning til Kina ikke afviger markant fra Trumps.

Vi har allerede nu set en hurtigere genopretning af de finansielle markeder, end man historisk har oplevet. Finanspolitiske hjælpepakker og lave renter har i høj grad været medvirkende til at drive markederne op. I de kommende kvartaler vil det vise sig, om indtjeningen i virksomhederne kan følge med. Indtjeningsbilledet forventes at være mere uforudsigeligt end normalt. Vi ser gode muligheder for langsigtede investorer, som kan manøvrere i de ekstremt volatile markeder.

Kina med størst overvægt
Landemæssigt er Kina den største overvægt i fonden. Kina er længst fremme i normaliseringen efter COVID-19, og vi ser mange gode vækstselskaber i landet. Vi ser stadig positivt på Indien på den lange bane, men på den korte bane anerkender vi, at aktierne er relativt dyre, og at regeringen har et begrænset råderum for at stimulere økonomien via finanspolitikken. Vi er derfor neutralt positioneret mod Indien, hvilket også gør sig gældende i Taiwan og Korea. Vores undervægte er derfor at finde i Sydøstasien, der er længere fra en normalisering efter COVID-19. 

Fokus på teknologi
Vi har fortsat betydelige investeringer knyttet lanceringen af 5G-telefoner og specifikt den medvind, som vi forventer, at Apple vil få ved kommende lanceringer. Derfor har vi investeringer i tre kinesiske underleverandører til Apple. 

Udover vores stigende fokus på aktier der vil nyde godt af den grønne omstilling, så har vi fortsat stor fokus på selskaber, som nyder godt af online-handel. Tendensen mod mere online-handel er blevet forstærket af COVID-19. 

Teknologisektoren er forsat fondens største sektorovervægt. Vi forventer en solid vækst i sektoren uafhængig af konjunkturen. Fx vil behovet for datalagring vokse kraftigt. Stigende automatisering af produktionsprocesser vil fortsætte ufortrødent. 

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

4,1
Baseret på 11 anmeldelser

Måske vil dette også interessere dig