Spredning og
risiko afgør dit afkast

Visninger: 1548 Dato: 22. nov. 2018 kl. 09:20

I perioder med store kursudsving kan det være en fordel at investere i blandede fonde, da investeringerne er spredt på flere aktivklasser, og udsvingene i porteføljen derfor bliver mindre.

Efter en årrække med pæne afkast har vi i 2018 oplevet et turbulent aktieår. Investorerne har i 2018 flere gange oplevet, at markederne reagerer kraftigt på politiske tiltag. Resultatet er til at se i ens portefølje, hvor opsparingen forøges eller forringes med flere procent. Derfor er en af grundreglerne inden for investering, at man skal huske at sprede sine investeringer.

Som et aktuelt eksempel kan du i figur 1 se afkastudsvingene på Sydinvests fire blandede fonde og MSCI Verden (verdensindekset for aktier) siden primo oktober. Figur 2 viser samme fonde, men i april og maj måned.

Tidspunkterne for større udsving i perioden er omtrent ens i de fem grafer, mens udsvingenes størrelse er meget forskellige. Udsvingene illustrerer meget godt den risiko, der er forbundet med at investere i fondene.

Figur 1: afkastudsving i Sydinvest blandede fonde og MSCI

Kilde: Sydinvest. Data fra 1. oktober – 21. november 2018.

Figur 2: Afkastudsving i Sydinvests blandede fonde og MSCI Verden (forår)
 
Kilde: Sydinvest. Data fra 1. marts – 31. maj 2018.

Hovedårsagen til de store forskelle i udsving er andelen af aktier i porteføljen. Konservativ har den mindste andel med maksimalt 20 % aktier, mens Aggressiv kan have op til 100 % aktier i porteføljen. Sydinvests blandede fonde kan investere i obligationer, aktier, investeringsbeviser i danske investeringsforeninger og ETF’er.

Tabel 1: Maksimal aktieandel i Sydinvest blandede fonde

  Konservativ Balanceret Vækstorienteret Aggressiv
Maksimal andel aktier 20% 50% 75% 100%

 

Tidshorisonten af afgørende
En investering bør altid ses over en længere periode, men hvis du som investor er utryg ved, at din investeringer kan svinge meget over en kort periode, så bør man vælge en fond, der har stor spredning kombineret med lav risiko. Det giver som udgangspunkt et lavere afkast, men det betyder også, at du kan sove trygt om natten. Har du derimod en lang investeringshorisont, så kan det være fordelagtigt at investere med større risiko.

Hvorfor vælge en blandet fond?
Med Sydinvests blandede fonde får du risikospredning – uanset hvilken fond du vælger. Og uanset hvilket beløb du investerer for, er du sikker på, at din opsparing bliver spredt på mange værdipapirer. Samtidig bliver investeringerne rebalanceret løbende, hvilket betyder, at der hele tiden følges op på andelen af aktier og obligationer i fondene. Med en blandet fond får du altså grundstenen i din portefølje samlet i én fondskode, og du får desuden adgang til markeder, der ellers kan være vanskeligt tilgængelige som privat investor - fx aktier og obligationer fra Emerging Markets.

Hvad kan du forvente det kommende måneder?
Handelskrigen mellem USA og Kina trækker lange tråde til vores investeringer, og en global optrapning af handelskrigen kan betyde yderligere kursfald. Det vil givetvis medføre vækstnedgang i Kina, som ellers har været et af de store vækstområder igennem mange år.

Italiens gigantiske statsgæld truer med at løbe løbsk. Her har den italienske regering valgt den hårde linje og lægger dermed arm med EU-Kommissionen. Kommissionen vil have, at Italien nedbringer sin tårnhøje statsgæld, mens den Italienske regering ønsker at sætte gang i væksten ved at øge budgetudskuddet med op mod 2,5 % af BNP.

I Storbritannien er slutspillet om Brexit i gang. Her kæmper Theresa May for at få en aftale med EU på plads. En aftale vil give mere ro på markederne, men om hun kan få aftalen på plads med både sit eget politiske bagland og oppositionen er stadig uvist.

Der er med andre ord en række usikkerhedsmomenter i horisonten, der kan påvirke markederne. For dig som investor er det derfor fornuftigt at sprede dine investeringer, så du ikke bliver ramt for hårdt i tider med kursudsving.

Læs mere om fondene - hvor du også kan læse om porteføljemanagernes kvartalsforventninger til fondene:

Konservativ
Balanceret
Vækstorienteret
Aggressiv

 

Af Michael Jessen, Sydinvest den 22.11.2018.

Tilbage