Stærk euro påvirker afkastene

Visninger: 51 Dato: 03. aug. 2017 kl. 14:00

Aktiemarkederne havde egentlig en ganske udmærket måned i juli, men en stærk euro havde en negativ indvirkning på afkastene i dansk regning. Aktier fra Danmark og Emerging Markets leverede solide afkast, mens de internationale statsrenter har været uforandrede i juli.

Aktier fra Danmark og Emerging Markets leverede solide afkast. Det var også tilfældet i USA hjulpet på vej af overraskende gode regnskaber for 2. kvartal, men en dollarsvækkelse på 3,5 % over for danske kroner bragte afkastet i minus for danske investorer. Dollarsvækkelsen er resultatet af, at den europæiske økonomi udvikler sig relativt mere gunstigt end den amerikanske i forhold til forventningerne, hvilket bl.a. hænger sammen med den til tider kaotiske udvikling i Det Hvide Hus. Den stærke euro svækker europæiske virksomheders konkurrenceevne, hvorfor europæiske aktier havde det svært i juli, hvor de tyske aktier med kursfald på 1,5 % førte an. De sydeuropæiske aktier oplevede til gengæld kursstigninger bl.a. hjulpet på vej af fald i obligationsrenterne.  Renterne på statsobligationer fra de modne lande har været stort set uforandrede. Til gengæld har højrenteobligationerne oplevet indsnævringer i merrenterne i forhold til amerikanske statsobligationer.

Centralbankerne i USA og Europa holdt som ventet styringsrenterne i ro og er således fortsat understøttende for den positive udvikling i den globale økonomi. I Brasilien kunne centralbanken endnu engang sænke styringsrenten med 1 %-point til 9,25 % som følge af, at forventningerne til inflationen blev nedjusteret. I lyset af de mere afdæmpede inflationsforventninger er styringsrenten fortsat høj, så der må forventes at komme flere lempelser fra den kant. 
Venezuela har længe været ramt af økonomisk kaos bl.a. som følge af de faldende oliepriser de seneste par år. Politiske forhold har ligeledes bidraget til kaos i landet, og det blev forstærket i juli, hvor præsident Maduro havde udskrevet valg til Nationalforsamlingen i slutningen af måneden. Maduro fremstår som vinder efter valget, og udfaldet kan ødelægge landets demokrati, da Maduros flertal gør det muligt at omskrive landets forfatning, så det giver præsidenten mere og sikkert for megen magt.

Oliepriserne er steget ca. 10 % i juli målt i dollar. Det er resultatet af flere faktorer, hvoraf kan nævnes, at OPEC-lande endnu en gang har forpligtet sig til at begrænse produktionen af olie, faldende olielagre i USA, en svagere dollar og usikkerhed om, hvad den udviklingen i Venezuela kan føre med sig af sanktioner mod landet.

Internationale obligationer
De internationale statsrenter har været uforandrede i juli. Da de fleste valutaer er blevet svækket over for danske kroner, har aktivklassen givet et negativt afkast.
 

Figur 1: Udviklingen i internationale statsrenter

Kilde: Datastream


Tabel 1: Udviklingen i internationale statsobligationer

Periode Afkast i lokal valuta Valuta afkast Afkast i kr.
Seneste måned 0,12% -1,75% -1,64%
Siden årets start 0,64% -5,94% -5,34%

Kilde: Datastream


Afdeling International har med et afkast på -1,43 % klaret sig bedre end sit benchmark i juli. Afdelingen har primært tjent på sine valutapositioner.

Danske obligationer
De danske statsrenter har været svagt faldende den seneste måned med deraf følgende positive afkast.

Realkreditobligationerne klarede sig en smule bedre end statsobligationerne, og de danske obligationsafdelinger har klaret sig på niveau med deres respektive benchmarks.


Figur 2: Afkast på danske stats- og realkreditobligationer i % i juli.

Kilde: Datastream


Virksomhedsobligationer

Rentefaldet har været større på High Yield, HY, end på Investment Grade, IG. Det er baggrunden for, at førstnævnte har givet et lidt højere afkast end sidstnævnte.

Virksomhedsobligationer IG har med afkast på 0,57 % givet et afkast, som er en smule bedre end benchmark, og afkastet på 0,73 % på Virksomhedsobligationer HY er lavere end afkastet på benchmark.


Tabel 2: Markedsudvikling for virksomhedsobligationer.

Obligationstype Effektiv rente (%) Ændring seneste måned Siden årets start
Investment Grade 2,55 -0,09% -0,19%
High Yield 3,21 -0,20% -0,66%
US 10Y Treasury 2,29 -0,01% -0,16%

Kilde: Datastream


Højrentelandeobligationer
Merrenterne i forhold til amerikanske statsobligationer faldet en smule i juli for højrentelandeobligationer udstedt i hård valuta. Generelt har de enkelte landes obligationer givet positive afkast med Venezuela som en markant undtagelse. Her har obligationerne mistet mere end 12 % i værdi.

Obligationer udstedt i lokal valuta har i samme periode også oplevet rentefald, men afkastet i kroner bliver skæmmet af, at valutaerne i højrentelandene generelt er blevet svækket over for danske kroner.  Højrentelandevalutaerne er blevet styrkede over for dollaren, men da den er blevet endnu mere svækket over for kronen, er resultatet negativt for danske investorer.   


Figur 3: Udviklingen i merrenterne (bp) på obligationer udstedt i hård valuta fra højrentelandene.

 Kilde: Datastream


Afdelingerne, som investerer i obligationer udstedt af højrentelandene, har klaret sig lidt dårligere end deres respektive benchmarks.


Tabel 3: Markedsudvikling for obligationer fra højrentelande udstedt i lokalvaluta.

  Seneste måned Siden årsskiftet
Renteændring -0,06% -0,70%
Afkast (%) i lokal valuta 0,51 6,22
Valutaafkast (%) -1,75 -5,12
Samlet afkast (%) -1,23 0,80

Kilde: Datastream


De modne aktiemarkeder
I USA har regnskabssæsonen fået en forrygende start. De fleste selskaber kan rapportere om en bedre indtjening end forventet. Det er bredt funderet på alle sektorer, men gælder især selskaber inden for healthcare og it. Aktiekurserne er derfor steget i USA, men den svækkede dollar bevirker, at afkastet er negativt omregnet til kroner. Den styrkede euro har en negativ indflydelse på de europæiske aktier. Det har især de tyske aktier mærket, men de har også været negativt påvirket af spekulationer om et muligt bilkartel. 

Danske aktier havde en god måned på trods af kursfald i Novo Nordisk. Til gengæld klarede AP Møller-Mærsk sig godt. Pandora var den store højdespringer med en kursstigning på 19 % i juli, efter at aktien har haft en særdeles skuffende kursudvikling i årets første halvdel. 


Figur 4: Afkast i % på de modne aktiemarkeder i juli, målt i kr.

Kilde: Datastream


Vore afdelinger med ligevægt og value, L&V, havde ikke helt så megen modvind som i de tidligere måneder i år. Afkastudviklingen har både i USA og på globalt plan været mere ensartet mellem vækst og value samt små og store selskaber end set længe. Verden L&V og USA L&V har ikke helt kunne følge med sit benchmark i juli. Til gengæld har Europa L&V klaret sig bedre end sit benchmark. Det skyldes, at value her har klaret sig bedre end vækst, og at de store aktier ikke har performet så godt.


Figur 5: Afkast i % på globale vækst- og valueselskaber fordelt på virksomhedsstørrelse i juli.

Kilde: Datastream


Aktier fra Emerging Markets
Aktierne fra Emerging Markets har generelt gjort det godt i juli bl.a. hjulpet på vej af stigende olie- og metalpriser, rentefald samt en svækket dollar. Brasilien var efter en svag udvikling hidtil i år det bedste blandt de toneangivende markeder i juli bl.a. hjulpet på vej af lavere renter og en styrket valuta. Efterspørgslen efter kinesiske og indiske aktier var ligeledes stor, hvilket især gjaldt it-aktier i Kina og finansaktier i Indien. 


Figur 6: Afkast i % på aktier fra Emerging Markets i juli, målt i kr.

Kilde: Datastream


De globale EM-aktieafdelinger har sammen med BRIK-afdelingerne og Fjernøsten-afdelingerne gjort det bedre end deres respektive benchmarks i juli. Latinamerika-afdelingen har derimod klaret sig dårligere end sit benchmark, da afdelingen har undervægtet det stærke brasilianske marked i juli.


Figur 7: Afkast i % på de største markeder fra Emerging Markets i juli, målt i kr.

Kilde: Datastream


Udsigter

Indtil videre ser inflations- og lønudviklingen ud til at være under kontrol på globalt plan. Risikoen for uventede pengepolitiske stramninger er derfor lav, og processen mod en normalisering af pengepolitikken i USA og Europa vil derfor kunne følge nogenlunde forudsigelige spor. Risikoen for, at de længere obligationsrenter skulle begynde at stige voldsomt, vurderes derfor at være behersket. Samtidig er den globale vækst på vej op i et lidt højere gear.

Disse faktorer har længe været understøttende for udviklingen på de finansielle markeder og forventes også at være det fremadrettet. Man skal dog være opmærksom på, at det har ført til meget lav volatilitet og øget risikovillighed på de finansielle markeder. Det kan derfor være interessant at forsøge at identificere faktorer, som kan ændre på disse forhold og dermed dæmpe risikovilligheden med negative konsekvenser for risikoaktiver som aktier og højrenteobligationer. Forhandlingerne om forhøjelse af det amerikanske gældsloft kan potentielt være en sådan faktor.

USA er sammen med Danmark et af de få lande i verden, som opererer med et gældsloft. I Danmark er loftet så højt, at det i praksis ikke spiller nogen rolle, men USA overskred sit gældsloft allerede tilbage i marts, hvor det blev suspenderet. Den 29. september er fastsat som den dato, hvor man i Kongressen gerne skulle kunne blive enig om en forhøjelse. Sker det ikke, kan staten ikke leve op til sine betalingsforpligtelser. Det gælder fx statslige lønninger, men også renter og afdrag på statsgæld.

Når man betænker, hvor svært det har været for den nuværende Administration i USA at få noget gennemført, vil det sandsynligvis kunne give anledning til nogen politisk uro, inden en forhøjelse må forventes at blive gennemført. Politisk uro er efterhånden en del af dagligdagen i USA, så det er vanskeligt på nuværende tidspunkt at vurdere reaktionsmønsteret på de finansielle markeder.  

Af fondsdirektør Niels Skovvart, Sydinvest den 3. august 2017.

Tilbage