Stærk måned for EM-aktier

Visninger: 976 Dato: 08. jan. 2018 kl. 14:00

Efter november, hvor aktier var udfordrede, fik de et fornemt comeback i december.

Rentebevægelserne var forholdsvis beskedne. Aktierne var understøttet af stærke økonomiske nøgletal i Eurozonen og USA. OPEC-beslutningen i slutningen af november om forlængelse af produktionsbegrænsningen, vedtagelsen af den amerikanske skattereform, stor aktivitet inden for fusioner og opkøb samt Bitcoinfeberen var ligeledes positive faktorer for aktiemarkedet. Blandt negative faktorer for aktiemarkederne kan man pege på den tredje renteforhøjelse i 2017 fra den amerikanske forbundsbanks side, usikkerhed om udfaldet af forårets parlamentsvalg i Italien, separatisternes sejr i Catalonien ved valget til det spanske parlament og rapporter om en svag efterspørgsel efter Apples nye telefon iPhone X. Nettoresultatet var generelt ganske positive aktiemarkeder.

Alle vore aktieafdelinger gav positive afkast med EM-afdelingerne i front. Det samme var tilfældet på obligationssiden med undtagelse af afdeling International og de danske mellemlange obligationsafdelinger.

Internationale obligationer
De internationale statsrenter har været svagt stigende i december, og valutaerne er blevet svækket med ca. 0,5 %. Den amerikanske dollar og den japanske yen hver med knap 1 %.

Afdeling International har med et afkast på -0,7 % klaret sig dårligere end sit benchmark i december. Afdelingen har i forhold til benchmark især tabt på sine obligationer udstedt i mexicanske pesos, men til gengæld vundet på obligationer udstedt i newzealandske dollars.

Figur 1: Udviklingen i internationale statsrenter

Kilde: Datastream

Tabel 1: Udviklingen i internationale statsobligationer

Periode Afkast i lokal valuta Valuta afkast Afkast i kr.
Seneste måned -0,02% -0,49% -0,51%
Siden årets start 1,32% -7,26% -6,04%

Kilde: Datastream

Danske obligationer
De danske statsrenter har været svagt stigende i december med deraf følgende negative afkast.

Figur 2: Afkast på danske stats- og realkreditobligationer i % i december.

Kilde: Datastream

Også i december har realkreditobligationerne klaret sig noget bedre end statsobligationerne, hvilket er baggrunden for, at de danske obligationsafdelinger generelt har gjort det bedre end deres respektive benchmarks. Danske realkreditobligationer nyder fortsat godt af udenlandsk efterspørgsel.

Virksomhedsobligationer
Renten på High Yield-obligationer, HY, steg en lille smule i december, hvor renten var uforandret på Investment Grade-obligationer, IG. Det er baggrunden for, at førstnævnte har givet et lavere afkast end sidstnævnte.
Virksomhedsobligationer IG gav et afkast på 0,21 %, hvilket er en smule under benchmarkafkastet, og afkastet på 0,09 % på Virksomhedsobligationer HY er højere end benchmarkafkastet.

Tabel 2: Markedsudvikling for virksomhedsobligationer.

Obligationstype Effektiv rente (%) Ændring seneste måned Siden årets start
Investment Grade 2,62 0,00% -0,12%
High Yield 3,07 0,06% -0,79%
US 10Y Treasury 2,41 0,00% -0,04%

Kilde: Datastream

Højrentelandeobligationer
Merrenterne i forhold til amerikanske stats-obligationer er i december faldet en lille smule for højrentelandeobligationer udstedt i hård valuta trukket af efterspørgsel efter de mere risikofyldte kreditter som El Salvador og en række afrikanske stater. Det førte til et benchmarkafkast på 0,52 %.

Obligationer udstedt i lokal valuta har i samme periode oplevet et lidt større rentefald, og EM-valutaerne blev styrket en smule i december, hvilket samlet har ført til et positivt afkast for aktivklassen. Obligationer udstedt af Sydafrika blev både på obligations- og valutasiden de store vindere efter valget af ny ledelse i regeringspartiet ANC, som blev taget positivt op af finansmarkederne. Obligationer udstedt af Argentina og Mexico blev de store tabere i måneden, hvor især store svækkelser af landenes valutaer trak ned. 

Figur 3: Udviklingen i merrenterne (bp) på obligationer udstedt i hård valuta fra højrentelandene.

Kilde: Datastream

Afdelingerne, som investerer i obligationer udstedt i lokalvaluta, har klaret sig dårligere benchmark. De øvrige højrentelandeafdelinger har klaret sig bedre end deres respektive benchmarks.

Tabel 3: Markedsudvikling for obligationer fra højrentelande udstedt i lokalvaluta.

  Seneste måned Siden årsskiftet
Renteændring -0,07% -0,65%
Afkast (%) i lokal valuta 1,13 8,91
Valutaafkast (%) 0,21 -6,95
Samlet afkast (%) 1,35 1,34

Kilde: Datastream

De modne aktiemarkeder
De europæiske aktiemarkeder har generelt klaret sig godt med positive afkast i december. Tyske aktier udgør i denne sammenhæng en undtagelse. Nogle af de økonomiske nøgletal herfra skuffede en smule. Ifo-indekset faldt til 117,2 fra 117,6, og industriproduktionen faldt 1,4 % i forhold til den foregående måned, og den årlige vækst faldt til 2,7 %. Til gengæld viste ordreindgangen i industrien stærk vækst med en månedsstigning på 0,5 % og en årsstigning på 6,9 %. I Tyskland var Fresenius, BMW og Siemens blandt de større positive bidragsydere, hvorimod Volkswagen og E.ON med kursfald på næsten 7 % trak kraftigt i den anden retning.

I Skandinavien klarede de norske aktier sig bedst efterfulgt af Danmark. Aktierne fra Finland og Sverige gav negative afkast. I Norge var selskaber som Norsk Hydro og Aker med kursstigninger på ca 10 % at finde blandt højdespringerne. I Danmark havde både Vestas og Pandora en god måned efter et hårdt år med kursstigninger på 7-8 %, og i Sverige faldt kursen på Hennes & Mauritz med 14 %.

Afdeling Danmark har gjort det dårligere end sit benchmark, hvorimod afdelingerne Tyskland og SCANDI har gjort det bedre end deres respektive benchmarks.

Figur 4: Afkast i % på de modne aktiemarkeder i december, målt i kr.

Kilde: Datastream

Vore afdelinger med ligevægt og value, L&V, har haft en lille smule medvind i december. I USA har de store valueselskaber gjort det bedst. I Europa er det de mellemstore valueselskaber, som har klaret sig bedst. Det har smittet af på globalt plan. På globalt plan er der ligeledes en mindre positiv effekt fra ligevægtsfaktoren.

Figur 5: Afkast i % på globale vækst- og valueselskaber fordelt på virksomhedsstørrelse i december.

Kilde: Datastream

Verden L&V og USA L&V har klaret sig lidt bedre end deres respektive benchmarks i december, hvorimod Europa L&V klaret sig dårligere end sit benchmark.

Aktier fra Emerging Markets
Aktierne fra Emerging Markets har haft en rigtig god måned i december, hvor bl.a. en svækket USD var en positiv faktor. En stor svækkelse af den mexicanske peso bringer dog afkastet i Mexico i negativ i dansk regning. Valutaen blev svækket som følge af fortsat usikkerhed om udfaldet af Nafta-forhandlingerne og dermed reglerne for den fremtidige samhandel med USA. Politisk er der endvidere bekymring vedrørende præsidentvalget i 2018, hvor den siddende regering står svagt i meningsmålingerne. Brasilianske aktier blev kun i mindre omfang negativt påvirket af, at det ikke lykkedes at få pensionsreformen gennemført i 2017. Fokus er rettet mod den langsomme bedring i økonomien og mod de stigende råvarepriser. Aktierne i Chile fik et kursløft på 15 % i december, da den markedsvenlige Pinera vandt præsidentvalget, efter at flere meningsmålinger havde øget usikkerheden om udfaldet af valget og dermed udløst kursfald forud for valget.

I Fjernøsten havde Indien en ganske fin måned understøttet af økonomiske reformer, politisk stabilitet og gode vækstudsigter for 2018, men også aktierne i Sydkorea og Rusland havde en god måned. Kursstigningerne i Kina var mere beherskede, idet nogle af de store it-aktier som Alibaba og Baidu faldt i kurs. 

Figur 6: Afkast i % på aktier fra Emerging Markets i december, målt i kr.

Kilde: Datastream

EM-aktieafdelinger har gjort det dårligere end deres respektive benchmarks i december, mest udtalt i Latinamerika, hvor en undervægt i Chile trak ned i det relative afkast. Ellers var afkastene negativt påvirker af, at it-aktierne, hvor flere af afdelingerne har en overvægt, steg mindre i kurs end markederne generelt. 

Figur 7: Afkast i % på de største markeder fra Emerging Markets i december, målt i kr.

Kilde: Datastream

Udsigter
Med hensyn til forventningerne på de enkelte investeringsområder henvises til de kvartalsskriv, som vi just har publiceret på hjemmesiden:

Forventninger til Sydinvest HøjrenteLande
Forventninger til Ligevægt og Value (USA, Verden og Europa)
Forventninger til EM-aktier
Forventninger Internationale obligationer
Forventninger til Virksomhedsobligationer  
Forventninger til danske obligationer

 

Herudover kan man læse om vore forventninger til afkastene i 2018

 

Udskriv denne kommentar som print-venlig PDF

Af fondsdirektør Niels Skovvart, Sydinvest den 8. januar 2018.

Tilbage