Stigende risikovillighed og aktiekurser i april

Visninger: 1252 Dato: 04. maj. 2018 kl. 14:00

April var karakteriseret ved stigende risikovillighed illustreret ved stigende renter og aktiekurser.

De ti-årige amerikanske statsrenter har flirtet med niveauet 3 %, men det er ikke lykkedes at bryde igennem endnu. Den stigende risikovillighed er ansporet af mindre geopolitiske spændinger. Samtidig har regnskabssæsonen i USA fået en forrygende start. Indtjeningsvæksten har været større end 20 % p.a., hvilket overstiger forventningerne. Den stigende dollarkurs og de stigende oliepriser har ligeledes været positive impulser. Førstnævnte især for de europæiske aktier og sidstnævnte især for EM-aktier.

De stigende oliepriser er en funktion af stigende efterspørgsel efter olie som følge af højere aktivitet i den globale økonomi og mindsket udbud af olie. Begrænsninger i produktionen hos de olieproducerende lande har sammen med den stedfundne normalisering af lagrenes størrelse lagt et opadgående pres på olieprisen. Hertil kommer prisstigninger affødt af geopolitiske risici. Den mest nærliggende er risikoen for, at Trump trækker USA ud af atomaftalen med Iran og genindfører sanktioner rettet mod Irans olieeksport. Der er også en risiko for, at USA øger sanktionstrykket mod Venezuela. Hertil kommer konflikten mellem Saudi-Arabien og houthierne i Yemen, som kan risikere angreb mod olieanlæggene i Saudi-Arabien.  

Alle vore aktieafdelinger gav positive afkast i april. Bedst gik det for Sydinvest Europa Ligevægt og Value. Obligationsafdelingerne gav med undtagelse af High Yield-afdelingerne alle negative afkast.

Internationale obligationer
De internationale statsrenter har været stigende i april, og valutaerne er blevet styrket med 0,75 %. Rentestigningerne har været størst i Canada, New Zealand, Australien og USA, hvorimod rentestigningerne i Europa og Japan har været mere afdæmpede. Den amerikanske dollar er blevet styrket med 2 % og den japanske yen samt newzealandske dollar er blevet svækket med 0,8 % over for danske kroner.  Den mexikanske peso er svækket med 1 % ligeledes over for kroner. 

Afdeling International har med et afkast på 0,03 % klaret sig dårligere end sit benchmark i april. Afdelingen har i forhold til benchmark tjent på en lavere varighed end i benchmark. Omvendt har afdelingen i forhold til benchmark tabt på undervægten i amerikanske dollar samt overvægtene i yen, newzealandske dollar og mexicanske peso. 

Figur 1: Udviklingen i internationale statsrenter

Kilde: Datastream

Tabel 1: Udviklingen i internationale statsobligationer

Periode Afkast i lokal valuta Valuta afkast Afkast i kr.
Seneste måned -0,43% 0,75% 0,31%
Siden årets start -0,47% 0,23% -0,23%

Kilde: Datastream

Danske obligationer
De danske statsrenter har været svagt stigende i april, hvorimod rentestigningen har været noget større på danske realkreditobligationer. 

Det er baggrunden for, at de danske obligationsafdelinger med mellemlange obligationer generelt har gjort det dårligere end deres respektive benchmarks, idet de har haft en stor overvægt i realkreditobligationer. Korte Obligationer har derimod klaret sig på niveau med sit benchmark, idet afkastforskellene mellem realkredit- og statsobligationer her har været ganske beskedne.

Figur 2: Afkast på danske stats- og realkreditobligationer i % i  april.

Kilde: Datastream

Virksomhedsobligatoner
Renterne på High Yield-obligationer, HY, og Investment Grade-obligationer, IG, er ligeledes steget i april. Rentestigningen var størst på IG drevet af de stigende amerikanske renter, hvorimod rentesstigningen på HY var ganske beskeden. 

Virksomhedsobligationer IG gav et afkast på -0,45 %, hvilket er en smule over benchmarkafkastet, og afkastet på 0,71 % på Virksomhedsobligationer HY er ligeledes en smule bedre end afkastet på benchmark.

Tabel 2: Markedsudvikling for virksomhedsobligationer.

Obligationstype Effektiv rente (%) Ændring seneste måned Siden årets start
Investment Grade 3,11 0,13% 0,49%
High Yield 3,39 0,03% 0,31%
US 10Y Treasury 2,94 0,16% 0,53%

Kilde: Datastream

Højrentelandeobligationer
Merrenterne i forhold til amerikanske stats-obligationer er i april steget for obligationer fra højrentelandene udstedt i hård valuta. Rentestigningerne har været bredt fordelt med Venezuela og en række afrikanske stater med de største rentestigninger. Obligationer fra Belize og Mozambique var blandt de få, som gav et positivt afkast. Det førte til et benchmarkafkast på -1,41 %.

Obligationer udstedt i lokal valuta har i samme periode oplevet et lille rentestigning, men har alligevel givet et positivt afkast. En valutasvækkelse over for kronen ødelægger dog det samlede billede i dansk regning. Obligationer udstedt af Colombia, Filippinerne, Thailand og Tyrkiet gav beskedne positive afkast målt i kroner. I den anden ende af afkastspektret befinder obligationer udstedt af Brasilien, Argentina, Syd-Afrika og Rusland. For Ruslands vedkommende er det en stor svækkelse af rublen på godt 7 % over for kroner, som trækker voldsomt ned. Valutasvækkelsen kommer oven på de sanktioner, som USA har pålagt syv russiske oligarker med tilknytning til Putin sammen med 12 selskaber, som de ejer eller kontrollerer. Aktionen skal ses som en straf af Putins indercirkel efter indblanding i det amerikanske valg i 2016 samt aktionerne på Krim og i Syrien.   

Figur 3: Udviklingen i merrenterne (bp) på obligationer udstedt i hård valuta fra højrentelandene.

Kilde: Datastream

Afdelingerne, som udelukkende investerer i obligationer udstedt i hård valuta, og HøjrenteLande Mix har klaret sig bedre end deres respektive benchmarks. HøjrenteLande Lokal Valuta har derimod klaret sig dårligere end sit benchmark.

Tabel 3: Markedsudvikling for obligationer fra højrentelande udstedt i lokalvaluta.

  Seneste måned Siden årsskiftet
Renteændring 0,05% -0,06%
Afkast (%) i lokal valuta 0,03 2,21
Valutaafkast (%) -0,70 -1,37
Samlet afkast (%) -0,67 0,80

Kilde: Datastream

De modne aktiemarkeder
De europæiske aktiemarkeder har generelt klaret sig godt med positive afkast i april. Det er især det italienske aktiemarked, som har klaret sig godt, men også de tyske aktier har præsteret godt i april. Det er faktorer, som en styrket amerikansk dollar, stigende oliepriser, pæn vækst i 1. kvartal i Kina samt en bedre end ventet start på regnskabssæsonen i USA, som har understøttet den gode udvikling. Svagere Ifo-tal fra Tyskland, et faldende PMI for Europa, en fladere amerikansk rentekurve, mulige nye tiltag med hensyn til importtold fra USA og Kina samt sanktionerne mod Rusland og bekymringer om atomaftalen med Iran har kun kortvarigt kunnet ryste den underliggende stærke udvikling.  Nogle af de økonomiske nøgletal for Eurozonen og Tyskland har skuffet en smule. I Tyskland er det Deutsche Telekom, SAP og Bayer blandt de større aktier, som har klaret sig bedst, hvorimod Daimler og Infineon i samme kategori med negative afkast har klaret sig dårligst. Investeringsniveauet i Sydinvest Tyskland ligger på 113 %.

I Skandinavien klarede de finske aktier sig bedst efterfulgt af Norge. I Finland trak en kursstigning på 9 % i Nokia i forbindelse med regnskabet for 1. kvartal godt op. Norge var understøttet af de stigende oliepriser, som Statoil nød godt af, men også af en god udvikling i andre selskaber. Sverige kunne byde på højdespringerne blandt de skandinaviske selskaber, hvor både Ericsson og Hennes & Mauritz præsterede afkast på mere end 20 % i april. Danske aktier kunne ikke følge med de øvrige skandinaviske markeder. Selskaber som AP Møller-Mærsk, Chr. Hansen og William Demant gjorde det fint, men negative afkast i selskaber som Novo Nordisk, Nordea og Vestas trak i den modsatte retning.

Figur 4: Afkast i % på de modne aktiemarkeder i april, målt i kr.

Kilde: Datastream

Afdelingerne Danmark, SCANDI og Tyskland har alle gjort det dårligere end deres respektive benchmarks. Især SCANDI har haft det svært, idet afdelingen har været ramt af en række uheldige aktievalg.

På globalt plan har der været en tendens til, at valueaktier har klaret sig en smule bedre end vækstaktierne. Denne tendens har været endnu mere udtalt i Europa, men knap så meget i USA. Vore afdelinger med ligevægt og value, L&V, i Verden og Europa har klaret sig bedre end deres respektive benchmark, hvorimod USA L&V har klaret sig dårligere end benchmark.

Figur 5: Afkast i % på globale vækst- og valueselskaber fordelt på virksomhedsstørrelse i april.

Kilde: Datastream

Aktier fra Emerging Markets
Aktierne fra Emerging Markets er også steget i kurs i april drevet gode nøgletal og den generelle stigning i risikoappetitten. I Fjernøsten, som var den bedst performende region, havde Sydkorea og Indien de bedste aktiemarkeder, hvorimod Taiwan præsterede et negativt afkast. Her var det forventninger til et vigende salg af Apples iPhone X samt forventninger om lavere priser på hukommelseschip, som havde en negativ indvirkning på Taiwan Semiconductor. Det samme var tilfældet for kinesiske Sunny Optical. Bankerne i Kina blev hjulpet af flere lempelser fra myndighedernes side. I Indien har myndighederne lempet på reglerne for udlændinges køb af obligationer. Det ventes at stabilisere valutaen, som har været presset af den seneste styrkelse af den amerikanske dollar.

I Latinamerika var der også kursstigninger på menuen, selvom det brasilianske aktiemarked trak ned pga. en svag valutakursudvikling. Til gengæld gav de mexicanske aktier et positivt afkast godt hjulpet på vej af bankerne, som nyder godt af de høje renter i landet. De stigende oliepriser har også været godt for regionen, herunder aktier fra Colombia, som oplevede de største kursstigninger i Latinamerika. 

Figur 6: Afkast i % på aktier fra Emerging Markets i april, målt i kr.

Kilde: Datastream

Aktierne fra Rusland har på trods af stigende oliepriser været negativt påvirket af de før beskrevne sanktioner mod landet fra USA.

Afdeling Latinamerika har klaret sig bedre end sit benchmark, hvorimod de øvrige EM-aktieafdelinger alle har gjort det dårligere end deres respektive benchmarks i april.

Figur 7: Afkast i % på de største markeder fra Emerging Markets i  april, målt i kr.

Kilde: Datastream

Udsigter
Udviklingen med stigende renter og aktiekurser er et udtryk for, at risikoappetitten er vendt tilbage til de finansielle markeder. Denne tolkning understøttes af udviklingen i VIX-indikatoren. Indekset illustrerer volatiliteten på det amerikanske aktiemarked. Værdier for indekset, som overstiger 30, forbinder man med investorfrygt og stor usikkerhed, og værdier lavere end 20 forbinder man med lavere usikkerhed og større tillid blandt investorerne. Ligger VIX imellem disse to niveauer, siger man, at risikovilligheden er neutral. I starten af februar var VIX-indikatoren over 30, men er efterfølgende faldet til ca. 15 ultimo april.

Figur 8: Udvikling i VIX

Mange af de ledende indikatorer peger på, at den økonomiske fremgang er på vej ned i et lavere gear. Det gælder eksempelvis OECD’s Composite Leading Indicator, EU Economic Sentiment Indicator og en række PMI-indikatorer. Det kan være med til at dæmpe rentefrygten. De ledende centralbanker holder fri i maj, så der kommer ikke nyt fra den front.

Virksomhederne vil fortsætte med at rapportere for 1. kvartal i maj, og generelt forventes selskaberne at kunne levere gode resultater.

Politisk er udviklingen som altid forholdsvis positiv, men der har været positive tegn på den koreanske halvø, som kan sikre en bedre stemning. I Venezuela er der præsidentvalg den 20. maj. Det ligger i kortene, at Maduro fortsætter, da store dele af oppositionen nægter at stille op.

Med udsigter til en forholdsvis stabil renteudvikling og gode regnskaber, er det forventningen, at aktiemarkederne kan fortsætte de gode takter fra april.  

 

Udskriv denne kommentar som print-venlig PDF

 

Af fondsdirektør Niels Skovvart, Sydinvest den 4. maj 2018.

Tilbage