Strategien bag
USA Ligevægt & Value

Visninger: 2077 Dato: 08. feb. 2019 kl. 11:00

Sydinvest USA Ligevægt & Value følger en unik investeringsstrategi, der har fokus på mindre og mellemstore valueselskaber.

Ligevægt
Tanken bag ligevægt er, at porteføljens aktier vægtes ens. Investeres der eksempelvis i 100 selskaber, vil hvert selskab udgøre ca. 1 % af den samlede portefølje. På denne måde adskiller ligevægt sig fra sammensætningen af fondens sammenligningsindeks MSCI USA. MSCI USA er sammensat med baggrund i selskabernes markedsværdi. Fx udgør det største selskab Apple 3,46 % af MSCI USA og det mindste 0,01 %.

  MSCI USA Ligevægt
Apple 3,46 1 %
Exxon Mobil 1,32 1 %
Manpower 0,02 1 %

 

Value
Value-princippet anvendes i udvælgelsen af selskaberne. Ved hjælp af en række nøgletal og supplerende analyser udvælges de selskaber, som vurderes til at blive handlet under deres forretningsmæssige værdi. Det vil kunne skabe et merafkast i forhold til den generelle markedsudvikling.

Value har udviklet sig over årene, og der findes i dag mange forskellige tilgange til value-investering. Tilgangen til value i Sydinvest USA Ligevægt & Value kan karakteriseres som relativ value. Det vil sige, at vi investerer i alle sektorer, men vælger inden for hver enkelt sektor de selskaber, der er billigt prisfastsat set i forhold til de øvrige selskaber. Ligevægts-princippet betyder samtidig, at vi ikke tillægger ét value-selskab større betydning end et andet.

Som udgangspunkt er Sydinvest USA Ligevægt & Value en portefølje af mange value-selskaber. Det betyder, at vi får en bedre sektorspredning, og samtidig er vi mindre følsomme over for selskabsspecifikke nyheder. Porteføljen består af både stabile og cykliske valueselskaber. Denne sammensætning ændres løbende afhængigt af vores syn på konjunkturcyklussen.

Ligevægt og value
Ved at kombinere ligevægt og value til én strategi forventer vi, at vi kan udligne nogle af de mere kortsigtede udsving i de to faktorer. Typisk vil det være sådan, at stabile value klarer sig relativt godt i faldende markeder, og mindre og mellemstore selskaber klarer sig relativt godt i stigende markeder. Hovedargumentet for at medtage begge faktorer er imidlertid, at de begge historisk set har givet et merafkast på længere sigt.

Se seneste videoupdate på udviklingen i Sydinvest USA Ligevægt & Value her


Af kommunikationskonsulent Anders Øhrberg Thrane, Sydinvest

Tilbage