Suspendering af handel med fonde – hvorfor gør vi det?

Visninger: 1262 Dato: 16. mar. 2020 kl. 12:05

I urolige markeder suspenderer vi af og til investorernes adgang til at handle beviserne i vores fonde. Men hvad betyder det, og hvorfor gør vi det?

I maskinrummet i Sydinvest beregner vi værdien af investeringsbeviset, som betegnes indre værdi, minimum tre gange om dagen. Hvis kurserne ændrer sig væsentligt i løbet af dagen, så beregner vi værdien af beviset oftere.  Det sikrer, at du som investor kan købe eller sælge investeringsbeviserne til en retvisende kurs. 

Hvorfor suspenderer vi?
I perioder med meget stor usikkerhed, som det er tilfældet nu med Corona virus, er det meget vanskeligt at få et retvisende billede af kurserne på de værdipapirer, som vi har investeret i. Det kan eksempelvis skyldes, at en udenlandsk børs midlertidig lukker for handel. Så ved vi reelt ikke, hvad værdipapirerne handles til. Derfor er det i sådanne situationer vanskeligt at beregne investeringsbevisets rigtige værdi. 
Når vi suspenderer handel med vores investeringsbeviser, er det for at beskytte investorerne mod at handle på forkerte kurser. Hvis prisen er forkert, så rammer det de investorer, der handler. Men de investorer, der beslutter at beholde beviserne, bliver også ramt, hvis der handles på forkerte priser.

Hvad betyder suspenderingen?
Suspenderingen medfører, at man som investor ikke kan købe eller sælge investeringsbeviser, så længe suspenderingen er aktiv. Så snart vi igen kan beregne en retvisende værdi af investeringsbeviset, ophæver vi suspenderingen, så du igen kan handle dine beviser. 

Kort fortalt: 
Vi suspenderer kun handel med investeringsbeviserne, hvis det er nødvendigt og for at beskytte investorerne. Så snart vi kan beregne værdien af investeringsbeviset igen, ophæver vi suspenderingen.

af kommunikationskonsulent Anders Øhrberg Thrane, Sydinvest

Tilbage