Sydinvest HøjrenteLande Mix

Visninger: 812 Dato: 04. maj. 2018 kl. 11:40

Fonden ændrer sin fordeling mellem hård og lokal valuta fra henholdsvis 25 % og 75 % til henholdsvis 37,5 % og 62,5 %.

Efter i tre måneder at have haft en fordeling mellem hård og lokal valuta på henholdsvis 25 % og 75 %, har vi valgt at reducere overvægten i lokalvaluta. Den nye allokering er nu på 62,5 % i lokalvaluta og 37,5 % i hård valuta.

Overvægten i lokalvaluta har været positiv for fondens afkast, eftersom lokalafkastet i perioden har været ca. 3%-point højere end afkastet i hård valuta. Især en stærkere dollar over for kroner har hjulpet det lokale afkast.

Vi vurderer dog nu, at tiden er inde til at reducere overvægten i lokalvaluta, hvilket skyldes, at de lokale renter på indeksniveau har været stort set uændrede gennem de seneste tre måneder, hvorimod renterne på EM-obligationer udstedt i hård valuta er steget som følge af en udvidelse af rentespændet til de amerikanske statsrenter samt en stigning i selve de amerikanske renter.

Dermed er renteforskellen mellem de to aktivklasser indsnævret og fordelen for lokalvaluta reduceret.

Derudover har præsident Trumps mulige handelskrig med Kina samt de amerikanske sanktioner mod Rusland været med til at gøre EM-valutaerne mere sårbare på det seneste.

Den fortsatte, men dog reducerede, overvægt i lokalvaluta har fortsat baggrund i følgende faktorer:

  • Den økonomiske vækst har bidt sig fast i højrentelandene, og vi forventer derfor, at landene vil klare sig godt og tiltrække udenlandske investeringer, hvilket er positivt for højrentelande-valutaerne.
  • Udsigten til højere amerikanske statsrenter er en negativ faktor for både obligationer udstedt i hård valuta og lokal valuta. Højere amerikanske renter vil dog formentlig ramme obligationer udstedt i lokal valuta i mindre omfang.
  • De lokale renter er i høj grad påvirket af lokale faktorer, ikke mindst centralbankernes ageren i højrentelandene. Her forventer vi, at styringsrenterne vil være ligeligt fordelt mellem nedsættelser, uændret og forhøjelser. Hvilket afspejler, at der kan være store forskelle fra land til land.
  • I lande med inflationsudfordringer kan højere styringsrenter betyde styrket valuta.
  • Prisen for at afdække valutakursrisikoen på obligationer udstedt i amerikanske dollar er forholdsvis høj og ligger p.t. omkring 3 %, som går fra afkastet, mens der i lokal valuta ingen afdækning sker. Det gør, at det forventede afkast ser mere attraktivt ud i lokal valuta.

Risikoen ved at øge andelen lokal valuta er følgende:

  • En hårdere kurs fra Den Europæiske Centralbank kan betyde højere europæiske renter og en stærkere euro og dermed dansk krone til følge, hvilket gør de lokale valutaer mindre attraktive.
  • Politisk risiko fra valg i bl.a. Tyrkiet, Brasilien og Mexico i 2018 kan ramme lokal valuta hårdere end hård valuta.
  • En kraftig opbremsning i den kinesiske økonomi eller/og en større handelskrig, end det vi ser lige nu, vil have en negativ effekt på højrentelande generelt, men lokal valuta især.
  • En korrektion i aktiemarkedet vil samtidig ramme de lokale markeder hårdere.

Af senioranalytiker Hans Christian Bachmann, for Sydinvest den 4. maj 2018.

Tilbage