Sydinvest har afholdt generalforsamling

Visninger: 4066 Dato: 04. apr. 2019 kl. 19:05

Beretningen og årsrapporten for 2018 for Investeringsforeningen Sydinvest blev godkendt på generalforsamlingen.

Generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest
De foreslåede udbytter blev samtidig godkendt af generalforsamlingen. De samlede udbytter udgjorde ca. 691 mio. kroner.

Bestyrelsen havde fremsat forslag om ændring af foreningens vedtægter. De fremsatte forslag fremgik af dagsordenen i indkaldelsen. Generalforsamlingen tilsluttede sig samtlige fremsatte forslag. De ændrede vedtægter er gældende, når de er godkendt af Finanstilsynet.

Valg til bestyrelsen
Til foreningens bestyrelse blev Niels Therkelsen, Peter Jørgensen og Linda Sandris Larsen genvalgt.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Hans Lindum Møller som formand og Christian Anker Hansen som næstformand.

Valg af revisor
Ernst & Young blev genvalgt som investeringsforeningens revisor.

Yderligere information fås hos direktør Eskild Bak Kristensen på tlf. 74 37 33 10.

 

Venlig hilsen
Syd Fund Management A/S

(selskabsmeddelelse 12/2019)

Tilbage