Sydinvest og værdipapirudlån

Visninger: 960 Dato: 08. nov. 2018 kl. 15:35

Aktieudlån og snyd med udbytteskat har fyldt meget i medierne på det seneste. Sydinvest benytter sig ikke af aktieudlån.

Der har i medierne været en del skriverier om aktieudlån og selskabers snyd med udbytteskat. Udlån af værdipapirer er udbredt blandt flere investeringsforeninger og forvaltningsselskaber, da dette giver mulighed for en ekstra indtjening og dermed lavere omkostninger hos investorerne.

Selvom Sydinvest har mulighederne for at indgå aftale om aktieudlån, har vi dog valgt ikke at gøre brug af dem, da det har været en forudsætning, at udlånet ikke var henover en udbytteperiode, hvor det eventuelt kunne bruges til skattespekulation.

Udbytteperiode
Det er velkendt, at mange aktører benytter sig af aktieudlån henover udbytteperioden. Som dansk investor kan man udlåne sine aktier til en udenlandsk investor, som opererer i et mere skattegunstigt regime, hvor der er en lavere eller slet ingen kildeskat på udbytteindtægter. Denne form for skattespekulation har Sydinvest aldrig ønsket at deltage i.

Det har derfor været en ufravigelig forudsætning fra Sydinvests side, at vi ikke ville acceptere aktieudlån henover udbytteperioden, da det var den eneste mulighed for at sikre sig, at der ikke kunne spekuleres i skat.

Efter indledende forhandlinger om aktieudlån med en udenlandsk samarbejdspartner viste det sig, at indtjeningen ved aktieudlån var betydeligt lavere, hvis ikke denne gik henover udbytteperioden. I sidste ende stod indtjeningen ikke mål med de omkostninger samt det besvær, der var knyttet til at indgå i et mere formaliseret samarbejde.

På denne baggrund besluttede bestyrelsen i Sydinvest, at investeringsforeningen ikke ville deltage i værdipapirudlån. Det fremgår derfor af prospektet for Sydinvest, at der aktuelt ikke foretages værdipapirudlån i nogen af foreningens afdelinger.           
      
Baggrund ift. udlån af værdipapirer
Udlån af værdipapirer kan bidrage til at øge likviditeten på de finansielle markeder og dermed føre til lavere spreads mellem salgs- og købskurser på værdipapirer. Dermed bidrager værdipapirudlån positivt til funktionaliteten på de finansielle markeder. Som udlåner af værdipapirer modtager man et gebyr for ulejligheden. For en investeringsforening er det derfor umiddelbart interessant at deltage i værdipapirudlån, idet det modtagne gebyr kan medvirke til en reduktion af administrationsomkostningerne og dermed gøre det billigere at investere gennem en investeringsforening. Flere konkurrenter både i indland og udland benytter sig således af værdipapirudlån, som bidrager til reduktion af omkostningerne.

Af fondsdirektør Niels Skovvart, Sydinvest den 8. november 2018.

Tilbage