Tiltagende momentum i ligevægt og value

Visninger: 247 Dato: 05. okt. 2017 kl. 12:40

At aktierne er kom styrket igennem det seneste kvartal, skal ses i lyset af stigende global vækst og fortsat stærke regnskaber.

Tiltagende momentum i ligevægt og value
Globale aktier oplevede pæne stigninger i årets 3. kvartal. Det skete til trods for tiltagende geopolitiske spændinger, som centrerede omkring Nordkoreas atomprogram. At aktierne alligevel kom styrket igennem kvartalet, skal ses i lyset af stigende global vækst og fortsat stærke regnskaber. Blandt aktierne havde valueaktier lidt svært ved at følge med vækstaktier i kvartalets første par måneder, mens de tog teten i september. Valueaktier er fortsat attraktivt prisfastsat i forhold til vækstaktier. Samtidig er de bedre gearet mod potentielle vækstoverraskelser og rentestigninger. Small cap-aktier havde det ligeledes svært i starten af kvartalet, men har siden midten af august outperformet markedet massivt. Vi kan pege på to årsager. For det første har små aktier mest gavn af en bedring i vækstudsigterne, og for det andet er planerne om en skattereform i USA blevet vækket til live igen. Dette er på linje med, hvad vi forventede i sidste kvartalsskriv, og i takt med at planerne konkretiseres, vil vi se styrke blandt small cap-aktier. 

USA
En af de største begivenheder i USA har været orkanerne Harvey og Irma, som har ført store ødelæggelser med sig. Det betød, at aktier inden for skadesforsikring kom under pres, mens aktier med eksponering mod infrastruktur og biler har fået et boost. Skaderne vil betyde en midlertidig nedgang i væksten, som efterfølgende vil tage til grundet genopbygningsaktivitet. Generelt har vi dog set en løbende styrkelse i flere af de vigtigste nøgletal henover kvartalet. Udviklingen i inflationstallene viser ligeledes tegn på, at den svage udvikling vi har set tidligere på året meget vel kan være et midlertidigt fænomen. Dette er helt på linje med vores forventninger, og markedet forventer nu også, at den amerikanske centralbank sætter renten op igen til december. På det seneste møde i september gav centralbanken udtryk for det samme og meldte ud, at man fortsat forventer at påbegynde pengepolitiske opstramninger via en reduktion af bankens meget store balance.

Fortsætter den underliggende vækst med at overraske positivt samtidig med, at vi ser et mildt, men tiltagende inflationspres, vil det være positivt for vores ligevægts- og value-strategi. En eventuel skattereform vil ligeledes være understøttende for små virksomheder, som typisk betaler mest i skat sammenlignet med store multinationale virksomheder.     

Europa
Den væsentligste begivenhed i Europa var det tyske forbundsdagsvalg i september. Selvom det højreorienterede parti AfD blev valgets store vinder bevares status quo for nu, og Angela Merkel fortsætter som forbundskansler. Markederne har taget positivt imod valgets udfald, da det er med til at skabe yderligere ro i kølvandet på et ligeledes markedsvenligt valgudfald i Frankrig. Europæiske aktier var herudover understøttet af stærke nøgletal og fortsat pæne regnskaber. Små valueaktier klarer sig fortsat godt i Europa, hvor især small cap-faktoren gør det godt. Den næste større begivenhed er ECBs møde den 26. oktober. Vi forventer en udmelding omkring en meget langsom opstramning af pengepolitikken. Kombineret med fortsat stærke nøgletal og stigende indtjening blandt selskaberne forventer vi et fortsat understøttende miljø for små europæiske valueaktier.

Af porteføljerådgiverne Michael Thomassen & Romanas Narusis, for Sydinvest den 5. oktober 2017.
 

Tilbage