Trump dikterer markederne i juni

Visninger: 1286 Dato: 05. jul. 2018 kl. 14:00

Frygten for Trumps globale handelskrig satte sit præg på finansmarkederne i juni måned, hvor Emerging Markets især havde det svært.

Som spået for en måned siden var der ikke udsigt til de store afkast i juni. Blandt obligationsafdelingerne var det kun dem, som investerer i danske obligationer, der kunne byde på positive afkast. Endnu ringere stod det til hos aktieafdelingerne, hvor kun afdeling USA Ligevægt & Value gav et positivt afkast.

Eskaleringen af den globale handelskrig, som Trump har startet, er den væsentligste faktor bag denne udvikling. De økonomiske nøgletal peger på afmatning i den europæiske vækst, mens alt tyder på en forholdsvis robust vækst i USA. Den amerikanske forbundsbank satte som ventet sin styringsrente op for anden gang i år med 0,25 %-point og varslede i samme ombæring yderligere to forhøjelser i 2018. Det var en ikke overraskende skærpelse af retorikken, idet forbundsbanken tidligere havde signaleret tre for hele året. Den Europæiske Centralbank, ECB, fastholdt helt i tråd med forventningerne sin styringsrente og vil tidligst ændre herpå i 2019. ECB fortsætter sine obligationsopkøb året ud med en halvering heraf i årets sidste måneder.

På den storpolitiske front lykkedes det af få afviklet det længe planlagte topmøde mellem Trump og Nordkoreas leder Kim Jong-un i Singapore.   

Internationale obligationer
De internationale statsrenter sluttede nogenlunde på det samme niveau som ultimo maj efter at have været højere oppe tidligere i juni. Det dækker over forholdsvis store rentefald i Mexico, New Zealand, Australien og Canada, hvor renterne i nogle af de større lande har været uforandrede til svagt stigende. De fleste valutaer med norske kroner som en af de få undtagelser er blevet svækket over for kronen.  

Afdeling International har med et afkast på -0,56 % klaret sig på niveau med sit benchmark i juni.

Figur 1: Udviklingen i internationale statsrenter

Kilde: Datastream

Danske obligationer
De danske statsrenter har været tæt på uforandrede i juni, hvorimod der har været efterspørgsel efter danske realkreditobligationer med faldende renter til følge. 

Det er baggrunden for, at afdelingerne med mellemlange danske obligationer generelt har gjort det bedre end benchmark, idet de har haft en stor overvægt i realkreditobligationer. Korte Obligationer har også klaret sig bedre end sit benchmark.

Figur 2: Afkast på danske stats- og realkreditobligationer i % i  maj.

Kilde: Datastream

Virksomhedsobligatoner
Renterne på High Yield-obligationer, HY, og Investment Grade-obligationer, IG, er steget nogenlunde i samme størrelsesorden i juni.

Virksomhedsobligationer IG gav et afkast på -0,50 %, og Virksomhedsobligationer HY gav et afkast på -0,47 %. I begge tilfælde er afkastene tæt på benchmarkafkastene.

Tabel 2: Markedsudvikling for virksomhedsobligationer.

Obligationstype Effektiv rente (%) Ændring seneste måned Siden årets start
Investment Grade 3,20 0,08 % 0,58 %
High Yield 3,84 0,10 % 0,77 %
US 10Y Treasury 2,86 0,00 % 0,45 %

Kilde: Datastream

Højrentelandeobligationer
Merrenterne i forhold til amerikanske stats-obligationer er i juni steget for obligationer fra højrentelandene udstedt i både hård og lokal valuta. Det er det højere amerikanske renteniveau i forhold til starten af året og den eskalerende handelskrig anført af Trump, som udgør de negative impulser for obligationerne fra højrentelandene. Argentina har været den store negative bidragsydere for begge obligationstyper. Det skyldes, at udlandets tillid til Argentinas betalingsevne fortsat er svag.

I hård valuta har Egypten, Nigeria og Venezuela ligeledes oplevet store rentestigninger. De største rentefald har været i lande som Mozambique, Belize, Colombia og Mexico. I lokal valuta har Mexico ligeledes bidraget positivt, hvor lande som Sydafrika, Indonesien og Tyrkiet udover Argentina har været de største negative bidragsydere. 

Afdelingen har i midten af juni reduceret overvægten i lokalvaluta. Den nye fordeling af formuen er nu 50 % i lokal valuta og 50 % i hård valuta mod tidligere henholdsvis 62,5 % og 37,5 %.

I juni har obligationer udstedt i hård valuta givet et benchmarkafkast på -1,43 %, og obligationer udstedt i lokal valuta har givet et benchmarkafkast på -2,78 %.

Figur 3: Udviklingen i merrenterne (bp) på obligationer udstedt i hård valuta fra højrentelandene.

Kilde: Datastream

HøjrenteLande Lokal Valuta, som udelukkende investerer i obligationer udstedt i hård valuta, og HøjrenteLande Mix har klaret sig dårligere end deres respektive benchmarks. Derimod har HøjrenteLande Valuta klaret sig bedre end sit benchmark pga. afdelingens noget lavere varighed end benchmark.

Tabel 3: Markedsudvikling for obligationer fra højrentelande udstedt i lokalvaluta.

  Seneste måned Siden årsskiftet
Renteændring 0,14 % 0,45 %
Afkast (%) i lokal valuta - 0,77 0,00
Valutaafkast (%) - 2,02 - 3,71
Samlet afkast (%) - 2,78 - 3,71

Kilde: Datastream

De modne aktiemarkeder
Trumps eskalering af handelskrigen har ikke kun påvirket obligationsmarkederne, men så sandelig også aktiemarkederne. De amerikanske aktier er kommet hæderligt gennem juni ført an af teknologiaktierne og understøttet af robuste nøgletal.

Aktiemarkederne i Europa har generelt klaret sig dårligt i juni. Det er især tyske, franske og italienske aktier, som har trukket ned. Svagere nøgletal i Tyskland tyngede tyske aktier. Ifo-indekset faldt til 101,8 fra 102,3. Nye ordrer faldt med 2,5 % på månedsbasis, hvor der var ventet en vækst på 0,8 %, og industriproduktionen faldt med 1 %. Hertil kommer, at Merkel blev kastet ud i en politisk krise i flygtningespørgsmålet med sit bayerske søsterparti CSU.

I Europa faldt PMI til det laveste niveau i 18 måneder. Italien har udpeget to euroskeptikere til at lede landets finanskomité.  Endelig har EU besluttet at udvide sanktionerne mod Rusland. På den positive front kan man notere sig, at Den Europæiske Centralbank har annonceret en fortsættelse af sine obligationsopkøb frem til nytår med en halvering af de månedlige opkøb til EUR 15 mia. fra september. I Tyskland er bilaktierne og Deutsche Post blandt de større aktier, som har klaret sig dårligst, hvorimod Fresenius og SAP i samme kategori med positive afkast har klaret sig bedst. Investeringsniveauet i Sydinvest Tyskland ligger på 111 %.

I Skandinavien klarede de norske og svenske aktier sig bedst. I Norge var det især DNB og Gjensidige Forsikring, som førte an. I Sverige var det bankerne og Ericsson, som havde en god måned. Danske aktier kunne ikke følge med de øvrige skandinaviske markeder. Selskaber som AP Møller-Mærsk, Pandora og Danske Bank havde en udpræget dårlig måned, hvorimod Ambu og William Demant bød på tocifrede positive afkast i juni. I juni indtrådte Royal Unibrew, Ambu og SimCorp i C25-indekset.

Figur 4: Afkast i % på de modne aktiemarkeder i maj, målt i kr.

Kilde: Datastream

Afdelingerne SCANDI og Tyskland har begge gjort det dårligere end deres respektive benchmarks. Især Tyskland har haft det svært, idet afdelingen har været ramt af en række uheldige aktievalg, samtidig med at gearingen i afdelingen tynger i et negativt marked. Afdeling Danmark har klaret sig en smule bedre end benchmark.

På globalt og regionalt plan fortsætter valueaktier med at klare sig dårligere end vækstaktierne. I USA er det fortsat de store it-selskaber, som klarer sig godt i forhold til valueselskaberne. Selskaber som Netflix og Amazon har en så høj prisfastsættelse, at de ikke indgår i investeringsuniverset for vore afdelinger. Afdelingerne med ligevægt og value har alle klaret sig dårligere end deres respektive benchmark.

Figur 5: Afkast i % på globale vækst- og valueselskaber fordelt på virksomhedsstørrelse i maj.

Kilde: Datastream

Aktier fra Emerging Markets
Aktierne fra Emerging Markets var endnu hårdere ramt end aktierne fra de modne markeder i juni. Det er en logisk følge af, at mange markeder her er relativt hårdere ramt af handelskrigen, end tilfældet er på de modne markeder. Det gælder både den direkte påvirkning og påvirkningen fra de stigende renter på Emerging Markets. Især Fjernøsten er blevet ramt med de stærke eksportnationer Kina og Sydkorea i forreste skudlinje. Der var et stort udsalg af aktier fra udenlandske investorer i Kina.

I Latinamerika var Mexico lyspunktet med store stigninger i aktiekurserne. De kommer på baggrund af et svagt marked i maj, hvor investorerne indregnede valget af den venstreorienterede og populistiske Andres Manuel Lopez Obrador til landets nye præsident ved valget den 1. juli.

Argentina oplevede til gengæld fald i aktiekurserne og valutaen under kraftig påvirkning af stigende obligationsrenter. Argentina fik ellers en slags blåstempling af økonomien, da MSCI i juni offentliggjorde, at Argentina er blevet inkluderet i EM-kategorien. Afgørelsen vil være effektiv fra midten af 2019, hvor Argentina vil optræde i de relevante EM-indeks. 

Aktierne fra Rusland har på trods af øgede sanktioner fra Europa haft en god måned hjulpet godt på vej af stigende oliepriser. Indien er med sin forholdsvis isolerede økonomi sluppet nogenlunde nådigt gennem turbulensen på aktiemarkederne.

Vore afdelinger på Emerging Markets har alle klaret sig dårligere end deres respektive benchmark. Værst er det gået i Fjernøsten, hvor overvægten i kinesiske it-aktier især har kostet.

Figur 6: Afkast i % på de største markeder fra Emerging Markets i maj, målt i kr.

Kilde: Datastream

Udsigter
Overordnet set er det fortsat vurderingen, at det er svært at få høje afkast på de modne obligationsmarkeder, hvor renten i dag er lav. Afkastpotentialet er større på højrenteafdelingerne. Aktiemarkederne ser lovende ud understøttet af en attraktiv vækst – og indtjeningscyklus, men Trumps handelspolitiske udmeldinger er en evig kilde til potentiel uro. På de modne aktiemarkeder forventes europæiske aktier at klare sig bedre end de noget dyrere amerikanske aktier. Aktier fra Emerging Markets vurderes at kunne klare sig bedre end aktierne fra de modne markeder pga. attraktiv prisfastsættelse og bedre vækstudsigter for den globale økonomi.

Med hensyn til forventningerne på de enkelte investeringsområder bliver der publiceret flere kvartalsforventninger på sydinvest.dk den kommende periode.

 

Af fondsdirektør Niels Skovvart, Sydinvest den 5. juli 2018.

Tilbage