06. jul. 2020 kl. 12:42
1658 visninger

Udsigten til 3. kvartal for Sydinvest International

Corona-pandemien vil fortsat komme til at spille en vigtig rolle i forhold til udviklingen på de finansielle markeder.

Den seneste tids tiltagende smittespredning i USA har øget frygten for nye restriktioner, og dermed risiko for at den økonomiske genopretning ender med at tage længere tid end hidtil forventet. Indtil videre har de gigantiske hjælpepakker fra regeringer og centralbanker ført til en stabilisering af statsrenterne samt svækkelse af dollaren og yennen, der under den tiltagende markedsuro tidligere på året har ageret sikker havn. 

I USA har centralbanken reageret hurtigt med rentenedsættelser og annonceret opkøb af en ubegrænset mængde obligationer for at stabilisere markederne. Tiltagene har holdt renterne nede og mindsket udfordringerne ved at optage så store lån til finansiering af hjælpepakkerne. Tiltagene har dog ikke kunnet hindre, at arbejdsløsheden er tordnet op. Men hovedparten af fyringerne ventes at være af midlertidig karakter, og dermed er der i første omgang lagt op til en hurtig genopretning af økonomien. Men usikkerheden er stor, og særligt den nuværende udvikling i smittespredningen samt risikoen for en ny smittebølge til efteråret kan hurtigt sætte den økonomiske genopretning over styr. Vi forventer i udgangspunktet, at dollaren fastholder sit nuværende niveau. På længere sigt forudser vi en lidt svagere dollar.     

I Europa har Den Europæiske Centralbank reageret hurtigt ved at løfte opkøb af obligationer for nye penge til hidtil usete nye niveauer. Medlemslande har hver især initieret hjælpepakker for at holde hånden under økonomien, og EU-kommissionen har fremlagt forslag til en Genopretningsfond og et større EU-budget. Oveni dette kan medlemslandene nu frit øge udgifterne og overskride de offentlige budgetter. Tiltagene har været med til at skabe tillid til de sydeuropæiske statsobligationer og aflivet frygten for at gense kraftige rentestigninger, som vi så under gældskrisen. 

Japan er sluppet nogenlunde igennem corona-pandemien med få smittetilfælde sammenlignet med de øvrige store økonomier. Nedlukninger har primært været centreret omkring de større byer som Tokyo. Derfor vil nedlukningerne også sætte sit aftryk på økonomien, som allerede befandt sig i en teknisk recession i 1. kvartal foranlediget af momsforhøjelsen sidste år, som punkterede forbruget i 4. kvartal. Det har været ret begrænset med pengepolitiske lempelser fra Bank of Japan, hvor renten er blevet fastholdt på rekordlave minus 0,1 %. På kort sigt venter vi, at yennen kan blive svækket, hvis den positive stemning på de globale finansielle markeder fastholdes.

 

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

2,5
Baseret på 2 anmeldelser

Mest læste artikler

21. jan. 2021 kl. 10:20

Udbytter for 2020

Udbytter for 2020
15. jan. 2021 kl. 09:58

Status på afkast i blandede fonde

Status på afkast i blandede fonde
15. jan. 2021 kl. 10:00

Opdatering af forventede udbytter for 2020

Opdatering af forventede udbytter for 2020
05. jan. 2021 kl. 10:40

Vacciner kan styrke ligevægt- og valueaktier

Vacciner kan styrke ligevægt- og valueaktier
04. feb. 2021 kl. 11:07

Op og ned i januar

Op og ned i januar
08. jan. 2021 kl. 08:45

Det betyder senatsvalget i USA

Det betyder senatsvalget i USA