Værdipapirfonden Sydinvest: benchmark ændres for udvalgte andelsklasser

Visninger: 387 Dato: 02. jan. 2020 kl. 11:20

(Selskabsmeddelelse 02/2020)

Med virkning fra årsskiftet har vi ændret benchmark for følgende andelsklasser:

DK0060749281 Konservativ Udb A
DK0060749364 Balanceret Udb A
DK0060749448 Vækstorienteret Udb A
DK0060749604 Konservativ Akk A
DK0060749794 Balanceret Akk A
DK0060749877 Vækstorienteret Akk A

Fremover vil BofAML Global Corporate Index indgå med 10 % i andelsklassernes benchmark, andelen af danske obligationer bliver reduceret tilsvarende og i DK0060749604 Konservativ Akk A og DK0060749281 Konservativ Udb A er aktieandelen i benchmark hævet med 5 procentpoint.

Det fremtidige benchmark fremgår af andelsklassernes ajourførte central investorinformation, som kan findes på her på hjemmesiden.

Værdipapirfondens prospekt bliver ajourført ved førstkommende lejlighed.
 
Venlig hilsen
Syd Fund Management A/S
Tlf. 74 37 33 00

 

Tilbage