03. mar. 2023 kl. 11:56
880 visninger

Værdipapirfonden Sydinvest, opdateret prospekt

(Selskabsmeddelelse 06/2023)

Følgende ændringer er gennemført i prospektet:

Afdelingernes/andelsklassernes risikoklasse er i prospektet opdateret i overensstemmelse med de nye Central Investorinformationsdokument, hvor risikoklassen er bestemt ud fra klassificeringsmetoden, som benyttes i EU. De fleste afdelinger/andelsklasser er blevet placeret i en lavere risikoklasse end tidligere. Det er ikke et udtryk for at afdelingen/andelsklassen har fået en lavere risiko, men alene at der benyttes en ny klassificeringsmetode.

Prospekter har tidligere begrænset anvendelsen af afledte finansielle instrumenter til dækket basis for samtlige blandede afdelinger. Denne begrænsning gælder i fremtiden alene for afdelingerne Forvaltning Konservativ Udb KL og Forvaltning Vækstorienteret Udb KL. Anvendelsen af afledte finansielle instrumenter forventes fortsat ikke at ændre afdelingernes risikoprofil.

Prospektets bilag 1 ”Disclosureforordningen Artikel 8” er opdateret, så det er i overensstemmelse med det nye format i detailreguleringen til disclosureforordningen.

 Redaktionelle ændringer.

 

Venlig hilsen

Syd Fund Management A/S
Tlf. 74 37 33 00

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

Vær den første til at anmelde

Skal vi holde dig orienteret?

Så tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende nyt fra investeringsmarkedet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet