Opsparing i investeringsforening

Sæt din opsparing i en investeringsforeninger, så bliver investeringen plejet

Din opsparing kan investeres på mange måder

Opsparing drejer sig om at lægge til side eller udskyde et forbrug for på den måde at stå bedre senere. Din opsparing kan investeres på mange måder. Uanset hvilken løsning du vælger, så er det vigtigt, at du overvejer, hvilken form der passer bedst til dig. Hos Sydinvest får du en professionel løsning, som matcher dine ønsker og behov.

Opsparing på lang sigt
I livets forskellige faser er opsparing ikke lige vigtigt for dig og mig. Er man ung, oplever mange at ens opsparing er negativ, fx fordi man studerer eller udvider familien med børn. Når børnene er fløjet fra reden, er der i reglen mere fokus på den langsigtet opsparing og dermed investering i fx investeringsbeviser.

Sæt din opsparing i en investeringsforening, så bliver investeringen plejet.
Hvordan du forvalter din opsparing er et vigtigt valg, som du er tvunget til at træffe i løbet af livet. Selv hvis du bare undlader at investere din formue, er det også et valg, som i denne situation vil betyde, at formuen vil være relativt sikker på en bankkonto, men at afkastet vil være lavt. Konsekvensen af dette valg kan være stor, og derfor bør valget træffes på baggrund af en grundig gennemgang med en rådgiver.

Der er mange måde at holde din opsparing investeret på, og vi har alle vores egne ideer om, hvad og hvordan vi tør og vil investere. Nogle investerer f.eks. i ejendomme, mens andre vælger aktier og obligationer. Investeringsbeviser er et godt alternativ til dig, der gerne vil bruge tiden til noget andet.

Opsparing - typer af opsparingsformer i investeringsforeninger

 1. Frie midler (privat)
  Frie midler er den del af din formue, der ikke er placeret med krav om tidsmæssig binding (som f.eks. pensionsopsparing). Ofte er frie midler en betegnelse for den direkte opsparing, du har stående på en konto eller i et depot.
 2. Pensionsopsparing
  Pensionsopsparing er opsparing til din alderdom. De mest benyttede pensionsopsparinger sker gennem en pensionskasse, et forsikringsselskab eller via dit pengeinstitut. Investeringsbeviser er et godt redskab i forbindelse med din pensionsopsparing. Det kræver blot, at du opretter et depot i tilknytning til din kapitalpension, ratepension eller selvpension i dit pengeinstitut.
 3. Børneopsparing
  Børnenes opsparing kan også investeres i investeringsbeviser. Renter og afkast er skattefrie på en børneopsparing, så det er en af de mere fordelagtige måder at spare op på.
 4. Virksomhedsskatteordning
  Under virksomhedsskatteordningen er det muligt at investere i de såkaldte akkumulerende investeringsafdelinger. Med ordet akkumulerende mener man, at de ikke udbetaler et årligt udbytte. Reglerne under virksomhedsskatteordningen er komplicerede. Inden du begynder at investere, bør du derfor sætte dig grundigt ind i disse regler og undersøge de skattemæssige konsekvenser i samråd med din formuerådgiver eller din revisor.
 5. Fonde, foreninger og legater
  Er du ansvarlig for formuen i en fond eller en forening, er der også muligheder for at få forrentet denne i en investeringsforening. Der er flere skræddersyede produkter på markedet, der har som mål at maksimere renteafkastet samt afkastet før skat, hvilket er en fordel for de fleste fonde, foreninger og legater.