Investeringsværktøjer

Redskaber til en bedre investering

Investeringsværktøjer - redskaber til en bedre investering

Her får du forskellige værktøjer om investering, så du kan gå i dybden med dine investeringer. Du får kendskab til begreber som afkast, porteføljer og EUs riskoskala. Du kan bl.a. lave dine egne portefølje og få et detaljeret billede af hvordan din investering fordeler sig på lande og brancher, samt beregne det forventede afkast på dine investeringer.  

Beregne dit afkast i en porteføljeinvestering hos Sydinvest

Her på siden kan du beregne det forventede afkast af en porteføljeinvestering i Sydinvest. Du skal indtaste fordelingen mellem afdelinger i nedenstående tabel og vælge investeringshorisonten (antal år). Afkastforventningerne er baseret på Sydinvests bedste skøn. Afkastforventningerne for Sydinvest fonde er beregnet som gns. årlig afkast på 10 års sigt, mens de Blandede fonde tager udgangspunkt i et gns. årlig afkast på 5 års sigt. Investorer skal desuden være opmærksom på, at faktiske realiserede afkast kan afvige fra forventningerne. Bemærk, at resultatet er vist før omkostninger.

Beregn afkast

Antal år for investeringen 
Investering i KR
Aggressiv Akk
Aggressiv Udb
Balanceret Akk
Balanceret Udb
BRIK
BRIK Akkumulerende
Danmark
Europa Ligevægt & Value
Fjernøsten
Fjernøsten Akkumulerende
Fonde
Globale EM-aktier
Globale EM-aktier Akkumulerende
HøjrenteLande
HøjrenteLande Akkumulerende
HøjrenteLande Korte Obligationer Akkumulerende
HøjrenteLande Lokal Valuta
HøjrenteLande Mix
HøjrenteLande Valuta
International
Konservativ Akk
Konservativ Udb
Korte Obligationer
Latinamerika
Mellemlange Obligationer
Mellemlange Obligationer Akkumulerende
Morningstar Global Bæredygtig
SCANDI
Tyskland
USA Ligevægt & Value
Verden Ligevægt & Value
Verden Ligevægt & Value Akk
Virksomhedsobligationer HY
Virksomhedsobligationer HY 2019
Virksomhedsobligationer HY Akkumulerende
Virksomhedsobligationer IG
Vækstorienteret Akk
Vækstorienteret Udb
I alt

  

Materialet er udarbejdet af Syd Fund Management A/S, og er ikke og må ikke opfattes som en opfordring til at handle andele i foreningen. Før du foretager investeringer, bør du læse seneste prospekt og central investorinformation, der kan hentes gratis her på hjemmesiden. Såfremt materialets indhold afviger fra prospektets, er det indholdet i prospektet, som er gældende.

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast, og faktisk realiserede afkast kan afvige fra forventningerne. Vi gør opmærksom på, at afkast og kursudvikling i afdelingen kan blive negativ.

Syd Fund Management A/S påtager sig intet ansvar for ændrede forudsætninger eller eventuelle fejl i materialet – herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl. Syd Fund Management A/S fraskriver sig ethvert ansvar for tab i forbindelse med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af materialet. Det anbefales at søge professionel rådgivning.

Indholdet er udtryk for Syd Fund Management A/S’s bedste skøn, vurderinger og forventninger og er bl.a. baseret på informationskilder, som Syd Fund Management A/S finder pålidelige.

Syd Fund Management A/S er ikke ansvarlig for tab og skader, som følge af tekniske fejl, herunder nedbrud af eller manglende adgang til servere, beskadigelse af data som følge af kommunikationsproblemer i de tekniske systemer, svigt i strømforsyning eller telekommunikationssystemer.

Syd Fund Management A/S er endvidere ikke ansvarlig for tab og skader som følge af tredjemands uberettigede adgang (hacking) via hjemmesiden til foreningens, brugerens eller tredjemands data. Foreningen kan heller ikke drages til ansvar for skader forårsaget af virus, som måtte være pådraget brugeres computerudstyr som følge af browsing, downloading eller lignende transaktioner i forbindelse med brug af foreningens hjemmeside.

Hvor materialet oplyser om den skattemæssige behandling af en disposition, er det med forbehold for, at den skattemæssige behandling altid afhænger af den enkelte investors individuelle situation, og at reglerne i øvrigt kan ændre sig fremover.
 

Kontakt os
Hvis du mangler informationer, så kontakt os på tlf. +45 7437 3300 eller e-mail si@sydinvest.dk. Har du spørgsmål til os, er du velkommen til at kontakte Investor Relations.

Du kan også benytte vores kontaktformular

Tjek hvordan din portefølje er sammensat

Får et detaljeret billede af, hvordan din investering fordeler sig på lande, brancher, løbetid, positioner, samt en oversigt over de 10 største investeringer i din portefølje. Indtast en portefølje og klik på ”Beregn”.

Tjek en portefølje

Procent
Kroner
Aggressiv Akk
Aggressiv Udb
Balanceret Akk
Balanceret Udb
BRIK
BRIK Akkumulerende
Danmark
Europa Ligevægt & Value
Fjernøsten
Fjernøsten Akkumulerende
Fonde
Globale EM-aktier
Globale EM-aktier Akkumulerende
HøjrenteLande
HøjrenteLande Akkumulerende
HøjrenteLande Korte Obligationer Akkumulerende
HøjrenteLande Lokal Valuta
HøjrenteLande Mix
HøjrenteLande Valuta
International
Konservativ Akk
Konservativ Udb
Korte Obligationer
Latinamerika
Mellemlange Obligationer
Mellemlange Obligationer Akkumulerende
Morningstar Global Bæredygtig
SCANDI
Tyskland
USA Ligevægt & Value
Verden Ligevægt & Value
Verden Ligevægt & Value Akk
Virksomhedsobligationer HY
Virksomhedsobligationer HY 2019
Virksomhedsobligationer HY Akkumulerende
Virksomhedsobligationer IG
Vækstorienteret Akk
Vækstorienteret Udb
I alt

  

Materialet er udarbejdet af Syd Fund Management A/S, og er ikke og må ikke opfattes som en opfordring til at handle andele i foreningen. Før du foretager investeringer, bør du læse seneste prospekt og central investorinformation, der kan hentes gratis her på hjemmesiden. Såfremt materialets indhold afviger fra prospektets, er det indholdet i prospektet, som er gældende.

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast, og faktisk realiserede afkast kan afvige fra forventningerne. Vi gør opmærksom på, at afkast og kursudvikling i afdelingen kan blive negativ.

Syd Fund Management A/S påtager sig intet ansvar for ændrede forudsætninger eller eventuelle fejl i materialet – herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl. Syd Fund Management A/S fraskriver sig ethvert ansvar for tab i forbindelse med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af materialet. Det anbefales at søge professionel rådgivning.

Indholdet er udtryk for Syd Fund Management A/S’s bedste skøn, vurderinger og forventninger og er bl.a. baseret på informationskilder, som Syd Fund Management A/S finder pålidelige.

Syd Fund Management A/S er ikke ansvarlig for tab og skader, som følge af tekniske fejl, herunder nedbrud af eller manglende adgang til servere, beskadigelse af data som følge af kommunikationsproblemer i de tekniske systemer, svigt i strømforsyning eller telekommunikationssystemer.

Syd Fund Management A/S er endvidere ikke ansvarlig for tab og skader som følge af tredjemands uberettigede adgang (hacking) via hjemmesiden til foreningens, brugerens eller tredjemands data. Foreningen kan heller ikke drages til ansvar for skader forårsaget af virus, som måtte være pådraget brugeres computerudstyr som følge af browsing, downloading eller lignende transaktioner i forbindelse med brug af foreningens hjemmeside.

Hvor materialet oplyser om den skattemæssige behandling af en disposition, er det med forbehold for, at den skattemæssige behandling altid afhænger af den enkelte investors individuelle situation, og at reglerne i øvrigt kan ændre sig fremover.
 

Kontakt os
Hvis du mangler informationer, så kontakt os på tlf. +45 7437 3300 eller e-mail si@sydinvest.dk. Har du spørgsmål til os, er du velkommen til at kontakte Investor Relations.

Du kan også benytte vores kontaktformular

Investorportalen

På investorportalen kan du få overblik over dine porteføljer på tværs af selskaber og depotbanker. Derudover giver portalen adgang til en beholdningsopgørelse samt mulighed for at se dine depotbevægelser. Du kan også benytte portalen til at tilmelde dig foreningernes generalforsamlinger.

Du får adgang til portalen ved at benytte Nem ID. Dette gøres ved at klikke på den øverste ”Login” knap, hvorefter du skal indtaste dine sædvanlige Nem ID informationer.

Hvis du tidligere har benyttet portalen, kan du også indtaste dit VP-konto nummer samt den adgangskode, du selv har fastsat tidligere. Dette giver dig ligeledes adgang til portalen. Hvis du har glemt din kode, kan du bede om at få det tilsendt enten med på en mail. Det gør du ved at klikke på ”Glemt adgangskode/Bestil login” nederst på siden.

Investorportalen (åbner i et nyt vindue)

Bemærk, at fuldmagt tidligst kan afgives 3 uger før generalforsamlingen.

Investeringsformer: opsparing i investeringsbeviser

Knap en million danskere sparer op i investeringsbeviser. Langt de fleste former for opsparing kan placeres i investeringsbeviser. De mest almindelige investeringsformer er:

 • frie midler (privat)
  Frie midler er den del af investors formue, der ikke er placeret i pensionslignende ordning med krav om tidsmæssig binding
   
 • Pensionsopsparing
  Pensionsopsparing er opsparing til din alderdom. De mest benyttede pensionsopsparinger sker gennem en pensionskasse, et forsikringsselskab eller via dit pengeinstitut. Investeringsbeviser kan benyttes til pensionsopsparing. Det kræver blot, at du opretter et depot i tilknytning til din kapitalpension, ratepension eller selvpension i dit pengeinstitut.
   
 • Børneopsparing
  Børnenes opsparing kan også investeres i investeringsbeviser. Renter og afkast er skattefrie på en børneopsparing, så det er en af de mere fordelagtige måder at spare op på.
   
 • Virksomhedsskatteordning
  Under virksomhedsskatteordningen er det muligt at investere i de såkaldt lagerbeskattede investeringsforeninger (udbetaler ikke udbytte). Reglerne under virksomhedsskatteordningen er komplicerede, og derfor bør du sætte sig grundigt ind i reglerne og undersøge de skattemæssige konsekvenser i samråd med din bankrådgiver eller din revisor.

Bemærk at skattebehandlingen afhænger af den enkelte kundes individuelle situation og kan ændre sig fremover.

 

Investeringsrådgivning

Vi anbefaler altid vores nuværende og potentielle kunder, at de kontakter en rådgiver, inden de på egen hånd går i gang med at investerer i investeringsbeviser.

Du kan købe investeringsbeviser i Sydinvest i alle pengeinstitutter. Vi har derudover et samarbejde med en række pengeinstitutter, som har indgående kendskab til vore produkter. Du kan se en liste med vores samarbejdspartnere her

Man kan gå mange forskellige veje for at nå sine investeringsmål.
Hvor man som investor søger rådgivning er meget forskelligt. Som i så mange andre henseender er gode råd fra venner, kolleger og andre investorer et vigtigt pejleredskab for rigtig mange danskere. Derudover er der også mange, der bruger internettet. Men de danske pengeinstitutter er den foretrukne samarbejdspartner for de fleste investorer. Her samler rådgiverne trådene fra investeringsprofilen og sammensætter på den baggrund et investeringsforslag, der er skræddersyet til dig.

Løbende opfølgning på din portefølje
Vi anbefaler, at du gennemgår dine investeringer med en rådgiver, minimum en gang årligt, og evt. får foretaget en løbende tilpasning. Stiger kurserne på dine investeringsbeviser med aktier fx mere end på dine investeringsbeviser med obligationer, kan det være, at du skal have tilpasset din portefølje, så porteføljen stadig passer til din profil. Dine investeringsbehov kan også ændre sig undervejs – en 50-årig har som oftest ikke samme risikovilje som en 20-årig.