Virksomhedsordningen

Selvstændige erhvervsdrivende kan vælge at lade sig beskatte efter virksomhedsskatteordningen i stedet for skattelovgivningens almindelige regler. Anvendes virksomhedsordningen betyder det, at din økonomi er delt op en virksomhedsdel og en privat del. For midler som stammer fra den private del af økonomien gælder reglerne for beskatning, som er beskrevet under frie midler.

De midler, som henhører under virksomhedsskatteordningen kan udelukkende placeres i akkumulerende afdelinger:

 • Sydinvest Mellemlange Obligationer Akkumulerende
 • Sydinvest Globale EM-aktier Akkumulerende
 • Sydinvest Højrentelande Akkumulerende 
 • Sydinvest Højrentelande Korte Obligationer Akkumulerende 
 • Sydinvest Virksomhedsobligationer Akkumulerende 
 • Sydinvest Fjernøsten Akkumulerende 
 • Sydinvest BRIK Akkumulerende
   
 • Aggressiv Akk. (blandet fond)
 • Balanceret Akk. (blandet fond)
 • Konservativ Akk. (blandet fond)
 • Vækstorienteret Akk. (blandet fond)
   
 • Sydinvest Virksomhedsobligationer HY 2017 *)
 • Sydinvest Virksomhedsobligationer HY 2019 *)
  *) Afdelingerne er udbyttebetalende, men lagerbeskattet

Beskatningen følger et lagerprincip (lagerbeskatning), hvilket vil sige at såvel realiserede som urealiserede gevinster/tab beskattes.

Afkastet indgår i virksomhedsindkomsten og beskattes på lige fod med anden virksomhedsindkomst. Såfremt afkastet opspares i virksomheden beskattes det med en foreløbig virksomhedsskat på 22 %. Når det opsparede overskud hæves indgår det i den personlige indkomst og beskattes med op til marginalskatten (56 % i 2017)