Ordreudførelsespolitik

Ordreudførelsespolitik 

Formålet med denne ordreudførelsespolitik er at sikre, at Syd Fund Management A/S handler i de forvaltede enheders interesse, når selskabet ved forvaltning af enhedernes afdelingernes porteføljer udfører beslutninger om at handle finansielle instrumenter.

Endvidere skal politikken sikre, at Syd Fund Management A/S handler i de forvaltede enheders interesse, når selskabet ved forvaltningen formidler handelsordrer til andre enheder, som skal handle på de administrerede afdelingers vegne.

Lovgrundlag: Kap. 12 i bekendtgørelse 865/2014 om ledelse, styring og administration af danske UCITS (ledelsesbekendtgørelsen) og Artikel 27-28 i forordning 231/2013 (FAIF-gennemførelsesforordningen).

Hent politikken her