Guide til årsopgørelsen
Guide til årsopgørelsen

Vi har udarbejdet en brochure, der viser dig, hvordan du skal indberette din skat, hvis du ejer investeringsbeviser. 

Download eller bestil den her

Årsrapport for Sydinvest

Bestyrelsen i Investeringsforeningen Sydinvest har i dag den 18. februar 2015 behandlet og godkendt årsrapporten for 2014. Det samlede regnskabsmæssige resultat for 2014 blev 1.941 mio. kr. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at foreningen udbetaler udbytte for 1,1 mia. kr.

Læs rapporten under Materiale

Sydinvest Fjernøsten
Nyt fra afdelingerne