Politik for samfundsansvar

Denne politik indeholder Syd Fund Managements generelle principper for udøvelse af aktivt ejerskab, og herunder især det konkrete arbejde med ansvarlige investeringer og fremme af bæredygtighed. Syd Fund Managements rolle som institutionel investor indebærer en forpligtelse til at udøve sine investeringsbeslutninger på grundlag af en klar politik på området, der bl.a. indeholder krav om løbende overvågning af selskaber, procedurer for hvornår en sag skal eskaleres til en direkte dialog med selskabet, samarbejde med andre investorer om at fremme ansvarlige investeringer og en aktiv afgivelse af stemmer på selskabernes generalforsamlinger.

Syd Fund Management bestræber sig på at leve op til disse grundlæggende principper og forpligtelser.

Download den nyeste udgave af politikken her (Maj 2023)