Få din opsparing plejet i en investeringsforening

Så let er det at spare op med en investeringsforening

Opsparing på lang sigt

Opsparing drejer sig om at lægge til side eller udskyde et forbrug for på den måde at stå bedre senere. Din opsparing kan investeres på mange måder. Uanset hvilken løsning du vælger, så er det vigtigt, at du overvejer, hvilken form der passer bedst til dig. I livets forskellige faser er opsparing ikke lige vigtigt for alle. Er man ung, oplever mange, at der ikke lægges meget til side til opsparing. Når børnene senere er fløjet fra reden, er der i reglen mere fokus på den langsigtet opsparing og dermed investering i fx investeringsbeviser.

Få plejet din opsparing i en investeringsforening

Hvordan du forvalter din opsparing er et vigtigt valg, som du er tvunget til at træffe i løbet af livet. Selv hvis du undlader at investere din formue, er det også et valg. Konsekvensen af dette valg kan være stor, og derfor bør valget træffes på baggrund af en grundig gennemgang med en rådgiver.

Investeringsforeninger er en nem måde at investere på. Med en enkelt investering får du spredt din opsparing på mange forskellige aktier eller obligationer. Hos Sydinvest får du en professionel løsning, som matcher dine ønsker og behov.

Blandt de største investeringsforeninger

Som investor i Sydinvest får du mange investeringer samlet i én. Investeringsbeviser adskiller sig nemlig fra aktier og obligationer ved at samle flere værdipapirer i ét papir.

Investeringsforeningen Sydinvest er etableret i 1987. Siden har Sydinvest udviklet sig til at være en af Danmarks førende investeringsforeninger. I takt med udviklingen på værdipapirmarkederne har Sydinvest udviklet udbuddet af afdelinger, således at vi, med 40 forskellige afdelinger, nu dækker de flestes kunders behov. Sydinvest gruppen består i dag af en lang række foreninger, som tilsammen har over 76.000 investorer og en formue på 46 milliarder kroner.

Investorportalen

I Investorportalen kan du få overblik over dine investeringer i Sydinvest. Derudover giver portalen adgang til en beholdningsopgørelse samt mulighed for at se dine depotbevægelser. Du kan også benytte portalen til at tilmelde dig foreningernes generalforsamlinger.

Du får adgang til portalen ved at benytte Nem ID. Dette gøres ved at klikke på den øverste ”Login” knap, hvorefter du skal indtaste dine sædvanlige Nem ID informationer.

Hvis du tidligere har benyttet portalen, kan du også indtaste dit VP-konto nummer samt den adgangskode, du selv har fastsat tidligere. Dette giver dig ligeledes adgang til portalen. Hvis du har glemt din kode, kan du bede om at få det tilsendt enten med på en mail. Det gør du ved at klikke på ”Glemt adgangskode/Bestil login” nederst på siden.

Investeringsformer: opsparing i investeringsbeviser

Knap en million danskere sparer op i investeringsbeviser. Langt de fleste former for opsparing kan placeres i investeringsbeviser. De mest almindelige investeringsformer er:

 • frie midler (privat)
  Frie midler er den del af investors formue, der ikke er placeret i pensionslignende ordning med krav om tidsmæssig binding
   
 • Pensionsopsparing
  Pensionsopsparing er opsparing til din alderdom. De mest benyttede pensionsopsparinger sker gennem en pensionskasse, et forsikringsselskab eller via dit pengeinstitut. Investeringsbeviser kan benyttes til pensionsopsparing. Det kræver blot, at du opretter et depot i tilknytning til din kapitalpension, ratepension eller selvpension i dit pengeinstitut.
   
 • Børneopsparing
  Børnenes opsparing kan også investeres i investeringsbeviser. Renter og afkast er skattefrie på en børneopsparing, så det er en af de mere fordelagtige måder at spare op på.
   
 • Virksomhedsskatteordning
  Under virksomhedsskatteordningen er det muligt at investere i de såkaldt lagerbeskattede investeringsforeninger (udbetaler ikke udbytte). Reglerne under virksomhedsskatteordningen er komplicerede, og derfor bør du sætte sig grundigt ind i reglerne og undersøge de skattemæssige konsekvenser i samråd med din bankrådgiver eller din revisor.

Bemærk at skattebehandlingen afhænger af den enkelte kundes individuelle situation og kan ændre sig fremover.

 

Investeringsrådgivning

Vi anbefaler altid vores nuværende og potentielle kunder, at de kontakter en rådgiver, inden de på egen hånd går i gang med at investere i investeringsbeviser.

Du kan købe investeringsbeviser i Sydinvest i alle pengeinstitutter. Vi har derudover et samarbejde med en række pengeinstitutter, som har indgående kendskab til vore produkter. Du kan se en liste med vores samarbejdspartnere her

Man kan gå mange forskellige veje for at nå sine investeringsmål.
Hvor man som investor søger rådgivning er meget forskelligt. Som i så mange andre henseender er gode råd fra venner, kolleger og andre investorer et vigtigt pejleredskab for rigtig mange danskere. Derudover er der også mange, der bruger internettet. Men de danske pengeinstitutter er den foretrukne samarbejdspartner for de fleste investorer. Her samler rådgiverne trådene fra investeringsprofilen og sammensætter på den baggrund et investeringsforslag, der er skræddersyet til dig.

Løbende opfølgning på din portefølje
Vi anbefaler, at du gennemgår dine investeringer med en rådgiver, minimum en gang årligt, og evt. får foretaget en løbende tilpasning. Stiger kurserne på dine investeringsbeviser med aktier fx mere end på dine investeringsbeviser med obligationer, kan det være, at du skal have tilpasset din portefølje, så porteføljen stadig passer til din profil. Dine investeringsbehov kan også ændre sig undervejs – en 50-årig har som oftest ikke samme risikovilje som en 20-årig.