Hvad er en investeringsforening?

Investeringsforeninger er en nem måde at investere på. Ved at investere eksempelvis 10.000 kroner i ét investeringsbevis kan man blive medejer af en hel række fjernøstlige aktier, danske obligationer eller noget helt tredje. Selv om indskuddet ikke er så stort, giver investeringsforeningerne danskere mulighed for at investere i vækstaktier fra fjerne egne eller selskaber i Danmark, som har en høj kurs – og samtidig få professionelle til at stå for arbejdet.

Investering i investeringsforeninger

Helt grundlæggende er en investeringsforening en sammenslutning af investorer, der er gået sammen for at få plejet deres formue bedst muligt. I en investeringsforening puljer man sin formue med mange andres og får på den måde mulighed for at købe flere forskellige aktier eller obligationer, hvor man alene kun ville kunne købe nogle få.

Investerer man i en investeringsforening, overdrager man investeringsansvaret til foreningens porteføljemanagere, som plejer ens investeringer i aktier eller obligationer. Målet for disse porteføljemanagere er at slå markedet og skabe et så højt afkast som muligt til investorerne.

- Læs om fordele og ulemper

Sydinvest er underlagt investeringsforeningsloven, som sikrer, at investeringerne spredes over en bred vifte af aktier og/eller obligationer.

Stor spredning af investeringer

Aktier og obligationer supplerer hinanden godt og sikrer en god risikospredning. Derfor er det klogt at lade både aktier og obligationer indgå i en opsparingsløsning. Med investering i investeringsforeninger kan man både sprede sine investeringer inden for specielle aktie- eller obligationsfonde, eller man kan vælge blandede fonde, der både investerer i aktier og obligationer.

Investorerne ejer Sydinvest

Investerer man i aktier og obligationer gennem en investeringsforening, bliver man medlem af foreningen. Alle, der har købt investeringsbeviser i Sydinvest, er medejere af Sydinvest for den andel, som deres beviser udgør af foreningens samlede formue. Foreningen ejes udelukkende af medlemmerne (investorerne), som blandt andet har adgang til at møde op på generalforsamlingen og udøve indflydelse - herunder vælge bestyrelsen. Sydinvest har et mål om at give investorerne det højst mulige afkast af deres investering.

Syd Fund Management A/S er investeringsforvaltningsselskab for Investeringsforeningen Sydinvest.

 

Læs mere i Investeringshåndbogen

Bliv klogere på investering i vores
investeringshåndbog

Læs mere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Med Sydinvests nyhedsmail kan du holde dig orienteret om, hvad der sker på investeringsmarkedet

Tilmeld nyhedsbrev