Træk verden i den rigtige retning

Hensyn til miljø, sociale forhold og god selskabsledelse gør en forskel for udviklingen

Environmental

Social

Governance

ESG er vores guide, når vi investerer

Når vi i Sydinvest som investeringsforening udvælger de virksomheder, vi investerer i, er bl.a. CO2-udledning, ordentlige arbejdsvilkår og bekæmpelse af korruption også væsentlige kriterier. Her er ESG en god målestok og derfor et fast arbejdsredskab, når vi investerer dine penge. På dansk står ESG for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse.

Sådan arbejder vi

Når vi investerer dine penge, holder vi løbende øje med hver enkelt virksomheds indsats for bæredygtighed.

Vi udvælger…

Vi går i dialog…

Vi ekskluderer…

Steffen Ussing, direktør i Sydinvest

Hos Sydinvest er bæredygtighed langt mere end grøn omstilling. Ansvar for samfundet og det enkelte menneske spiller også en stor rolle, når vi investerer dine penge

FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling

FN formulerede i 2015 de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Målene er indsatsområder for det globale samfund, men de er også vigtige for investorer som Sydinvest. Mens de omkringliggende samfund tager skridt imod at opfylde målene, vil selskaber og virksomheder tilpasse sig og i mange tilfælde lede udviklingen frem mod opfyldelsen af verdensmålene. Det betyder, at de vil ændre deres produkter, forretningsgange og lignende. Det giver muligheder for selskaberne, men byder også på udfordringer.

For Sydinvest er det vigtigt at følge med i, hvad den øgede fokus på de 17 verdensmål kan få af betydning for selskaberne og vores investeringer.

Ansvarlige investeringer i Sydinvest

Hos Sydinvest investerer vi altid for at skabe størst muligt afkast  – men ikke på bekostning af ansvarligheden. Derfor vil vi heller ikke investere i virksomheder, der krænker internationale konventioner, når det fx gælder menneskerettigheder og miljø.

    

Politikker og dokumenter

FN’s principper
Allerede i 2010 skrev Sydinvest under på FN’s principper for ansvarlige investeringer

Politik for aktivt ejerskab
Vi går i dialog med virksomheder, da vi kan trække dem i en mere bæredygtig retning

Politik for samfundsansvar
Denne politik indeholder Syd Fund Managements generelle principper for udøvelse af aktivt ejerskab.

Disclosureforordningen
EU-regelsæt som har til formål at forbedre informationen om bæredygtighedsmæssige forhold på det finansielle område.

Beregningsmetode
Metode til at klassificere bæredygtige investeringer

Skal vi holde dig orienteret?

Så tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag nyt fra investeringsmarkedet.