Om Sydinvest

Sydinvest har udviklet sig til at være en af Danmarks førende investeringsforeninger

Har du investeret i investeringsbeviser hos Sydinvest er du automatisk medlem af investeringsforeningen.

Investeringsforeningen Sydinvest er etableret i 1987. Siden har Sydinvest udviklet sig til at være en af Danmarks førende investeringsforeninger. Sydinvest startede med at udbyde investeringsbeviser i to afdelinger – en obligationsafdeling, der fortrinsvis investerede i danske obligationer og en aktieafdeling, der fokuserede på børsnoterede udenlandske og danske aktier. I 1990 fusionerede Sydinvest med Investeringsforeningen Sønderjylland. I takt med udviklingen på værdipapirmarkederne har Sydinvest udvidet paletten af afdelinger, således at vi, med forskellige afdelinger, nu dækker de flestes kunders behov. Sydinvest gruppen består af en række foreninger, som tilsammen har over investorer og en formue på milliarder kroner.

Investeringsforeningen Sydinvest er underlagt Investeringsforeningsloven, som har til formål at beskytte investorene bedst muligt. Af loven fremgår eksempelvis, at:

  • Sydinvest skal investere i børsnoterede værdipapirer.
  • Investeringerne skal fordeles på mange værdipapirer
  • Der ikke må investeres for lånte midler.

Sydinvests vision & mission
Vores vision er at gøre Sydinvest til en af de foretrukne samarbejdspartnere for forhandlere af opsparingsprodukter. Det skal ske ved at skabe konkurrencedygtige afkast samt at gøre Sydinvest nemmere og mere sikker at bruge med godt resultat for forhandlerne og deres kunder.

Syd Fund Management A/S
Syd Fund Management A/S er investeringsforvaltningsselskab for blandt andet Investeringsforeningen Sydinvest. Som forvaltningsselskab kan vi i Syd Fund Management A/S levere alle de nødvendige ydelser for de administrerede foreninger på det regnskabsmæssige og risikostyringsmæssige område. Derudover kan vi foretage kvalificeret porteføljepleje for den enkelte forening.

Kontakt Sydinvest
Investor Relation er ansvarlig for indholdet af data på hjemmesiden. Hvis du mangler informationer, så kontakt Sydinvest på tlf. +45 7437 3300 eller e-mail via vores kontaktformular