Omkostninger

Hvilke omkostninger er der forbundet med investering i investeringsbeviser?

Når du sparer op i en investeringsforening, er du med til at betale foreningens omkostninger. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig godt ind i omkostningsbegreberne. Hvis du gerne vil sammenligne priser, kan du se vores omkostninger i tabellen nedenfor. Under tabellen har vi desuden beskrevet de enkelte omkostningstal.

Læs mere om omkostningsbegebet i vores investeringshåndbog

Omkostninger
Afdeling Løbende omkostninger Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Europa Value 1,38 0,11 0,30 0,15
Fonde 0,24 0,04 0,15 0,15
Formue Obligationer 0,68 0,17 0,30 0,30
Formue Konservativ 0,87 0,09 0,20 0,20
Formue Konservativ Akk 0,87 0,09 0,20 0,20
Formue Balanceret 1,15 0,13 0,21 0,21
Formue Balanceret Akk 1,15 0,12 0,21 0,21
Formue Vækstorienteret 1,47 0,15 0,22 0,22
Formue Vækstorienteret Akk 1,48 0,14 0,22 0,22
Formue Offensiv 1,55 0,12 0,23 0,23
Formue Offensiv Akk 1,52 0,13 0,23 0,23
Fjernøsten 1,59 1,09 0,34 0,42
Fjernøsten Akk. 1,62 1,09 0,34 0,42
Forvaltning Konservativ 0,92 0,06 0,20 0,20
Forvaltning Vækstorienteret 1,55 0,18 0,22 0,22
Globale EM-aktier 1,56 0,63 0,32 0,39
Globale EM-aktier Akk. 1,61 0,68 0,32 0,39
Global Value 1,41 0,09 0,19 0,16
Global Value Akk 1,38 0,08 0,19 0,16
Kvalitetsaktier 1,43 0,01 0,19 0,16
HøjrenteLande 1,21 0,45 0,41 0,41
HøjrenteLande Akk 1,30 0,47 0,41 0,41
Indeks Danmark 0,30 0,03 0,15 0,15
Indeks Globale Aktier Lav Risiko 0,50 0,03 0,19 0,16
Indeks Morningstar Leaders 0,50 0,04 0,19 0,16
Indeks Tyskland 0,50 0,04 0,17 0,17
Korte Obligationer 0,25 0,05 0,10 0,10
Megatrends 1,57 0,09 0,19 0,16
Megatrends Akk 1,56 0,09 0,19 0,16
USA Value 1,27 0,09 0,12 0,12
Mellemlange Obligationer 0,39 0,06 0,15 0,15
Mellemlange Obligationer Akk. 0,38 0,06 0,15 0,15
Virksomhedsobl. HY 1,07 0,24 0,60 0,60
Virksomhedsobl. HY Akk 1,10 0,24 0,60 0,60
Virksomhedsobligation IG 0,73 0,20 0,35 0,35

Forklaring af omkostningsbegreberne

Tallene opdateres i løbet af året og kan derfor være forskellige fra de tal du finder i fx årsregnskabet.
I tilfælde af ekstraordinære situationer hvor spreads og andre omkostninger i forbindelse med handel ændres væsentligt, kan indløsningsomkostningerne afvige betydeligt fra det, der er angivet i foreningens prospekt.

Løbende omkostninger
Her er tale om er et udtryk for de forventede omkostninger i fonden / andelsklassen angivet i procent af den gennemsnitlige formue. Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger indgår her.

Transaktionsomkostninger
Dette er et skøn over de påløbne omkostninger ved køb og salg af de underliggende investeringer i forbindelse med formueplejen. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.

Emissionstillæg
Emissionstillæg er de maksimale omkostninger, der er forbundet med at udstede nye investeringsbeviser i en fonden. I emissionstillægget indgår handelsomkostninger til indkøb af værdipapirer og formidlingsprovision til samarbejdspartnere. Som udgangspunkt er emissionstillæget lavere på danske aktier og obligationer, end de er på udenlandske aktier og obligationer.

Indløsningsfradrag
Indløsningsfradrag er de omkostninger, der er forbundet med at indløse investeringsbeviser i en fonden. Indløsningsfradraget bliver brugt til handelsomkostninger ved salg af værdipapirer. Som udgangspunkt er indløsningsfradraget lavere på danske aktier og obligationer, end de er på udenlandske aktier og obligationer.