Teknologisk innovation

Sydinvest

Megatrends

Teknologisk innovation

En del af Sydinvest Megatrends

Vi investerer i den teknologiske innovation, der former fremtiden

Jesper Engedal, Aktiechef

Explainer: Teknologisk innovation

Teknologisk innovation har påvirket vores liv på et utal af måder, og for mange kan det føles, som om udviklingen bare går hurtigere og hurtigere. Få et kort indblik i Teknologisk innovation.

Læs mere om de andre trends

Med Sydinvest Megatrends kan du investere i selskaber, der ser potentiale i morgendagens store tendenser – fra demografiske skift og teknologiske landvindinger til nye globale forbrugsmønstre

Teknologisk innovation

– en del af Sydinvest Megatrends

Teknologisk innovation er den måske mest kendte og vedholdende megatrend, som begyndte med computere og internet, og som siden har forgrenet sig i alle dele af vores arbejds- og fritidsliv.

Generel teknologisk innovation og kunstig intelligens

Vi har i mange år oplevet, hvordan den teknologiske innovation påvirker vores liv, og man kan faktisk nogle gange undre sig over, at det tilsyneladende fortsætter med at gå hurtigere og hurtigere.

Konceptet ’kunstig intelligens’ var i mange år mest en gimmick og synonym med robotterne, som ville overtage verden. Teknologiens fulde potentiale lå mange år ude i fremtiden, og mange husker måske skakcomputere, der kunne slå stormestre, og de små søde robothunde, som kunne logre med halen. Kunstig intelligens var en central del af de innovationer.

”Teknologien bag kunstig intelligens er grundlaget for hele det teknologiske kvantespring, vi forventer inden for bl.a. udviklingen af ny medicin, automatisering og robotteknologi.”

Men hvad er kunstig intelligens egentlig?

Kunstig intelligens er populært sagt teknologien, der kan få computere til ’at lære’. Med den nye teknologi har computeren lært at genkende mønstre i data og billeder – også sammenhænge mellem data, vi måske ikke selv har set. Brugen af kunstig intelligens åbner store muligheder og bliver sammenlignet med udviklinger på højde med, da vi gik fra levende lys til glødepæren. Og brugbarheden af det er da også enorm.

Teknologien bag kunstig intelligens er grundlaget for hele det teknologiske kvantespring, vi forventer inden for selvkørende biler, udviklingen af ny medicin, automatisering og robotteknologi. Og det er bare for at nævne nogle få.

Brugen af kunstig intelligens er ikke kun vigtig for nye produkter. Ifølge McKinsey svarede 90 % af alle adspurgte i en undersøgelse, at de havde oplevet omkostningsbesparelser ved øget brug af kunstig intelligens i eksisterende arbejdsprocesser.

”Brugen af kunstig intelligens åbner store muligheder og bliver sammenlignet med udviklinger på højde med, da vi gik fra levende lys til glødepæren.”

Internet i alting (internet of things)

En af grundene til, at kunstig intelligens for alvor tager fart nu, er den stigende beregningskraft, som vores mikrochips har fået. Men den stigende kraft og de mindre størrelser på chips i dag har også ledt til, at en bølge af små teknologiske apparater er skyllet ind over os de senere år.

Internettet er pludselig en del af alt, lige fra vækkeuret til køleskabet. Hele konceptet kaldes Internet of Things (IoT). Det drejer sig om praktiske ting, som fx at køleskabet kan minde dig om at købe mælk, når den registrerer, at du er tæt på et supermarked.

Men mere vigtigt, så handler det også om, at landmændene i fremtiden måske kan få mest muligt ud af deres afgrøder med mindst mulig CO2-udledning ved brug af smarte droner. Mulighederne er uanede.

Case: Cyber Security

Den enorme stigning i brug af kunstig intelligens gør ikke kun livet lettere for os. Det gør det også for hackere og andre med onde digitale hensigter.

Som vi bevæger os mod en verden med kunstig intelligens overalt, bevæger vi os også mod en verden, hvor behovet for at beskytte os selv digitalt rækker langt længere end bare vores PC. I fremtiden bliver det alle vores systemer, telefoner, biler og sågar vores smarte hjem, som vi skal beskytte.

Vi investerer i selskaber, som er førende inden for digitale teknologier, og som leverer de bedste beskyttelsesløsninger på markedet.

Cloud

Mulighederne for at bearbejde meget mere data, og det forhold, at mange flere af vores ting nu kan hjælpe med dataindsamling, har også ledt til en efterspørgsel efter at få beregningerne foretaget decentralt – og på den måde høste nogle stordriftsfordele.

Vi sender i dag store mængder data frem og tilbage over internettet, og ’cloud computing’ (’Skyen’ på dansk) er en stor del af vores hverdag. Vi kender det fra vores telefon, som er sikkerhedskopieret i Skyen, og flere og flere af de computerprogrammer og filer, vi bruger hver dag, bor nu oppe i skyen.

Cloud computing bliver en vigtig teknologi for mange af fremtidens innovationer, og det forventes, at Cloud-løsninger ifølge Gartner kommer til at overhale investeringer i traditionel it i 2025.

”Behovet for at beskytte os selv stiger kraftigt. Hver gang informationer udveksles over internettet, opstår risikoen for, at nogen kan opsnappe dem.”

Cyber security

Men med stigningen i vores brug af løsninger, hvor vi sender data frem og tilbage over internettet, vokser vores behov for at beskytte os selv kraftigt. Hver gang informationer udveksles over internettet, opstår risikoen for, at nogen kan opsnappe den information.

Communications of Today forventer fx, at de penge, vi globalt set bruger på it-sikkerhed, vil fordobles over de næste par år, og vil ramme op mod 500 mia. dollars i 2025. Underskoven af virksomheder, specialiseret i internetsikkerhed, vokser derfor kraftigt, og vi ser det som et meget interessant investeringstema.

Udfordringer og begrænsninger

Den kraftige stigning i brugen af og mulighederne for kunstig intelligens, internet i alting og en mere og mere digitaliseret hverdag åbner også op for en række udfordringer.

Der er fx hele det etiske perspektiv omkring kunstig intelligens. Når vores computere pludselig kan lære, hvordan opstiller vi så regler og begrænsninger? Og hvad hvis de ender med at få en anden verdensopfattelse end os? Og vil vi overhovedet digitalisere vores liv mere, end det er allerede?

Hent Megatrends brochuren

Strategien bag Sydinvest Megatrends er at investere der, hvor samfundet bevæger sig hen, og ikke der, hvor det har været. Download brochuren og læs mere, eller få den tilsendt med posten.

Download brochuren Få brochuren tilsendt

Udforsk de 5 trends

Klima-ansvarlighed

Med befolkningsvækst, stigning i levestandard, teknologisk udbredelse og meget andet vil vores globale elektricitetsbehov kun stige i fremtiden. Det vil kræve, at vi gør meget mere, end vi gør nu, hvis vi skal nedbringe vores CO2-udledning. Der er et utal af udfordringer inden for klimaområdet, men heldigvis også et væld af spændende løsninger..

Klima-ansvarlighed

Besøg fondsiden for Sydinvest Megatrends

Få et overblik over de forventede branche- og landefordelinger på fondssiden for Sydinvest Megatrends. Her kan du også finde omkostninger, risiko og andre nøgletal.

Om Megatrends udb. Om Megatrends akk.

Megatrends nyheder

23. maj 2024 kl. 15:00

NVIDIA overgår alle forventninger

17. apr. 2024 kl. 09:00

Megatrends: Robotterne kommer

15. apr. 2024 kl. 15:20

Megatrends leverer flotte afkast

Få nyt fra markedet

Som modtager af vores nyhedsbrev får du bl.a.:

  • Nyheder om investeringsmarkedet
  • Fondsdirektørens månedskommentar
  • Kvartalsforventninger
  • Invitation til investormøder

Derudover kan du modtage information om nye fonde, udbytteprocenter og udbetalingsdatoer, ændringer i investeringspolitik og lignende.

Du kan forvente mellem to og fire nyhedsbreve i løbet af en måned med nyt fra investeringsmarkederne og Sydinvest.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Om nyhedsbrevet

Sydinvest overholder gældende regler for persondata. Du kan læse mere om vores håndtering af data her. Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du klikke på linket “Afmeld nyhedsbrev”, som altid står nederst i de mails, vi udsender. Vi anvender mail-programmet Brevo til udsendelse af nyhedsbreve. Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, giver du hermed samtykke til, at dine personoplysninger bliver overført til og behandlet af Brevo i overensstemmelse med deres Privatpolitik.

Vil du investere i Megatrends?

Inden du investerer i Sydinvest Megatrends, er det altid en god idé at tage en snak med din rådgiver.

Kontakt dit pengeinstitut og hør, hvordan du med én fond kan investere i en lang række af fremtidens selskaber.

Fakta om Sydinvest Megatrends

Fonden fås som udbyttebetalende og akkumulerende

Megatrends

ISIN: DK0062382628
Indkomsttype: Aktieindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende: Ja
Central Information: Download

Megatrends Akk

ISIN: DK0062382891
Indkomsttype: Kapitalindkomst
Beskatning Lagerbeskattet
Udbyttebetalende: Nej
Central Information: Download

Nøgletal

Tegningsperiode: 28. april — 12. maj
Tegningskurs: 100,23
Værdipapirtype: Aktier
Antal værdipapirer: 125 – 175
Investeringshorisont: 4 år
Benchmark: MSCI AC World *
Løbende omkostning: 1,57 %
Transaktionsomk.: 0,09 %
Indtrædelse/udtrædelse: 0,19 % / 0,16 %

Du skal være opmærksom på afkast og risiko – to sider af samme sag

Der er høj risiko forbundet med at investere i Sydinvest Megatrends, og afkastet i fonden kan blive negativt. Derfor bør du tale med din rådgiver, inden du investerer. Vi anbefaler også, at du læser seneste prospekt og Central Information – se ovenstående.

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Materialet er udarbejdet af Syd Fund Management A/S, som fraskriver sig ethvert ansvar for tab i forbindelse med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af materialet på denne hjemmeside.

Materialet er ikke og må ikke opfattes som en opfordring til at handle andele i foreningen. Sydinvest påtager sig intet ansvar for ændrede forudsætninger eller eventuelle fejl i materialet.