Fremtidens forbruger

Sydinvest

Megatrends

Fremtidens forbruger

En del af Sydinvest Megatrends

Vi investerer i
fremtidens forbrugsmønstre

Jesper Engedal, Aktiechef

Explainer: Fremtidens forbruger

Hvordan ser fremtidens forbruger ud i en verden, hvor alt fra shopping til lægebesøg kan klares fra mobilen? Få en kort idé om, hvorfor vi ser potentiale i morgendagens forbruger.

Læs mere om de andre trends

Med Sydinvest Megatrends kan du investere i selskaber, der ser potentiale i morgendagens store tendenser – fra demografiske skift og teknologiske landvindinger til nye globale forbrugsmønstre

Fremtidens forbruger

– en del af Sydinvest Megatrends

Forbrugsmønstre, fokusområder og tilgang til teknologi i forskellige aldersgrupper ændrer sig hele tiden. Fx har de unges tidlige omfavnelse af sociale medier som identitetsskaber været med til at skabe nogle af verdens største selskaber.

Fremtidens forbruger

Ændringer i forbrugsmønstre, fokusområder og tilgang til teknologi blandt forskellige aldersgrupper ændrer sig hele tiden. Vi oplever ofte, at de yngre forbrugsgrupper er væsentlig hurtigere til at tilpasse sig nye teknologier end ældre grupper.

Deres holdninger er skarpe, de går i mindre grad på kompromis med dem, og gruppen lægger ofte vejen for store samfundstrends – tidlige tendenser i den gruppe bliver med tiden ofte hverdag for andre.

”De yngre generationer har typisk et større behov for ændringer, og det har givet mange virksomheder ammunition til at prøve at ‘disrupte‘ status quo.”

Nye generationer ser anderledes ud

De yngre generationer har typisk et større behov for ændringer, og det har givet mange virksomheder ammunition til at prøve at ‘disrupte‘ status quo. De yngre generationer ser i dag meget anderledes ud, end de samme aldersgrupper gjorde tidligere.

De er i gennemsnit højere uddannet end deres forældre, bor hjemme længere, stifter familie senere i livet og får færre børn. De har en høj, teknologisk forståelse og er fokuserede på klima og diversitet i en større grad end tidligere generationer. De har en tendens til at skifte job oftere end før, og de er mere åbensindede over for nye måder at leve og bo på.

Det er i den tid i livet, at man gør sine største investeringer i form af etablering af familie, som ofte inkluderer både børn, bolig og bil. Så selvom man først senere i livet opnår at toppe rent indkomstmæssigt, bliver meget af ens livsfundament lagt allerede i de yngre år, og de er derfor en af de mest interessante forbrugergrupper.

”De unges tidlige omfavnelse af sociale medier som identitetsskaber har skabt nogle af verdens største selskaber og dannet grobunden for den digitale vækst, vi oplever i tiden.”

Teknologiske innovationer

Vi har de seneste år oplevet en kraftig stigning i, hvordan den digitale udvikling påvirker vores liv. Tidligere var brugen af internettet primært til informationssøgning, mens det nu spiller en integreret og meget central rolle i de yngre befolkningsgruppers liv.

Vi bruger ikke længere kun internettet som en informationskanal, men mere som en interaktiv del af vores hverdag.

De unges tidlige omfavnelse af sociale medier som identitetsskaber har skabt nogle af verdens største selskaber og dannet grobunden for den digitale vækst, vi oplever i tiden – og der bliver stadig investeret store summer på at tiltrække den vigtige forbrugergruppe til nye digitale tilbud.

Case: Metaverse

Metaverse er en betegnelse for en sammensmeltning mellem den fysiske og digitale verden. Den enorme vækst, som mange har spået konceptet, har indtil nu ikke levet op til forhåbningerne. Vi forventer dog, at Apples lancering af deres banebrydende brille Apple Vision Pro kommer til at bane vejen for, at mange flere vil tage skridtet ind i Metaverse i fremtiden.

Vores investeringer har især været rettet mod den industrielle del af metaverset, men i fremtiden ser vi også stort potentiale inden for alt fra underholdning og spil, online handel, uddannelse og træning, sundhed og fitness, sociale platforme til fjernarbejde, data visualisering, digitale tvillinger og meget andet.

Pandemi skubber på udvikling

Den globale Covid-19-pandemi satte den teknologiske tilpasning i overhalingsbanen. Stort set fra den ene dag til den anden blev vi i stand til at føre et næsten udelukkende online-liv – både arbejdsmæssigt og socialt.

De nye forbrugere var de hurtigste til at tage den nye livsstil til sig, og i mange virksomheder er hjemmearbejde blevet hverdag og næsten et krav fra nye medarbejdere. Det skaber både udfordringer og store muligheder for virksomhederne.

”Den kraftige vækst i Fintech er et direkte resultat heraf, og ifølge Global News Wire forventes den nye sektor at vokse til 6-7 gange den størrelse, den har i dag.”

Interessante muligheder

Fra et investeringsmæssigt synspunkt byder de seneste års teknologiske højintense rejse på et hav af interessante muligheder inden for fremtidigt forbrug.

Her forventes det, at der investeres stort i digital infrastruktur, at der skabes endnu bedre interaktive kommunikationsløsninger, at online-sikkerhed forbedres, og løsninger, der udvikles, kan sidestilles med de løsninger, vi allerede har i den fysiske verden.

Men der kræves også, at vores fremtidige finanssystem tilpasser sig et digitalt liv uden grænser, hvor fokus er på brugervenlighed og decentralisering. Den kraftige vækst i Fintech er et direkte resultat heraf, og ifølge Global News Wire forventes den nye sektor at vokse til 6-7 gange den størrelse, den har i dag.

Deleøkonomi og Smart cities

De nye forbrugere har de senere år også skabt koncepter som Deleøkonomi og Smart Living. Vi oplever deleøkonomien i alt fra huse og lejligheder til transport og tøj. Forretningsområdet er blevet enormt, og hele konceptet tiltaler gruppens fokus på bæredygtighed, fair priser og peer-to-peer tankegang.

Men det taler også til deres sans for fornuft og deres livsstil, som i fremtiden i høj grad vil blive som byboere. I 2050 forventer FN fx, at 70 % af verdens befolkning vil bo i større byer. Det kommer til at byde på andre muligheder og udfordringer.

Byers ressourceforbrug, infrastruktur, transportsystemer og klimaaftryk skal forbedres markant, og forbrugerne kommer til at efterspørge flere og flere smarte enheder, som kan gøre den enkeltes daglighed lettere. Men også smarte løsninger, der kan gøre det lettere for store byer at vokse på en mere bæredygtig, intelligent og effektiv måde.

Hent Megatrends brochuren

Strategien bag Sydinvest Megatrends er at investere der, hvor samfundet bevæger sig hen, og ikke der, hvor det har været. Download brochuren og læs mere, eller få den tilsendt med posten.

Download brochuren Få brochuren tilsendt

Udforsk de 5 trends

Klima-ansvarlighed

Med befolkningsvækst, stigning i levestandard, teknologisk udbredelse og meget andet vil vores globale elektricitetsbehov kun stige i fremtiden. Det vil kræve, at vi gør meget mere, end vi gør nu, hvis vi skal nedbringe vores CO2-udledning. Der er et utal af udfordringer inden for klimaområdet, men heldigvis også et væld af spændende løsninger..

Klima-ansvarlighed

Besøg fondsiden for Sydinvest Megatrends

Få et overblik over de forventede branche- og landefordelinger på fondssiden for Sydinvest Megatrends. Her kan du også finde omkostninger, risiko og andre nøgletal.

Om Megatrends udb. Om Megatrends akk.

Megatrends nyheder

23. maj 2024 kl. 15:00

NVIDIA overgår alle forventninger

17. apr. 2024 kl. 09:00

Megatrends: Robotterne kommer

15. apr. 2024 kl. 15:20

Megatrends leverer flotte afkast

Få nyt fra markedet

Som modtager af vores nyhedsbrev får du bl.a.:

  • Nyheder om investeringsmarkedet
  • Fondsdirektørens månedskommentar
  • Kvartalsforventninger
  • Invitation til investormøder

Derudover kan du modtage information om nye fonde, udbytteprocenter og udbetalingsdatoer, ændringer i investeringspolitik og lignende.

Du kan forvente mellem to og fire nyhedsbreve i løbet af en måned med nyt fra investeringsmarkederne og Sydinvest.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Om nyhedsbrevet

Sydinvest overholder gældende regler for persondata. Du kan læse mere om vores håndtering af data her. Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du klikke på linket “Afmeld nyhedsbrev”, som altid står nederst i de mails, vi udsender. Vi anvender mail-programmet Brevo til udsendelse af nyhedsbreve. Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, giver du hermed samtykke til, at dine personoplysninger bliver overført til og behandlet af Brevo i overensstemmelse med deres Privatpolitik.

Vil du investere i Megatrends?

Inden du investerer i Sydinvest Megatrends, er det altid en god idé at tage en snak med din rådgiver.

Kontakt dit pengeinstitut og hør, hvordan du med én fond kan investere i en lang række af fremtidens selskaber.

Fakta om Sydinvest Megatrends

Fonden fås som udbyttebetalende og akkumulerende

Megatrends

ISIN: DK0062382628
Indkomsttype: Aktieindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende: Ja
Central Information: Download

Megatrends Akk

ISIN: DK0062382891
Indkomsttype: Kapitalindkomst
Beskatning Lagerbeskattet
Udbyttebetalende: Nej
Central Information: Download

Nøgletal

Tegningsperiode: 28. april — 12. maj
Tegningskurs: 100,23
Værdipapirtype: Aktier
Antal værdipapirer: 125 – 175
Investeringshorisont: 4 år
Benchmark: MSCI AC World *
Løbende omkostning: 1,57 %
Transaktionsomk.: 0,09 %
Indtrædelse/udtrædelse: 0,19 % / 0,16 %

Du skal være opmærksom på afkast og risiko – to sider af samme sag

Der er høj risiko forbundet med at investere i Sydinvest Megatrends, og afkastet i fonden kan blive negativt. Derfor bør du tale med din rådgiver, inden du investerer. Vi anbefaler også, at du læser seneste prospekt og Central Information – se ovenstående.

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Materialet er udarbejdet af Syd Fund Management A/S, som fraskriver sig ethvert ansvar for tab i forbindelse med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af materialet på denne hjemmeside.

Materialet er ikke og må ikke opfattes som en opfordring til at handle andele i foreningen. Sydinvest påtager sig intet ansvar for ændrede forudsætninger eller eventuelle fejl i materialet.