Klimaansvarlighed

Sydinvest

Megatrends

Klimaansvarlighed

En del af Sydinvest Megatrends

Vi investerer i fremtidens klima-ansvarlige løsninger

Jesper Engedal, Aktiechef

Explainer: Klima-ansvarlighed

På trods af massiv politisk opbakning til at sænke CO2-udledningen, er klimaudfordringen stadig stor. Få en introduktion til en af tidens vigtigste megatrends.

Læs mere om de andre trends

Med Sydinvest Megatrends kan du investere i selskaber, der ser potentiale i morgendagens store tendenser – fra demografiske skift og teknologiske landvindinger til nye globale forbrugsmønstre

Klima-ansvarlighed

– en del af Sydinvest Megatrends

Med befolkningsvækst, stigning i levestandard, teknologisk udbredelse og meget andet vil vores globale elektricitetsbehov kun stige i fremtiden. Det vil kræve, at vi gør meget mere, end vi gør nu, hvis vi skal nedbringe vores CO2-udledning. Der er et utal af udfordringer inden for klimaområdet, men heldigvis også et væld af spændende løsninger.

Klima-ansvarlighed

”Der skal installeres 8 gange så mange solcelleanlæg om ugen og 5 gange så mange vindmøller end i dag, for at vi kan nå målet om at holde temperaturstigningen på max. 1,5 grader.” Sådan præsenterer konsulentvirksomheden McKinsey deres bud på, hvad der skal til, for at vi kan holde temperaturen nede.

Mere end 70 lande, som samlet står for mere end 80 % af verdens CO2-udledning, har ifølge International Energy Agency bundet sig til aftalen om at arbejde mod en samlet nettoudledning på 0 % i 2050. På trods af så stor opbakning og så store investeringer, som vi forventer de næste mange år, er udfordringen stadig voldsom stor.

”Med befolkningsvækst, stigning i levestandard og teknologisk udbredelse, forventer McKinsey, at vores globale elektricitetsbehov vil stige til 3 gange så meget i 2050.”

Fremtidig vækst skal medregnes

Det er væsentligt at huske på, at det ikke kun er den energi, vi bruger i dag, der skal CO2-neutraliseres. Den fremtidige vækst i vores forbrug skal der også tages højde for. Med befolkningsvækst, stigning i levestandard, teknologisk udbredelse og meget andet forventer McKinsey, at vores globale elektricitetsbehov vil stige til 3 gange så meget i 2050.

Hvis vi skal have en chance for at lykkes og ikke ende med en fremtid med væsentlig større vejrmæssige udsving som fx mere tørke, større storme og højere vandstande, skal vi gøre meget mere, end vi gør nu.

Stor udvikling i teknologi

En af de mere kortsigtede løsninger er brug af store batterier, som dem vi kender fra vores elbiler, solceller osv. Bare i meget større skala. Vi kunne fx gemme noget af den energi, vores vindmøller har lavet om natten, og bruge den næste dag.

Men problemet er, når man skal til at opbevare energi fra en måned til den næste. Vi har brug for løsninger, der kan udjævne vores sæsonforbrug, og derfor raser udviklingen i batteriteknologien stadig derudaf, og løsninger, der kan opbevare energi i meget længere perioder, kan blive til virkelighed i den nærmeste fremtid.

Case: Oversvømmelser og vandforurening

2023 endte som det vådeste år nogensinde i Danmark, og også et af de vådeste på globalt plan. De enorme regnmængder får store konsekvenser for hele vores globale vandinfrastruktur, og vi oplever et stigende behov for bl.a. forbedring, ombygning og udbygning af kloaksystemer, stormflodssikring og dræning.

Vi ser vand som et langsigtet stærkt tema, og vi investerer i selskaber, der hver især er blandt de bedste til at løse problemstillinger i den samlede kamp med og mod vandet. Det er bl.a. selskaber med ekspertise inden for opbygning af infrastruktur, selskaber, der arbejder på de bedste og mest innovative måder at rense og filtrere vores vand på, mens vi også investerer i selskaber, der rådgiver om, hvordan man bruger sit vand på den bedst mulige måde.

Er batterier løsningen?

En af de mere kortsigtede løsninger er brug af store batterier, som dem vi kender fra vores elbiler, solceller osv. Bare i meget større skala. Vi kunne fx gemme noget af den energi, vores vindmøller har lavet om natten, og bruge den næste dag.

Men problemet er, når man skal til at opbevare energi fra en måned til den næste. Vi har brug for løsninger, der kan udjævne vores sæsonforbrug, og derfor raser udviklingen i batteriteknologien stadig derudaf, og løsninger, der kan opbevare energi i meget længere perioder, kan blive til virkelighed i den nærmeste fremtid.

”Udviklingen i batteriteknologien raser stadig derudaf, og løsninger, der kan opbevare energi i meget længere perioder, kan blive til virkelighed i den nærmeste fremtid.”

Mange løsninger på bordet

Der arbejdes også på mange andre løsninger end det almindelige batteri. Omdannelse af vand til hydrogen ved elektrolyse, drevet af grøn energi, er en teknologi, der arbejdes hårdt på. Energitabet er dog stadig stort, og infrastrukturen er udfordrende.

Omvendte dæmninger, hvor overskudsenergi populært sagt bruges til at presse vandet op i dæmningen, hvorefter man kan åbne for hanerne igen, når vi har brug for el, er en anden løsning. Forskere arbejder også på bedre at kunne opbevare termisk energi i smeltet salt, som senere kan frigives og genere elektricitet.

Udover vores udbygning af vores netværk af sol, vand og vindenergi og energiopbevaring, arbejdes der også på andre former for grønne energiformer, som har mindre udsving i produktionen.

Generelt set har vi egentlig allerede teknologierne til at løse mange af vores problemer. Det er prisen på udvikling, der stadig er den største udfordring.

Andre forbrugsvaner

Når det kommer til at redde vores planet, handler ansvarlighed ikke kun om at ændre vores energimix. Det handler også om at ændre vores forbrugsvaner. Måden vi lever, spiser og forbruger på i dag, er en medvirkende årsag til vores stigende udledning af drivhusgasser.

Og hvis vi fokuserede mere på produkter, hvor genbrug i højere grad er muligt, eller som er lavet af naturligt nedbrydeligt materiale, kunne vi mindske en anden af vores store CO2-udledere: Vores affald og håndtering af det.

”Mange startups arbejder allerede på interessante teknologier inden for fangst og lagring af CO2.”

Fangst af drivhusgas

Vi kan også fokusere endnu mere på at opfange noget af al den drivhusgas, vi allerede har udledt. Mange startups arbejder allerede på interessante teknologier inden for fangst og lagring af CO2. Der er både direkte fangst ved udledning i industrien, men der forskes også i udvikling af alger, der bruger CO2 til at vokse af.

Der er mange måder at nå målet om at mindske den globale temperaturstigning, og der bliver mange interessante investeringsmuligheder på vejen.

Ikke en klimafond

Det er vigtigt at understrege, at selvom vi investerer i denne trend, er Sydinvest Megatrends ikke en klimafond. Klima-ansvarlighed er én del af Sydinvest Megatrends, der også har fokus på fire andre megatrends.

Hent Megatrends brochuren

Strategien bag Sydinvest Megatrends er at investere der, hvor samfundet bevæger sig hen, og ikke der, hvor det har været. Download brochuren og læs mere, eller få den tilsendt med posten.

Download brochuren Få brochuren tilsendt

Udforsk de 5 trends

Klima-ansvarlighed

Med befolkningsvækst, stigning i levestandard, teknologisk udbredelse og meget andet vil vores globale elektricitetsbehov kun stige i fremtiden. Det vil kræve, at vi gør meget mere, end vi gør nu, hvis vi skal nedbringe vores CO2-udledning. Der er et utal af udfordringer inden for klimaområdet, men heldigvis også et væld af spændende løsninger..

Klima-ansvarlighed

Besøg fondsiden for Sydinvest Megatrends

Få et overblik over de forventede branche- og landefordelinger på fondssiden for Sydinvest Megatrends. Her kan du også finde omkostninger, risiko og andre nøgletal.

Om Megatrends udb. Om Megatrends akk.

Megatrends nyheder

17. apr. 2024 kl. 09:00

Megatrends: Robotterne kommer

15. apr. 2024 kl. 15:20

Megatrends leverer flotte afkast

04. apr. 2024 kl. 12:00

Megatrends: Kunstig intelligens

Få nyt fra markedet

Som modtager af vores nyhedsbrev får du bl.a.:

  • Nyheder om investeringsmarkedet
  • Fondsdirektørens månedskommentar
  • Kvartalsforventninger
  • Invitation til investormøder

Derudover kan du modtage information om nye fonde, udbytteprocenter og udbetalingsdatoer, ændringer i investeringspolitik og lignende.

Du kan forvente mellem to og fire nyhedsbreve i løbet af en måned med nyt fra investeringsmarkederne og Sydinvest.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Om nyhedsbrevet

Sydinvest overholder gældende regler for persondata. Du kan læse mere om vores håndtering af data her. Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du klikke på linket “Afmeld nyhedsbrev”, som altid står nederst i de mails, vi udsender. Vi anvender mail-programmet Brevo til udsendelse af nyhedsbreve. Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, giver du hermed samtykke til, at dine personoplysninger bliver overført til og behandlet af Brevo i overensstemmelse med deres Privatpolitik.

Vil du investere i Megatrends?

Inden du investerer i Sydinvest Megatrends, er det altid en god idé at tage en snak med din rådgiver.

Kontakt dit pengeinstitut og hør, hvordan du med én fond kan investere i en lang række af fremtidens selskaber.

Fakta om Sydinvest Megatrends

Fonden fås som udbyttebetalende og akkumulerende

Megatrends Udb

ISIN: DK0062382628
Indkomsttype: Aktieindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende: Ja
Central Information: Download

Megatrends Akk

ISIN: DK0062382891
Indkomsttype: Kapitalindkomst
Beskatning Lagerbeskattet
Udbyttebetalende: Nej
Central Information: Download

Nøgletal

Tegningsperiode: 28. april — 12. maj
Tegningskurs: 100,23
Værdipapirtype: Aktier
Antal værdipapirer: 125 – 175
Investeringshorisont: 4 år
Benchmark: MSCI AC World *
Løbende omkostning: 1,57 %
Transaktionsomk.: 0,09 %
Indtrædelse/udtrædelse: 0,19 % / 0,16 %

Du skal være opmærksom på afkast og risiko – to sider af samme sag

Der er høj risiko forbundet med at investere i Sydinvest Megatrends, og afkastet i fonden kan blive negativt. Derfor bør du tale med din rådgiver, inden du investerer. Vi anbefaler også, at du læser seneste prospekt og Central Information – se ovenstående.

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Materialet er udarbejdet af Syd Fund Management A/S, som fraskriver sig ethvert ansvar for tab i forbindelse med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af materialet på denne hjemmeside.

Materialet er ikke og må ikke opfattes som en opfordring til at handle andele i foreningen. Sydinvest påtager sig intet ansvar for ændrede forudsætninger eller eventuelle fejl i materialet.