Om Sydinvest

Blandt de største investeringsforeninger

Har du investeringsbeviser hos Sydinvest er du medlem af vores forening. Investeringsbeviser adskiller sig fra aktier og obligationer ved at samle flere værdipapirer i ét papir.

Investeringsforeningen Sydinvest er etableret i 1987.
Siden har Sydinvest udviklet sig til at være en af Danmarks førende investeringsforeninger. Sydinvest startede med at udbyde investeringsbeviser i to afdelinger – en obligationsafdeling, der fortrinsvis investerede i danske obligationer og en aktieafdeling, der fokuserede på børsnoterede udenlandske og danske aktier. I 1990 fusionerede Sydinvest med Investeringsforeningen Sønderjylland. I takt med udviklingen på værdipapirmarkederne har Sydinvest udvidet paletten af afdelinger, således at vi, med 41 forskellige afdelinger, nu dækker de flestes kunders behov. Sydinvest gruppen består af en række foreninger, som tilsammen har over 77.000 investorer og en formue på 70 milliarder kroner.

Investeringsforeningen Sydinvest er underlagt Investeringsforeningsloven, som har til formål at beskytte investorene bedst muligt. Af loven fremgår eksempelvis, at:

  • Sydinvest skal investere i børsnoterede værdipapirer.
  • Investeringerne skal fordeles på mange værdipapirer
  • Der ikke må investeres for lånte midler.


Sydinvests vision & mission
Vores vision er at gøre Sydinvest til en af de foretrukne samarbejdspartnere for forhandlere af opsparingsprodukter. Det skal ske ved at skabe konkurrencedygtige afkast samt at gøre Sydinvest nemmere og mere sikker at bruge med godt resultat for forhandlerne og deres kunder.

Syd Fund Management A/S
Syd Fund Management A/S er investeringsforvaltningsselskab for blandt andet Investeringsforeningen Sydinvest. Som forvaltningsselskab kan vi i Syd Fund Management A/S levere alle de nødvendige ydelser for de administrerede foreninger på det regnskabsmæssige og risikostyringsmæssige område. Derudover kan vi foretage kvalificeret porteføljepleje for den enkelte forening.

Kontakt Sydinvest
Investor Relation er ansvarlig for indholdet af data på hjemmesiden. Hvis du mangler informationer, så kontakt Sydinvest på tlf. +45 7437 3300 eller e-mail via vores kontaktformular.

Ordreudførelsespolitik
Denne finder du her

Lønpolitik
Denne finder du her

Ledelseslønninger
Læs mere her

Hvem er Sydinvest?

Sydinvest er etableret i 1987. Siden har Sydinvest udviklet sig til at være en af Danmarks førende investeringsforeninger. Sydinvest startede med at udbyde investeringsbeviser i to afdelinger – en obligationsafdeling, der fortrinsvis investerede i danske obligationer og en aktieafdeling, der fokuserede på børsnoterede udenlandske og danske aktier.

I 1990 fusionerede Sydinvest med Investeringsforeningen Sønderjylland.

I takt med udviklingen på værdipapirmarkederne har Sydinvest udvidet paletten af afdelinger, således at vi, med  41  forskellige afdelinger, nu dækker de fleste kunders behov. Sydinvest gruppen består af en række foreninger, som tilsammen har over 77.000 investorer og en formue på  70  milliarder kroner.

Kontaktpersoner i Sydinvest

Direktion

Direktør Steffen Ussing varetager den daglige ledelse af Sydinvest. Denne opgave løser Steffen i samarbejde med bestyrelsen, der godkender den overordnede investeringsstrategi. Og i samarbejde med forvaltningsselskabets dygtige medarbejdere og de pengeinstitutter, der rådgiver vore investorer. I det daglige arbejde i Sydinvest deltager Steffen bl.a. ved etablering af nye afdelinger, ved planlægning af den overordnede investeringsstrategi og ved udadvendt virksomhed - eksempelvis i form af foredrag.

Steffen Ussing - Direktør, Sydinvest Steffen Ussing
Direktør

Tlf: +45 7437 3301
stus@sydinvest.dk

 

Investor Relations

Investor Relations (IR) har ansvaret for kommunikation og informationsformidling til de over 77.000  investorer i bl.a. Sydinvest. IR står bl.a. for generel markedsføring og udvikling af vores internetkommunikation, pressekontakt, medlemsarrangementer samt udgivelse af medlemsbladet Horisont og andre eksterne publikationer. IR er samtidig service- og informationsorgan for vores samarbejdspartnere.

Tine Lund
Afdelingsdirektør

Uddannelse: Cand.merc.

Tlf: +45 7437 3317
tine.lund@sydinvest.dk
Helle Philippsen
Koordinator

Uddannelse: Kontoruddannet

Tlf: +45 7437 3316
heph@sydinvest.dk
 
Mick Olsen
Institutional Sales Manager

Uddannelse: HD (Fin.)

Tlf: +45 7437 3325
mick.olsen@sydinvest.dk
Jesper Riisberg
Institutional Sales Manager

Uddannelse: HD (Fin.)

Tlf: +45 7437 3328
jesper.riisberg@sydinvest.dk
 
Anders Thrane
Kommunikationskonsulent

Uddannelse:  Cand.mag.

Tlf: +45 7437 3368
anders.thrane@sydinvest.dk
Lars Gullits
Digital Marketing konsulent

Uddannelse: Grafisk Designer

Tlf: +45 7437 3326
lars.gullits@sydinvest.dk
 

 

Investeringsafdelingen

Arbejdet i afdelingen indebærer alt fra udarbejdelse af overordnede strategiske oplæg til den daglige disponering af porteføljerne. Plejen af porteføljerne er underlagt nogle spilleregler. Investeringerne skal ligge inden for den gældende lovgivning på området og inden for nogle stramme risikorammer, som vi selv definerer. Det er derfor også en væsentlig opgave for den enkelte porteføljeforvalter, at disse spilleregler bliver overholdt.

Niels Skovvart
Afdelingsdirektør

Uddannelse: Cand.oecon.

Tlf: +45 7437 3323
nisk@sydinvest.dk
Lars Bo Jensen
Seniorporteføljemanager

Uddannelse: HD (Fin.)

Tlf.: +45 7437 3322
labj@sydinvest.dk
  Thomas Andsbjerg Amelung
Porteføljemanager

Uddannelse: Cand.oecon

Tlf: +45 7437 3313
thomas.amelung@sydinvest.dk
  Nicolas Rasmussen
Seniorporteføljemanager

Uddannelse: Cand.merc.

Tlf: +45 7437 3366
nicolas.rasmussen@sydinvest.dk

 

Administrationsafdelingen

Blandt hovedopgaverne i regnskabs- og administrationsgruppen er regnskab og kontrol. Afdelingen har bl.a. ansvaret for den daglige prisfastsættelse af Sydinvests investeringsbeviser. Forudsætningen for at stille indre værdi er, at der hver dag produceres et slags ”årsregnskab” i hver afdeling i Sydinvest. Afdelingen kontrollerer, at alle investeringer i foreningen overholder lovgivningens krav for, hvad vi må investere i. Vi foretager alt i forbindelse med registrering af foreningens aktiviteter, herunder kontakt til danske og udenlandske myndigheder.

 
Henrik Stockfleth
Afdelingsdirektør

Uddannelse: Cand.merc.

Tlf: +45 7437 3308
henrik.stockfleth
@sydinvest.dk
Kurt Kjeldsen
Head of Middle Office

Uddannelse: Cand.merc.

Tlf: +45 7437 3318
k.kjeldsen@sydinvest.dk
Christian Kirk-Thomsen
Middle Office
Seniorporteføljemanager

Uddannelse: Cand.merc.
Tlf.: +45 7437 3306
chr.kirk-thomsen@sydinvest.dk
Tina Nielsen
Regnskabsassistent

Uddannelse: Kontoruddannet

Tlf: +45 7437 3324
tinni@sydinvest.dk
Gitte Vind
Regnskabsassistent

Uddannelse: Kontoruddannet

Tlf: +45 7437 3321
gitpe@sydinvest.dk
Frank Hamann Sørensen
Regnskabschef

Uddannelse: Cand.merc.

Tlf: +45 7437 3307
frhs@sydinvest.dk
Søren Thøstesen Jensen
BI Specialist

Tlf: +45 7437 3304
stje@sydbank.dk
Morten Nørskov-Jensen
Regnskabscontroller

Tlf: +45 7437 3305
monje@sydinvest.dk
 

 

Jura & Risiko

Vi foretager alt i forbindelse med registrering af foreningens aktiviteter, herunder kontakt til danske og udenlandske myndigheder. 
Jura er ansvarlig for generelle juridiske og lovgivningsmæssige spørgsmål inden for investeringsret.

Thomas Carsten Clausen
Afdelingsdirektør
Uddannelse: Advokat

Tlf: +45 7437 3370
thomas.clausen@sydinvest.dk

Steffen Hach
Controller

Uddannelse: Bankuddannet/HD(Fin)

Tlf: +45 7437 3309
stha@sydinvest.dk
 

Syd Fund Management A/S (SFM)
Kontaktpersonerne i Sydinvest er ansat i SFM, der er et investeringsforvaltningsselskab for bl.a. Investeringsforeningen Sydinvest.

SFM leverer alle de nødvendige ydelser for de administrerede foreninger på det regnskabsmæssige og risikostyringsmæssige område.

Med SFM opnås stordriftsfordele, ved at administrere flere foreninger på én gang. Det gøres bl.a. ved at udnytte fælles it-systemer og lade kompetente medarbejdere arbejde for flere foreninger samtidigt. På den måde kan vi levere effektiv administration og konkurrencedygtige afkast.

Bestyrelsen

Bestyrelsens opgaver er bl.a.: at organisere foreningens virksomhed forsvarligt i forhold til lovgivning og vedtægter, at lave skriftlige retningslinjer for foreningens væsentligste aktiviteter og at godkende nye afdelinger i Sydinvest gruppen. Bestyrelsen bliver valgt blandt investorerne på generalforsamlingen.

Bestyrelsen består af følgende 5 personer:

Linda Sandris Larsen (formand)
Lektor, cand.scient.oecon., og ph.d. i finansiering. Hendes forskning koncentrerer sig især om den optimale sammensætning af individers finansielle formue. Har publiceret i internationale anerkendte tidsskrifter som Journal of Banking and Finance og Journal of Economic Dynamics and Control. Kompetencer indenfor investering, finansiering og regnskab.

Svend Erik Kriby (næstformand)
HD i afsætning. Lang erfaring i ledelse og forretningsudvikling af private virksomheder. Bestyrelseserfaring fra bestyrelser i forskellige brancher. Kompetencer indenfor risikostyring, målstyring, corporate governance samt salg og markedsføring.
 

Anne Mette Barfod
Cand. Act. (Aktuar) af uddannelse og CFO i en international humanitær organisation. Har erfaring fra en række andre bestyrelser som menigt medlem såvel som formand, herunder i en investeringsforening. Har 20 års erfaring fra lederstillinger i den finansielle sektor. Kompetencer indenfor strategi, forandringsledelse, risikostyring, investering, IT og regnskab.

Niels Therkelsen
Cand. merc. i international investering og finansiering. Har bestyrelseserfaring fra flere bestyrelser. Ledelse og forretningserfaring fra den private sektor med bl.a. virksomhedsovertagelse og fusionsstrategi. Kompetencer indenfor investering, finansiering og økonomiske analyser.

Jesper Aabenhus Rasmussen
Jesper Aa. Rasmussen er advokat og partner i Kromann Reumert advokatfirma. Han arbejder primært med virksomhedsoverdragelser (M&A), generel erhvervs- og selskabsret samt bestyrelsesarbejde i ejerledede/familieejede virksomheder og i danske fonde. Kompentencer indenfor selskabsret, corporate governance, ledelse, strategi og risikostyring.

Hvem er Sydinvest?

Sydinvest er etableret i 1987. Siden har Sydinvest udviklet sig til at være en af Danmarks førende investeringsforeninger. Sydinvest startede med at udbyde investeringsbeviser i to afdelinger – en obligationsafdeling, der fortrinsvis investerede i danske obligationer og en aktieafdeling, der fokuserede på børsnoterede udenlandske og danske aktier.

I 1990 fusionerede Sydinvest med Investeringsforeningen Sønderjylland.

I takt med udviklingen på værdipapirmarkederne har Sydinvest udvidet paletten af afdelinger, således at vi, med  41  forskellige afdelinger, nu dækker de fleste kunders behov. Sydinvest gruppen består af en række foreninger, som tilsammen har over 77.000 investorer og en formue på  70  milliarder kroner.

Generalforsamlingen 

Generalforsamlingen – den øverste myndighed Sydinvest holder generalforsamling en gang om året. Generalforsamlingen er det årlige møde, hvor medlemmerne kan høre om foreningens udvikling og året, der gik.

Her har medlemmerne mulighed for at udøve deres stemmerettigheder og fx være med til at beslutte, hvem der skal være med i foreningens bestyrelse. Alle navnenoterede medlemmer kan være med til generalforsamlingen og kan stemme i forhold til det antal investeringsbeviser, de ejer. En investeringsforening er ejet af foreningens medlemmer og fungerer som andre foreninger med egne vedtægter og en beslutningsdygtig generalforsamling.

Foreningens bestyrelse arbejder i det daglige for at sikre medlemmernes interesse bedst muligt. Det gør den i tæt samspil med direktøren.


Generalforsamlingsdatoer

Nedenfor kan du se hvor og hvornår Sydinvest har afholdt/afholder deres generalforsamlinger.

Dato Sted
30. marts 2022 Sønderjyllands Hallen, DK-6200 Aabenraa
26. marts 2021 Peberlyk 4, 6200 Aabenraa
01. april 2020  Peberlyk 4, 6200 Aabenraa
04. april 2019  Sønderjyllands Hallen, DK-6200 Aabenraa
22. marts 2018  Sønderjyllands Hallen, DK-6200 Aabenraa
28. marts 2017  Sønderjyllands Hallen, DK-6200 Aabenraa
12. april 2016  Sønderjyllands Hallen, DK-6200 Aabenraa
23. marts 2015  Sønderjyllands Hallen, DK-6200 Aabenraa
24. marts 2014  Sønderjyllands Hallen, DK-6200 Aabenraa
11. april 2013  Sønderjyllands Hallen, DK-6200 Aabenraa
17. april 2012  Sønderjyllands Hallen, DK-6200 Aabenraa
5. april 2011  Sønderjyllands Hallen, DK-6200 Aabenraa
24. marts 2010  Sønderjyllands Hallen, DK-6200 Aabenraa
15. april 2009  Sønderjyllands Hallen, DK-6200 Aabenraa
10. april 2008  Sønderjyllands Hallen, DK-6200 Aabenraa
18. april 2007  Sønderjyllands Hallen, DK-6200 Aabenraa
4. april 2006  Sønderjyllands Hallen, DK-6200 Aabenraa
6. april 2005  Sønderjyllands Hallen, DK-6200 Aabenraa
23. marts 2004  Sønderjyllands Hallen, DK-6200 Aabenraa
1. april 2003  Sønderjyllands Hallen, DK-6200 Aabenraa
20. marts 2002  Sønderjyllands Hallen, DK-6200 Aabenraa
23. april 2001  Folkehjem, DK-6200 Aabenraa
11. april 2000  Folkehjem, DK-6200 Aabenraa
8. april 1999  Folkehjem, DK-6200 Aabenraa
15. april 1998  Folkehjem, DK-6200 Aabenraa
10. april 1997  Folkehjem, DK-6200 Aabenraa
11. april 1996  Folkehjem, DK-6200 Aabenraa
4. april 1995  Folkehjem, DK-6200 Aabenraa
14. april 1994  Folkehjem, DK-6200 Aabenraa
1. april 1993  Folkehjem, DK-6200 Aabenraa
2. april 1992  Folkehjem, DK-6200 Aabenraa
4. april 1991  Folkehjem, DK-6200 Aabenraa
5. april 1990  Folkehjem, DK-6200 Aabenraa
6. april 1989  Hotel Hvide Hus, DK-6200 Aabenraa
12. april 1988  Folkehjem, DK-6200 Aabenraa