Om Sydinvest

Blandt de største investeringsforeninger

Har du investeringsbeviser hos Sydinvest er du medlem af vores forening. Investeringsbeviser adskiller sig fra aktier og obligationer ved at samle flere værdipapirer i ét papir.

Investeringsforeningen Sydinvest er etableret i 1987.
Siden har Sydinvest udviklet sig til at være en af Danmarks førende investeringsforeninger. Sydinvest startede med at udbyde investeringsbeviser i to afdelinger – en obligationsafdeling, der fortrinsvis investerede i danske obligationer og en aktieafdeling, der fokuserede på børsnoterede udenlandske og danske aktier. I 1990 fusionerede Sydinvest med Investeringsforeningen Sønderjylland. I takt med udviklingen på værdipapirmarkederne har Sydinvest udvidet paletten af afdelinger, således at vi, med forskellige afdelinger, nu dækker de flestes kunders behov. Sydinvest gruppen består af en række foreninger, som tilsammen har over investorer og en formue på milliarder kroner.

Investeringsforeningen Sydinvest er underlagt Investeringsforeningsloven, som har til formål at beskytte investorene bedst muligt. Af loven fremgår eksempelvis, at:

  • Sydinvest skal investere i børsnoterede værdipapirer.
  • Investeringerne skal fordeles på mange værdipapirer
  • Der ikke må investeres for lånte midler.

 

Sydinvests vision & mission
Vores vision er at gøre Sydinvest til en af de foretrukne samarbejdspartnere for forhandlere af opsparingsprodukter. Det skal ske ved at skabe konkurrencedygtige afkast samt at gøre Sydinvest nemmere og mere sikker at bruge med godt resultat for forhandlerne og deres kunder.

Syd Fund Management A/S
Syd Fund Management A/S er investeringsforvaltningsselskab for blandt andet Investeringsforeningen Sydinvest. Som forvaltningsselskab kan vi i Syd Fund Management A/S levere alle de nødvendige ydelser for de administrerede foreninger på det regnskabsmæssige og risikostyringsmæssige område. Derudover kan vi foretage kvalificeret porteføljepleje for den enkelte forening.

Kontakt Sydinvest
Investor Relation er ansvarlig for indholdet af data på hjemmesiden. Hvis du mangler informationer, så kontakt Sydinvest på tlf. +45 7437 3300 eller e-mail via vores kontaktformular

Ordreudførelsespolitik
Denne finder du her

Lønpolitik
Denne finder du her

Ledelseslønninger
Læs mere her

Generalforsamlingen 

Generalforsamlingen – den øverste myndighed Sydinvest holder generalforsamling en gang om året. Generalforsamlingen er det årlige møde, hvor medlemmerne kan høre om foreningens udvikling og året, der gik.

Her har medlemmerne mulighed for at udøve deres stemmerettigheder og fx være med til at beslutte, hvem der skal være med i foreningens bestyrelse. Alle navnenoterede medlemmer kan være med til generalforsamlingen og kan stemme i forhold til det antal investeringsbeviser, de ejer. En investeringsforening er ejet af foreningens medlemmer og fungerer som andre foreninger med egne vedtægter og en beslutningsdygtig generalforsamling.

Foreningens bestyrelse arbejder i det daglige for at sikre medlemmernes interesse bedst muligt. Det gør den i tæt samspil med direktøren.


Generalforsamlingsdatoer

Nedenfor kan du se hvor og hvornår Sydinvest har afholdt/afholder deres generalforsamlinger.

Dato Sted
29. marts 2023 Sønderjyllands Hallen, DK-6200 Aabenraa
30. marts 2022 Sønderjyllands Hallen, DK-6200 Aabenraa
26. marts 2021 Peberlyk 4, 6200 Aabenraa
01. april 2020  Peberlyk 4, 6200 Aabenraa
04. april 2019  Sønderjyllands Hallen, DK-6200 Aabenraa
22. marts 2018  Sønderjyllands Hallen, DK-6200 Aabenraa
28. marts 2017  Sønderjyllands Hallen, DK-6200 Aabenraa
12. april 2016  Sønderjyllands Hallen, DK-6200 Aabenraa
23. marts 2015  Sønderjyllands Hallen, DK-6200 Aabenraa
24. marts 2014  Sønderjyllands Hallen, DK-6200 Aabenraa
11. april 2013  Sønderjyllands Hallen, DK-6200 Aabenraa
17. april 2012  Sønderjyllands Hallen, DK-6200 Aabenraa
5. april 2011  Sønderjyllands Hallen, DK-6200 Aabenraa
24. marts 2010  Sønderjyllands Hallen, DK-6200 Aabenraa
15. april 2009  Sønderjyllands Hallen, DK-6200 Aabenraa
10. april 2008  Sønderjyllands Hallen, DK-6200 Aabenraa
18. april 2007  Sønderjyllands Hallen, DK-6200 Aabenraa
4. april 2006  Sønderjyllands Hallen, DK-6200 Aabenraa
6. april 2005  Sønderjyllands Hallen, DK-6200 Aabenraa
23. marts 2004  Sønderjyllands Hallen, DK-6200 Aabenraa
1. april 2003  Sønderjyllands Hallen, DK-6200 Aabenraa
20. marts 2002  Sønderjyllands Hallen, DK-6200 Aabenraa
23. april 2001  Folkehjem, DK-6200 Aabenraa
11. april 2000  Folkehjem, DK-6200 Aabenraa
8. april 1999  Folkehjem, DK-6200 Aabenraa
15. april 1998  Folkehjem, DK-6200 Aabenraa
10. april 1997  Folkehjem, DK-6200 Aabenraa
11. april 1996  Folkehjem, DK-6200 Aabenraa
4. april 1995  Folkehjem, DK-6200 Aabenraa
14. april 1994  Folkehjem, DK-6200 Aabenraa
1. april 1993  Folkehjem, DK-6200 Aabenraa
2. april 1992  Folkehjem, DK-6200 Aabenraa
4. april 1991  Folkehjem, DK-6200 Aabenraa
5. april 1990  Folkehjem, DK-6200 Aabenraa
6. april 1989  Hotel Hvide Hus, DK-6200 Aabenraa
12. april 1988  Folkehjem, DK-6200 Aabenraa