Demografiske skift

Sydinvest

Megatrends

Demografiske skift

En del af Sydinvest Megatrends

Vi investerer i de demografiske skift, der former fremtiden

Jesper Engedal, Aktiechef

Explainer: Demografiske skift

Andelen af ældre stiger i verden, og samtidig ser vi store innovationer inden for sundhed, der gør, at vi holder os raske længere. Få en kort introduktion til megatrenden Demografiske skift.

Læs mere om de andre trends

Med Sydinvest Megatrends kan du investere i selskaber, der ser potentiale i morgendagens store tendenser – fra demografiske skift og teknologiske landvindinger til nye globale forbrugsmønstre

Demografiske skift

– en del af Sydinvest Megatrends

Den globale befolkningssammensætning ændrer sig markant i disse år, og især gruppen af ældre vokser kraftigt. Ifølge World Economic Forum vil antallet af mennesker over 65 år være fordoblet i 2050. Store innovationer på sundhedsområdet bidrager til, at vi bliver ældre og ældre.

Ældrebyrden og sundhedssektoren

Ifølge World Economic Forum vil gruppen af mennesker over 65 år fordobles fra 2020 til 2050, og det skaber både udfordringer og muligheder for samfundene rundt om i verden.

De store innovationer, der hele tiden gøres på sundhedsområdet, bidrager til, at vi bliver ældre og ældre, og hastigheden, hvormed vi gør nye opdagelser, er absolut ikke aftagende. Nærmere det modsatte.

”Vi bliver ældre og ældre, og hastigheden, hvormed vi gør nye opdagelser, er absolut ikke aftagende. Nærmere det modsatte.”

Fremskridt i sundhedsteknologien

Vi er i dag endnu ikke i stand til at helbrede kræft, men der gøres massive fremskridt i kampen. Og hvor vi tog næsten 20 år om at udvikle en vaccine mod influenza, klarede vi en covid-19-vaccine på omkring 1 år.

Vores forståelse og brug af genteknologi stiger kraftigt, og koncepter som DNA-kortlægning og DNA-modifikationer i kampen mod kroniske lidelser kan nemt blive en normal del af sundhedstilbuddet i den nærmeste fremtid.

Der arbejdes hårdt på at puste nyt liv i døende celler, som er den naturlige del af vores alderdom. Og måske kan vi i fremtiden sløve aldringsprocessen eller måske helt stoppe den ved at kickstarte cellereproduktionen.

”Hvor vi tog næsten 20 år om at udvikle en vaccine mod influenza, klarede vi en covid-19-vaccine på omkring 1 år.”

Fokus på effektivitet

Inden for trenden Demografiske skift er der en lang række meget interessante udviklinger og selskaber at investere i. Fra store, etablerede medicinalselskaber til de mindre og meget innovative virksomheder, der arbejder hårdt på at redefinere morgendagens sundhedssystem.

Derudover kommer hele den private plejesektor til at spille en stor og afgørende rolle de næste mange år.

Men det bliver ikke kun innovation, der bliver den drivende kraft. Sundhedsudgifter på globalt plan står i dag for en stor del af BNP og forventes at stige markant med flere ældre og længere levealder. Fokus på processer og effektiv brug af penge bliver derfor også et hovedområde inden for temaet.

Case: DNA-kortlægning og ændringer

Mange sygdomme opstår ved en mutation i vores DNA, og forståelsen af menneskets DNA har derfor længe været en hellig gral. Det vigtige arbejde med at forstå, forudsige og behandle ændringer i vores DNA har potentialet til at ændre vores fremtidige sundhedssystem markant.

Vi investerer i en række førende selskaber inden for temaet, hvor en stor milepæl lige er nået: de første godkendelser inden for DNA-ændringer ligger klar i EU, USA og Storbritannien. Det er selskaber, som arbejder intenst med at forstå og behandle roden til sygdomme og ikke bare fokusere på at behandle symptomerne, som vi gør i dag.

Arbejdsudbud og forbrug

Vi kommer til at se mange løsningsforslag på de demografiske udfordringer i fremtiden, og det bliver udfordrende rent politisk, men rigtig interessant set fra et investeringsperspektiv.

Nogle er måske nødt til at blive længere på arbejdsmarkedet, vi har brug for kvalificeret migration fra lande med høj befolkningsvækst, og den gode udvikling med at få flere kvinder på arbejdsmarkedet skal fortsætte.

Ifølge PwC styrer kvinder allerede 2/3 af det globale husholdningsbudget og 85 % af indkøb af forbrugsvarer. Som lønforskellen mindskes, og kvinders rådighedsbeløb bliver større, vil det få store betydninger for forbrugsselskaber. Vores demografiske udvikling og løsninger på udfordringerne vil derfor skabe en markant anderledes og spændende forbrugssammensætning i fremtiden.

”Kina står over for næsten større udfordringer end Vesten. Forbes spår, at der kun vil være halvt så mange kinesere som i dag i år 2100.”

Geografisk omrokering

På trods af Vestens problemer med lavere fødselsrater, forventer FN, at vi i 2050 bliver 1 mia. flere mennesker på jorden. Det er altså ikke alle steder, der har problemer med færre børn og større ældrebyrde.

Engang var det altid Kina og Indien, snakken faldt på, når vi diskuterede befolkningstilvækst. Men sådan bliver det ikke i fremtiden. Kina står over for næsten større udfordringer end Vesten. Forbes spår, at der kun vil være halvt så mange kinesere som i dag i år 2100. Antallet af indere vil stadig vokse, men det bliver især Afrika, der kommer til at trække overskrifterne i fremtiden. Afrikas indbyggertal forventes ifølge Statista at fordobles frem til 2050. Det kommer selvsagt til at skabe en kæmpe udfordring for mange lande.

Hent Megatrends brochuren

Strategien bag Sydinvest Megatrends er at investere der, hvor samfundet bevæger sig hen, og ikke der, hvor det har været. Download brochuren og læs mere, eller få den tilsendt med posten.

Download brochuren Få brochuren tilsendt

Udforsk de 5 trends

Klima-ansvarlighed

Med befolkningsvækst, stigning i levestandard, teknologisk udbredelse og meget andet vil vores globale elektricitetsbehov kun stige i fremtiden. Det vil kræve, at vi gør meget mere, end vi gør nu, hvis vi skal nedbringe vores CO2-udledning. Der er et utal af udfordringer inden for klimaområdet, men heldigvis også et væld af spændende løsninger..

Klima-ansvarlighed

Besøg fondsiden for Sydinvest Megatrends

Få et overblik over de forventede branche- og landefordelinger på fondssiden for Sydinvest Megatrends. Her kan du også finde omkostninger, risiko og andre nøgletal.

Om Megatrends udb. Om Megatrends akk.

Megatrends nyheder

15. apr. 2024 kl. 15:20

Megatrends leverer flotte afkast

04. apr. 2024 kl. 12:00

Megatrends: Kunstig intelligens

31. jan. 2024 kl. 10:15

Megatrends: Derfor investerer vi i Cyber Security

Få nyt fra markedet

Som modtager af vores nyhedsbrev får du bl.a.:

  • Nyheder om investeringsmarkedet
  • Fondsdirektørens månedskommentar
  • Kvartalsforventninger
  • Invitation til investormøder

Derudover kan du modtage information om nye fonde, udbytteprocenter og udbetalingsdatoer, ændringer i investeringspolitik og lignende.

Du kan forvente mellem to og fire nyhedsbreve i løbet af en måned med nyt fra investeringsmarkederne og Sydinvest.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Om nyhedsbrevet

Sydinvest overholder gældende regler for persondata. Du kan læse mere om vores håndtering af data her. Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du klikke på linket “Afmeld nyhedsbrev”, som altid står nederst i de mails, vi udsender. Vi anvender mail-programmet Brevo til udsendelse af nyhedsbreve. Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, giver du hermed samtykke til, at dine personoplysninger bliver overført til og behandlet af Brevo i overensstemmelse med deres Privatpolitik.

Vil du investere i Megatrends?

Inden du investerer i Sydinvest Megatrends, er det altid en god idé at tage en snak med din rådgiver.

Kontakt dit pengeinstitut og hør, hvordan du med én fond kan investere i en lang række af fremtidens selskaber.

Fakta om Sydinvest Megatrends

Fonden fås som udbyttebetalende og akkumulerende

Megatrends Udb

ISIN: DK0062382628
Indkomsttype: Aktieindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende: Ja
Central Information: Download

Megatrends Akk

ISIN: DK0062382891
Indkomsttype: Kapitalindkomst
Beskatning Lagerbeskattet
Udbyttebetalende: Nej
Central Information: Download

Nøgletal

Tegningsperiode: 28. april — 12. maj
Tegningskurs: 100,23
Værdipapirtype: Aktier
Antal værdipapirer: 125 – 175
Investeringshorisont: 4 år
Benchmark: MSCI AC World *
Løbende omkostning: 1,57 %
Transaktionsomk.: 0,09 %
Indtrædelse/udtrædelse: 0,19 % / 0,16 %

Du skal være opmærksom på afkast og risiko – to sider af samme sag

Der er høj risiko forbundet med at investere i Sydinvest Megatrends, og afkastet i fonden kan blive negativt. Derfor bør du tale med din rådgiver, inden du investerer. Vi anbefaler også, at du læser seneste prospekt og Central Information – se ovenstående.

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Materialet er udarbejdet af Syd Fund Management A/S, som fraskriver sig ethvert ansvar for tab i forbindelse med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af materialet på denne hjemmeside.

Materialet er ikke og må ikke opfattes som en opfordring til at handle andele i foreningen. Sydinvest påtager sig intet ansvar for ændrede forudsætninger eller eventuelle fejl i materialet.