Risikoskalaen

Risikoskalaen er en del af et EU-initiativ – kaldet Central Investorinformation

Risikoskalaen

Risikoskalaen er i midten af 2012 indført hos alle investeringsforeninger i EU. Afdelingernes placering på skalaen er ikke fast. Hvis afkastet begynder at svinge mere eller mindre, kan en afdelings placering skifte plads.

Risikoskala går fra 1-7. Afdelingernes placering afhænger af, hvor meget afkastet i afdelingen har svinget de seneste fem år. De mest stabile investeringer får påklistret et 1-tal, mens 7 indikerer, at vi her taler om investeringer med store afkastudsving. Afdelingernes placering på skalaen er ikke fast. Hvis afkastet begynder at svinge mere eller mindre, vil afdelingen skifte position på risikoskalaen.

Lav risiko

Typisk lavt afkast

Høj risiko

Typisk højt afkast
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

 

 

 

 

 

Hvad kan du bruge risikoskalaen til?
Risikoskalaen kan hjælpe dig med at vælge de rigtige afdelinger til lige præcis din risikoprofil. Mange taler imidlertid om lav, middel eller høj risiko. Men det, der er en middel risiko for én investor, kan være høj risiko for en anden. Det kan være en hjælp at kombinere barometeret med afkastforventninger og kursudsving i afdelingerne.

Generelt om risiko
Risiko i forbindelse med investeringsbeviser i en afdeling handler om, hvor store kursudsving du kan opleve, mens du ejer investeringsbeviserne både på kort og lang sigt - og dermed hvor store gevinster og tab, du kan opleve på kort eller lang sigt. Hvad enten du investerer i aktier eller obligationer, er det sandsynligt, at du vil opleve udsving i kursen. Størrelsen af udsvingene afhænger af, hvilke afdelinger du vælger at investere i.