Vores arbejde med ESG

ESG er en målestok for samfundsansvar

Ansvarlige investeringer handler om at tage hensyn til verden omkring os. Her er ESG en vigtig målestok, når vi som investeringsforening skal sammenligne, hvordan selskaberne arbejder med miljø eller ordentlige forhold for medarbejderne. Derfor har vi også flere fonde, hvor der er ekstra fokus på ESG investering.

Ansvar for miljøet (E)

CO2-udledning, affald og spildevand er blandt de mange trusler mod vores miljø. Mange virksomheder tager heldigvis ansvar. Hos Sydinvest bliver der lagt mærke til indsatsen for miljøet, når vi udvælger virksomheder til vores fonde.

E'et i ESG står for environmental.

Sikring af ordentlige sociale forhold (S)

Alle mennesker har krav på ordentlige arbejdsvilkår og basale menneskerettigheder. Virksomheder kan med deres politik skabe positive ændringer. Derfor kigger Sydinvest nærmere på sociale forhold, før vi investerer i en virksomhed.

S'et i ESG står for social.

Selskabsledelse handler om værdier (G)

God selskabsledelse handler ikke kun om at nå nye overskud, der skaber værdi for aktionærerne. Det handler bl.a. også om bekæmpelse af bestikkelse og korruption – og om at få en større diversitet i bestyrelsen.

G'et i ESG står for governance.

ESG er ikke vores eneste værktøj

Sammen med MSCI vurderer vi virksomhederne efter deres indsats inden for miljø, sociale forhold og selskabsledelse (ESG). Men derudover bruger vi også aktivt ejerskab og ekskludering for at trække selskaberne i en mere bæredygtig retning.

Engagement og aktivt ejerskab
Det giver indflydelse at have en aktieandel i en virksomhed. Og med den følger et ansvar. Sammen med andre investorer går vi derfor i dialog med virksomheder, så de bliver trukket i en mere bæredygtig retning. Via dialog og løbende kontakt prøver vi altså at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk.

Ekskludering af selskaber
Hvis det viser sig, at et selskab ikke er til at flytte via dialog, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.Selskaber med aktiviteter inden for klyngebomber, landminer og atomvåben bliver helt konsekvent udelukket fra alle vores fonde. På samme måde udelukker vi lande, der ikke lever op til basale krav.

Bakket op af internationale eksperter

Skal vi holde dig orienteret?

Så tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag nyt fra investeringsmarkedet.