03 | 06 - Det får du i en investeringsforening

8 fordele og 2 ulemper ved investeringsforeninger

At følge aktiemarkederne tæt kræver både interesse, viden og tid. Det er en væsentlig del af forklaringen på, at over 800.000 danskere investerer ved hjælp af en investeringsforening. Her får du 8 fordele og 2 ulemper ved at overlade ansvaret til andre.


8 fordele

 1. Du får en professionel og aktiv pleje af din opsparing
  En af de største forskelle mellem at investere selv og via en forening er, at din opsparing bliver plejet dagligt og overvåget af eksperter. De ansvarlige portefølje-managere laver ikke andet end at søge at sikre investorerne det bedst mulige afkast af deres investeringer. De holder fx øje med rente- og inflations-udvikling både i Danmark og udlandet, valutakurser, og hvordan vilkårene er for både lande og virksomheder. Sker der noget i markedet, der gør omlægninger fordelagtige, reagerer porteføljemanagerne.
 2. Adgang til svært tilgængelige markeder
  Ved at spare op i en investeringsforening får du mulighed for at investere i markeder, du ellers ikke kunne investere i. Områder som Fjernøsten, Latinamerika, Afrika, Østeuropa og Mellemøsten er svære at placere penge i som privatperson. Derudover er det svært at få fat i analyser og regnskaber fra de selskaber eller obligationsudstedere, som du kunne være interesseret i. På grund af stordriftsfordelene i investeringsforeningerne har du her mulighed for at komme ind på disse markeder.
 3. Du får risikospredning allerede fra dit første bevis
  Et af de vigtigste investeringsråd har altid været at sprede sine investeringer. I en investeringsforening er det et lovkrav, at investeringerne bliver spredt over mange forskellige værdipapirer. Uanset hvilken fond du køber beviser i, og uanset om du investerer 15.000, 100.000 eller 500.000 kroner, er du altså sikker på, at din opsparing bliver spredt på mange værdipapirer. Et godt råd er også at sprede investeringerne over flere fonde.
 4. Du får en investering, der passer til netop dine behov
  Sydinvest tilbyder mange forskellige investeringsfonde fordelt på et udvalg af obligationer og aktier. Hver fond investerer i noget ganske bestemt inden for en branche, et bestemt geografisk område eller et særligt vækstområde. Med vores produktpalet kan vi dække dine opsparingsønsker, uanset om du er til høj risiko, eller du er den investor, der sover bedst, hvis det meste af opsparingen står i mere kursstabile fonde.
 5. Det er nemt at købe og sælge
  Du kan normalt både købe og sælge investeringsbeviser dagligt i alle pengeinstitutter.
 6. Løbende information
  På sydinvest.dk/fonde kan du altid få omfattende information om dine investeringer i Sydinvest.
 7. Investeringsforeninger er for alle
  Investeringsforeninger er for alle og giver også mindre investorer mulighed for at være med på investeringsmarkederne. Der er ikke noget minimumsindskud. Du kan i princippet begynde med at købe bare ét bevis – blot du husker at tænke på omkostningerne ved at handle for små beløb. Investeringsforeninger er underlagt en særlig investeringsforeningslov. Loven sikrer, at investering i forening er mere sikker, kontrolleres af Finanstilsynet, og at regnskaberne revideres af uafhængige revisorer, mens depotbanken kontrollerer foreningernes værdipapirbeholdninger.
 8. Sydinvest har mere end 30 års erfaring med investering
  Vores professionelle porteføljemanagere følger løbende de danske og internationale obligations- og aktiemarkeder med baggrund i fastlagte investeringsstrategier, der tager udgangspunkt i en solid risikospredning.

”Investeringsforeninger er for alle og giver også mindre investorer mulighed for at være med på investerings-markederne”


2 ulemper

Investeringsforeninger har som alle andre produkter og ydelser både fordele og ulemper

 1. Mindre indflydelse på investeringerne
  Vil du selv bestemme, præcis hvilke selskaber du investerer i, er investeringsforeninger ikke det rigtige valg for dig. Køber du et investeringsbevis, kan du sammenligne det med, at du køber en pose blandede bolsjer. Ligesom med blandede poser, hvor du kan komme ud for at ramle ind i de grønne, der smager underligt, kan du komme ud for, at der er enkelte selskaber i fonde, som du måske ikke personligt tror vil klare sig godt. Det er selvfølgelig en ulempe, men meningen med investeringsforeningen er netop at sprede investeringerne over mange selskaber, så du ikke tager unødige risici.
 2. Omkostninger
  Der er omkostninger forbundet med køb og salg af investeringsbeviser, og du er som medlem med til at betale de omkostninger, der er ved at drive en investeringsforening.

Skal vi holde dig orienteret?

Så tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende nyt fra investeringsmarkedet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Oversigt