Forventninger til obligationsmarkederne
12. jul. 2021 kl. 12:55
3527 visninger

Forventninger til obligationsmarkederne

Investorerne vil helt sikkert holde et ekstra vågent øje med udviklingen i inflationen. Tidligere på året førte det tiltagende inflationspres til kraftigt stigende renter, men i det forgange kvartal er renterne kommet ned igen oven på centralbankernes udmelding.

Indtil videre er konsensus hos den amerikanske centralbank, Fed, og Den Europæiske Centralbank, ECB, at det i høj grad er midlertidige faktorer, der presser inflationen op. 

I USA giver Feds inflationsmålsætning mulighed for, at inflationen i en periode kan stige til over to procent, før pengepolitikken strammes. Umiddelbart er der dermed ikke udsigt til, at Fed vil hæve styringsrenten på den korte bane, men formentlig først i 2023. Dog regner vi med, at Fed inden udgangen af året har annonceret, at der skrues ned for de månedlige obligationsopkøb. Den kan potentielt allerede ske til august, hvor den amerikanske centralbank holder sit årlige møde i Jackson Hole for centralbanker, finansministre og fremtrædende økonomier fra hele verden. Derfor vil vi holde nøje øje med hvilke udmeldinger Powell kommer med. 

I Europa foregår tempoet med den økonomiske genopretning i et noget lavere gear sammenlignet med USA. Samtidig er den underliggende inflation alt for lav for ECB. Udfasningen af hjælpepakkerne byder på en risiko for tilbageslag i genopretningen af europæisk økonomi. Det er en af årsagerne til, at vi forventer, at ECB vil bevare en lempelig pengepolitik og på den måde holde en snor i renterne i Europa. 

Det store spørgsmål er dog, om inflationen kun midlertidigt bliver højere, eller om prisstigningerne bider sig fast. Hvis det sidste er tilfældet, så både kan og bør renterne kravle betydeligt højere op end nu. Men indtil videre er vi af den overbevisning, at vi ser en gradvis normalisering af prispresset, og dermed udfolder skrækscenariet med kraftigt stigende renter sig ikke.  

Europæisk Investment Grade-virksomhedsobligationer
Kreditspændet på europæiske IG-virksomhedsobligationer er hen over seneste kvartal indsnævret yderligere og befinder sig nu på det laveste niveau siden starten af 2018. Stærkt medvirkende hertil er Fed og ECB’s udmelding om, at inflationspresset ikke udgør nogen risiko for pengepolitikken på den korte bane. Vi forventer, at kreditspændet fastholder niveauet. 

Europæiske High Yield-virksomhedsobligationer
Kreditspændet på europæiske High Yield-virksomhedsobligationer er indsnævret hen over seneste kvartal, og er tilbage på niveauet før COVID-19 for alvor ramte Europa. De store hjælpepakker og udsigten til en genåbning af økonomierne har reduceret forventningerne til konkursraterne. Endvidere nyder High Yield-virksomhedsobligationerne godt af, at være mindre følsom over for rentestigninger, og der er kommet gang i udstedelsesaktiviteten, hvilket har tiltrukket investorernes interesse. Vi forventer, at kreditspændet for High Yield-virksomhedsobligationer fortsat vil være positivt understøttet med potentiale for yderligere indsnævring i det kommende kvartal. 

Danske obligationer 
I Danmark har realkreditobligationerne oplevet en pæn rentestigning som følge af de stigende renter i Europa og USA. Det rammer altid realkreditobligationerne ekstra hårdt, når der kommer hurtige rentestigninger, da mange investorer har et fast varighedsmandat og dermed bliver nødt til at sælge i de lange konverterbare realkreditobligationer, når renterne stiger. Til gengæld er der nu kommet lidt større afkastmuligheder i markedet. Dette bør betyde relativt rolige forhold herfra – dog med muligheden for at især inflationstal fra USA kan vise sig at være højere end forventet og dermed lægge et fortsat pres for stigende renter

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

3,8
Baseret på 9 anmeldelser