Hovedfokus er fortsat Kina
14. okt. 2022 kl. 13:29
791 visninger

Hovedfokus er fortsat Kina

Kinas 20. nationalkongres skydes i gang den 16. oktober, og her vil investorerne have fokus på signalerne omkring Kinas politiske prioriteringer de kommende 5 år. Læs vores forventninger til Sydinvest Fjernøsten

Investorernes hovedfokus er fortsat Kina. Det bliver særdeles interessant at følge den 20. nationalkongres, som skydes i gang d. 16. oktober. Udover at Xi Jinping med stor sandsynlighed bliver genvalgt, så får vi signalerne omkring Kinas politiske prioriteter for de kommende 5 år. Mere lempelige signaler mht. Covid-19 vil være positivt, mens signaler, som kan tolkes som konfrontatoriske, vil være negativt.

Vi vil holde et skarpt øje med signaler, der kan påvirke vores vurdering af de brancher, som vi kan investere i. Mens vi fortsat har stor tillid til den politiske opbakning til den grønne omstilling, så bliver det eksempelvis også interessant at høre signaler omkring ejendomssektoren, som måske langt om længe kan få nogle positive kommentarer med på vejen.

Udviklingen på de fjernøstlige aktiemarkeder

De fjernøstlige aktiemarkeder har med Kina i front været under hårdt pres i 3. kvartal 2022. Udover corona-nedlukninger og gnidninger med USA er Kina også ramt af problemer på boligmarkedet, hvor en del ejendomsudviklere har svært ved at afdrage på gælden. Flere boligprojekter er derfor gået i stå, og usikkerheden presser boligmarkedet. Kina har været ude med flere støttepakker til branchen.

Amerikansk besøg intensiverede det politiske spil

Det geopolitiske spil mellem USA og Kina fortsatte ufortrødent, og kvartalet bød fra start igen på udfordringer mht. kinesiske selskabers mulighed for at forblive noteret på det amerikanske aktiemarked. Kernen i konflikten er, at amerikanske revisorer ikke har adgang til at verificere regnskabsoplysninger. Kina har dog valgt at imødekomme USA, og de kommende måneder vil vise, om revisionsadgangen er tilstrækkelig i praksis.

Det geopolitiske spil blev mere intenst, da Nancy Pelosi i starten af august valgte at besøge Taiwan. Kina advarede meget direkte om, at besøget i Taiwan kunne ende i en militær konfrontation, og Kina igangsatte militærøvelser tæt på Taiwan. Kina anser Taiwan som værende en del af Kina, mens Vesten støtter Taiwans selvstændighed. Taiwan er meget vigtig for den globale økonomi, idet ca. 65 % af verdens mikrochips produceres i landet. Risikoen er aftaget efter besøget, men spændingerne mellem de to stormagter vil fortsætte.

Indenlandsk økonomi klarer sig bedst

Den største aktuelle udfordring for aktiemarkedet er dog den høje inflation, som får den amerikanske centralbank til at se en højere rentetop, end hvad investorerne havde forventet. Som vi ofte ser, har den globale usikkerhed sat sig i en stærkere dollar, og det lægger ofte pres på aktierne i Fjernøsten. I tider som nu er det derfor ofte de mere indenlandsk drevne økonomier, der klarer sig bedst. I denne kategori finder vi Indien og Indonesien, som er gået imod tendensen med stigninger på 14-15 % de seneste 3 måneder.

Defensiv investering i Sydinvest Fjernøsten

Sydinvest Fjernøsten har en forholdsvis defensiv positionering i lyset af den nuværende uklare retning for aktiemarkedet. Fonden har overvægtet selskaber inden for medicinal, stabilt forbrug og traditionelle teleselskaber på bekostning af bl.a. ejendomsselskaber og råvareselskaber.

Generelt ser vi svage udsigter for privatforbruget. Alligevel vil vi fremhæve et område inden for cyklisk forbrug i Kina, som vi finder investeringsmæssig interessant. Det er selskaber, som vil nyde godt af genåbningen på den anden side af Covid-19. Udover i Samsonite (kufferter) har vi i løbet af kvartalet købt Yum China (fast-food) og China Tourism Group (tax-free salg).

Finanssektoren er fortsat overvægtet i fonden. Stigende renter giver større indtjeningsmuligheder for bankerne. Stigende renter er dog kun et plus så længe, at renteniveauet ikke rammer samfundsøkonomien for hårdt og dermed kundernes kreditværdighed. Vi har derfor især valgt kvalitetsbanker i stærke økonomier – Indonesien, Indien og Singapore. 

Fokus på investeringstemaer

Mens vi har skruet op for vores investeringer inden for genåbningstemaet i Kina, så er de øvrige temaer stort set uforandrede ift. forrige kvartal. Vi ser positivt på den grønne omstilling, recessionsmodstandsdygtige virksomheder, indiske og indonesiske banker, ligesom vi har et tema omkring, at reguleringen af kinesiske internetselskaber har toppet. Temaet omkring Metaverse (fremtidens internet) er nedtonet, fordi den svage makroøkonomi gør forbrugerne midlertidigt tilbageholdende med fx at købe 3D-briller.

Af seniorporteføljemanager Bjarne Gier, Sydbank

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

2,1
Baseret på 8 anmeldelser

Mest læste artikler