Investeringsforeningen Sydinvest: Ajourført prospekt

Visninger: 1584 Dato: 31. mar. 2020 kl. 17:00

(Selskabsmeddelelse 37/2020)

De væsentligste ændringer i prospektet er:

  • Verden Etik A DKK har ændret navn til Verden Ligevægt & Value Etik A DKK.
  • Morningstar Global Markets Sustainability Leaders KL har ændret navn til Morningstar Sustainability Leaders Indeks KL.
  • Den likviderede afdeling Virksomhedsobligationer HY 2019 ”under afvikling”er fjernet fra prospektet.
  • I følgende afdelinger / andelsklasser er prospektsatsen for formidlingshonorar ændret fra 0,85 % til 0,75 %: BRIK A DKK Akk, BRIK KL, Fjernøsten A DKK, Fjernøsten A DKK AKK, Globale EM-aktier A DKK, Globale EM-aktier A Dkk Akk, USA Ligevægt & Value A DKK.
  • Som konsekvens af de reducerede satser ovenfor er de berørte afdelingers / andelsklassers forventede omkostningsprocenter og ÅOP’er reduceret tilsvarende.
  • Prospektet er opdateret med regnskabstal for 2019.
  • Der er gennemført redaktionelle ændringer.

Det ajourførte prospekt findes her

Central investorinformation er opdateret for afdelinger / andelsklasser med reducerede satser.
 
Venlig hilsen
Syd Fund Management A/S
Tlf. 74 37 33 00
 

Tilbage