Kan mangel på udvalgte råvarer ramme væksten?
22. apr. 2022 kl. 13:52
3763 visninger

Kan mangel på udvalgte råvarer ramme væksten?

Kvartalsforventninger: Der er fortsat udsigt til store udsving på Emerging Markets, men især råvarerne har været de store vindere i et svært kvartal.

Vi ser fortsat udsigt til betydelige udsving i aktiekurserne i den nærmeste fremtid. Blandt risikofaktorerne kan nævnes det opadgående inflationspres fra blandt andet energi- og råvarepriser. Derudover ser vi en svaghed i makrotallene fra fx Kina blandt andet som følge af nye COVID-19- restriktioner.

Fed er fast besluttet på at nedtrappe obligationstilbagekøbene samt at sætte styringsrenten op. Kina vil modsat kæmpe hårdt for at understøtte væksten i 2022. Håbet er også, at inflationen er midlertidig pga. flaskehalse, som aftager med blandt andet genåbningen af serviceøkonomien. Fed vil naturligvis også være opmærksom på ikke at undergrave væksten markant.

Råvarepriserne har igennem længere tid været stigende, og man begynder nu at kunne se ind i, at mangel på råvarer kan være mere strukturelt end tidligere antaget. 

Udviklingen på de nye aktiemarkeder

Ruslands invasion af Ukraine var naturligvis hovedfokus i 1. kvartal. Vi har op til krigen reduceret aktierne i Rusland til en undervægt, og umiddelbart efter den 24. februar solgte vi de sidste investeringer i Rusland i Sydinvest Globale EM-aktier. Meget tyder på, at konfrontationen mellem Rusland og Vesten vil trække ud.  

"Mangel på råvarer kan være mere strukturelt end tidligere antaget"

Aktiemarkedet har dog været meget volatilt i 1. kvartal. Masser af forhold bidrog til de store kursudsving, herunder udsigt til markante rentestigninger fra den amerikanske forbundsbank, Fed, COVID-19-restriktioner og ny regulering i Kina.

Der har i lang tid været et opadgående pres på råvarepriserne, men usikkerheden tog ekstra fart med krigen i Ukraine i lyset af Ruslands store råvareeksport. Netop prisstigninger på råvarer presser inflationen op, og de amerikanske centralbankchefer kalder ikke længere inflationspresset ”midlertidigt”, men derimod ”højere end forventet”.

Forventer større og flere rentestigninger

Vi forventer derfor større og flere rentestigninger end for blot 3 måneder siden. Dette er især relevant for Emerging Markets, der ofte bliver fremhævet som sårbare aktiemarkeder ved amerikanske rentestigninger.

Vi vil dog udfordre denne præmis, for kun i to af de sidste fire rentestigningsperioder har Emerging Markets klaret sig dårligere end de modne aktiemarkeder – og her skal man tilbage til 1999/2000. Frygten for rentestigninger har ofte centreret sig omkring EM-landenes balancer, eksterne finansieringsbehov, valutareserver og værdiansættelse. Den globale pandemi har imidlertid påvirket handelsbalancerne positivt, det eksterne finansieringsbehov er væsentligt mindre, og valutareserverne er større end tidligere. Den relative værdiansættelse for EM ser også mere attraktiv ud end sidst.

Kina på alles læber

Især de kinesiske aktier kom på alles læber i kvartalets sidste måned. Ud over genopblussen af risici knyttet til regulering af internetselskaberne på de amerikanske børser, så var det Covid-19, der desværre kom tilbage på agendaen. Markedet forventede, at Kina ville begynde at bevæge sig væk fra nultolerancen over for Covid-19, men landet gennemførte fuld nedlukning flere steder, herunder i Shanghai. Også inden for ejendomssektoren er der stor uro. Nogle meget forgældede ejendomsselskaber har svært ved at honorere deres gæld. De kinesiske aktier nåede dog at rette sig efter større villighed til at stimulere økonomien.

Kvartalet bød på også på gode nyheder. I Indien præsenterede regeringen det kommende budget, hvor der bl.a. er udsigt til øgede offentlige investeringer i infrastruktur samt en styrkelse af den indenlandske produktion. I Korea blev der valgt en ny regering, som vil være mere positiv over for erhvervslivet. Latinamerika og EMEA leverede store positive aktieafkast baseret på stigende energi- og råvarepriser. Særligt Brasilien klarede sig godt med kursstigninger på mere end 30 %.

Vil Kina stimulere økonomien?
Læs også

Vil Kina stimulere økonomien?

Læs artikel

Mindre fokus på udvalgte temaer

Udviklingen har betydet en nedskalering af nogle af vores temaer blandt andet inden for ”Genåbning efter Covid-19”, ”Grøn omstilling” og ”Fintech”. Vi har ikke forladt temaerne, som stadig ser attraktive ud på lidt længere sigt, men værdifastsættelsen kombineret med vækstudsigterne gør, at vi har reduceret positionerne.

Mangel på råvarer kan blive strukturelt problem

Der er som nævnt også vindere af de stigende råvare- og energipriser. Vi har ændret på investeringer ved at flytte dele af vores investeringer fra vækstselskaber til mere traditionelle selskaber. Vi er blandt overvægtet inden for energi og materialer. Mangel på råvarer kan være mere strukturelt end tidligere antaget, og vores investeringsstrategi centrerer sig omkring at investere i selskaber med strukturel medvind.  

Finans er porteføljens største sektormæssige overvægt. Stigende renter giver større indtjeningsmuligheder for banksektoren på tværs af EM-landene. Stigende renter er dog kun et plus så længe, at renteniveauet ikke rammer samfundsøkonomien og dermed kundernes kreditværdighed. Vi følger derfor nøje situationen i relation til vores investeringer inden for finanssektoren, energi og materialer.

Vi har historisk set været overvægtet it-sektoren pga. vores forkærlighed for innovation, men vi er aktuelt neutralvægtet pga. svaghed inden for mange segmenter. Vi forventer således en opbremsning i forbrugernes køb af forbrugerelektronik som eksempel pc’er og mobiltelefoner

Øgede investeringer i øvrige EMEA-lande

Efter salget af alle russiske aktier har vi øget eksponeringen mod de øvrige EMEA-lande - særligt i Mellemøsten. Vi har fokus på investeringer inden for finans i Mellemøsten. Bankerne har gavn af både stigende renter og energipriser. Vi er fortsat undervægtet i Kina. Den store korrektion blandt kinesiske aktier har dog betydet, at det kun er en lille undervægt.

 

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

3,1
Baseret på 12 anmeldelser