Kvartalsstatus for Emerging Markets aktier

Visninger: 334 Dato: 15. jul. 2020 kl. 11:54

Vi forventer volatile markeder resten af året, hvor investorerne skal manøvrere i forhold til fire centrale faktorer – udviklingen i COVID-19, historisk store vækststimuli, handelskonflikten mellem USA og Kina samt udfaldet af det amerikanske præsidentvalg.

Voldsomme nedjusteringer af de globale vækstudsigter
De globale vækstudsigter har oplevet voldsomme nedjusteringer de seneste måneder og Den Internationale Valutafond, IMF, kom i slutningen af juni med en prognose for væksten i 2020, der er værre, end den verden oplevede i 2009 efter finanskrisen. Årsagen er ikke overraskende nedlukningen af store dele af verdensøkonomien efter COVID-19. Aktiemarkederne tog et stort dyk i 1. kvartal 2020, men i 2. kvartal blev en stor del af det tabte hentet ind igen. Dette skyldtes, at regeringerne og centralbankerne verden over kom med historisk store og lempelige tiltag for at understøtte virksomhederne og økonomierne som helhed. Det fik investorerne til at se lysere på fremtiden i 2. kvartal. Således overskyggede de positive forventninger til genopretningen af verdensøkonomien de dystre økonomiske realiteter. Det er dog ikke mindst et godt udtryk for, at de finansielle markeder kigger frem i tiden, hvorimod en stor del af de økonomiske nøgletal er en beskrivelse af fortiden. Kina er et af de få lande, der forventes at have positiv vækst i 2020.

April var på mange måder en historisk måned, hvor vi helt usædvanligt oplevede en negativ pris på WTI-olien. Da olieproduktionen ikke umiddelbart kan sættes på pause, og verdens olielagre var fyldte, kom der et voldsomt overudbud på markedet. Futures på den nordamerikanske olie indebærer fysisk levering, og når olielagrene er fyldte, må futures-investorerne betale for at komme af med olien. Prisen på olie kravlede dog tilbage i plus sidst i kvartalet, men den nuværende pris på ca. 40 USD/tønde er et godt stykke fra prisen ved årets start på ca. 60 USD/tønde.

Hongkong dykkede i maj
I Asien var der generelt solide afkast at finde. Hongkong kunne ikke følge med, primært fordi markedet tog et dyk i maj, efter at den kinesiske regering vedtog en ny ”sikkerhedslov”, som forbyder handlinger, der kan tolkes som forræderi mod de kinesiske myndigheder. Det fik Donald Trump til starte en proces for at fjerne Hongkongs særstatus, der ellers tillader handel med virksomheder fra Hongkong uden den straftold, som resten af Kina er pålagt. Dette kan også på sigt true Hongkongs position som globalt finanscentrum. Som et led i den amerikanske valgkamp har Trump generelt skærpet tonen over for Kina. I juni blev der sået tvivl om, hvorvidt våbenhvilen i handelskrigen mellem USA og Kina var intakt, efter at handelsrådgiver Peter Navarro udtalte, at aftalen var forbi. Trump gik dog efterfølgende kontra og skrev på Twitter, at aftalen var intakt.

Indiens premierminister under pres
I Indien er premierminister Narendra Modi kommet under pres efter konfrontationer ved den kinesiske grænse, hvor han er blevet beskyldt for at være for vag i sine udmeldinger omkring forsvaret af grænsen. Samtidig ligger der et stort pres på Modi for at hjælpe økonomien i gang efter nedlukningen. Modi har dog ikke samme finanspolitiske råderum, som det vi ser i andre lande, og den indiske centralbank har bl.a. derfor været og forventes at forblive ekstrem lempelig i de kommende år som en kompensation for dette. Indien er som nettoimportør af olie begunstiget af den lavere oliepris. 

Førertrøjen sidder på de teknologitunge lande i Fjernøsten
I det øvrige Fjernøsten har de teknologitunge lande, Korea og Taiwan, haft førertrøjen i årets første 6 måneder. It- og kommunikationssektorerne kan komme gennem krisen med kun få ridser i lakken – faktisk kan krisen fremrykke tendensen mod øget brug af teknologi. Selvom 2. kvartal er kommet hele regionen til gode, så halter lande som Indonesien og Filippinerne stadig efter. Ved en nærmere gennemgang af de underliggende aktier ser vi fortsat de bedste investeringsmuligheder i Kina.

Gode afkast i maj i Brasilien
De latinamerikanske aktiemarkeder faldt som en sten i 1. kvartal, men der var særdeles pæne stigninger over hele regionen i 2. kvartal. I Brasilien steg markedet godt 20 %, og specielt i maj var der gode afkast at hente. Mens der generelt var et outflow fra udenlandske investorer, så søgte flere lokale investorer mod aktiemarkedet. Det er formentlig en konsekvens af, at markedet oplevede så store fald i 1. kvartal, men også fordi renteniveauet faldt til et rekordlavt niveau som så mange andre steder i verden. Det fik lokale investorerne til at søge mod højere afkast og højere risiko i aktiemarkedet. På den politiske scene fortsatte præsident Bolsonaro med at være i fokus. Præsidenten blev af den tidligere justitsminister Sergio Moro beskyldt for at ville udskifte centrale dele af det føderale politi, for at præsidentens venner og familie ikke skulle få problemer med politiet. Brasilien er samtidig et af de lande, der er hårdest ramt af COVID-19, men præsidenten maner fortsat til besindighed og siger, at en nedlukning af landet vil få fatale konsekvenser for landets økonomi. Han har derfor været ude med skarp kritik af de delstatsregeringer, der har trodset præsidenten og lukket ned.

I 2019 var der en positiv udvikling i den brasilianske økonomi, hvor pensionsreformen sammen med en række indtægtsgivende tiltag grundlagde de første skridt mod en mere langsigtet, bæredygtig økonomi. Men desværre for Bolsonaro har COVID-19 imidlertid sat reformprogrammet på pause, og krisen kan tvinge præsidenten til at stimulere økonomien og derved risikere at bryde gennem det loft, der er sat på den offentlige gæld i Brasilien. Desuden er Brasilien i høj grad eksponeret mod den globale vækst, da landet fx har store statsejede selskaber inden for olie og gas.

Svag indenlandsk og udenlandsk vækst presser Mexico
Mexico har som Brasilien ikke haft samme hårde restriktioner som fx Europa for at bekæmpe COVID-19. Landet er fortsat hårdt ramt. Desuden er Mexico i høj grad afhængig af turisme og generel efterspørgsel fra USA. Mexico lider derfor under, at der p.t. er både svag indenlandsk og udenlandsk vækst. Landet er i høj grad også afhængigt af, at olieprisen er stabil, da staten ejer olieselskabet Pemex, der er et af verdens mest forgældede selskaber. Det store fald i olieprisen har været medvirkende til, at kreditbureauet Moody’s fulgte i hælene på Fitch og downgradede Pemex’ virksomhedsobligationer til junk. Mexicos kreditværdighed kan risikere at gå samme vej, hvilket vil øge omkostningerne for at optage gæld. Den mexicanske peso har derfor også været volatil. Den mexicanske centralbank sænkede renten og har nu sænket hele fem gange i 2020.

Argentina i risiko for bankerot
Argentina har i en længere periode forhandlet med landets kreditorer om en omlægning af landet store gæld. Argentina er fortsat i risiko for en statsbankerot, hvis ikke der findes en løsning. Landet forsøger at lande en aftale, hvor dele af gælden bliver nedskrevet. Deadlinen er blevet rykket flere gange. 

Forventninger til markedet
Vi forventer volatile markeder resten af året. Aktiemarkedets retning afgøres i høj grad af udviklingen i COVID-19. Kan der fremstilles en vaccine før en evt. anden bølge i pandemien? En vaccine mod COVID-19 forventes at give de finansielle markeder et stort boost. Alle gode nyheder fra de forskellige vaccinestudier har indtil nu affødt markante positive markedsbevægelser. Risikoen for en anden bølge bør dog langt fra afskrives. 

Kina har indtil nu været foran flere andre lande ift. håndteringen af COVID-19. Regeringen har været meget konsekvent mht. nedlukninger, hvilket har resulteret i en god inddæmningsstrategi. Det er en stor fordel at kunne lukke mindre dele af landet eller byer ned fremfor hele landet.
 
Kina kan ende med at blive offer for, at det amerikanske arbejdsmarked er kollapset. Trump vil formentlig vende fokus i den amerikanske valgkamp væk fra økonomien og flytte fokus tilbage på Kina. Der er stor opbakning fra den amerikanske befolkning ift. at skærpe tonen over for Kina, og det er derfor meget realistisk, at Trump vil fortsætte ud ad denne vej, hvis Trump fortsætter med at tabe terræn til Joe Biden i valgkampen, samtidig med at der ikke sker en bedring i økonomien. 

I Indien har der indtil nu været begrænsede finanspolitiske tiltag, og der kan være behov for, at Modi kigger dybt i den finanspolitiske kasse for at bringe økonomien hurtigt på ret køl igen. Men premierministeren er under pres for ikke at øge den offentlige gæld for meget. Indien har igangsat flere reformer inden for landbruget, jobmarkedet og industrien, som skal være med til at sikre væksten på længere sigt.

Latinamerika afhængig af eksport 
Det vil være positivt for de latinamerikanske lande, hvis der kommer gang i verdensøkonomien igen. Mange lande i regionen er afhængige af eksport af fx råvarer, der kan blive efterspurgt, hvis forholdene normaliseres. Brasilien var inden COVID-19 ved at få lavet en langsigtet økonomisk genopretningsplan gennem et reformprogram. Enkelte vigtige reformer var allerede gennemført inden COVID-19, og hvis landet kan komme i mål med flere reformer, er det meget positivt.

Et mere uforudsigeligt indtjeningsbillede
Indtjeningsbilledet forventes at være mere uforudsigeligt end normalt. Det altafgørende spørgsmål er, hvor længe det økonomiske tilbageslag vil fortsætte. De mange økonomiske hjælpepakker kombineret med meget aggressive centralbanker giver fortsat stor tro på, at økonomien vil opleve en relativ hurtig genopretning. Vi ser gode muligheder for langsigtede investorer, som kan manøvrere i de ekstremt volatile markeder.

Vi foretrækker aktuelt Kina som landeinvestering. Vi ser et godt potentiale inden for kinesisk boligbyggeri, som vil opleve en bedring. Den kinesiske forbruger vil i høj grad tage de nye 5G-telefoner til sig, og derfor ser vi gode muligheder for iPhone-relaterede selskaber, ligesom vi har købt den kinesiske mobilproducent Xiaomi i 2. kvartal.  

Tendens mod onlinehandel
Af mere strukturelle temaer ser vi tendensen mod mere onlinehandel forstærket af COVID-19. Vi ser også et strukturelt tema knyttet til udbygningen af datacentre i lyset af, at behovet for datalagring vil vokse kraftigt i kølvandet på udbygningen af 5G, automatisering, smart-homes, nye samarbejdsformer og stigende online-aktivitet. Vi ser også med stigende grad positivt på aktier, som nyder godt af den kommende revolution mod el-biler. På nuværende tidspunkt er der generelt gode muligheder for at købe kvalitetsselskaber til en rimelig pris.

Tilbage