Ny COVID-19 variant skaber øget usikkerhed
26. nov. 2021 kl. 13:43
1711 visninger

Ny COVID-19 variant skaber øget usikkerhed

COVID-19-smittetrykket er atter stigende mange steder i verden, og vi ser flere restriktioner, der øger usikkerheden hos forbrugere og virksomheder. Læs hvordan situationen håndteres i de blandede fonde i Sydinvest.

Det stigende smittetryk kan risikere at forsinke en bred genopretning og genåbning af den globale økonomi. Senest har fundet af en ny smitsom variant af COVID-19 i Sydafrika, som måske er resistent over for eksisterende vacciner, sendt nye dønninger gennem de finansielle markeder – aktiekurser, råvarepriser og renter falder. Investorerne frygter i stigende grad flere restriktioner og nye nedlukninger af økonomier verden over de kommende uger.

Beredskabet er på plads, men usikkerheden øges

Usikkerheden øges på et tidspunkt, hvor inflationen er høj, væksten moderat, og forbrugere og virksomheder lider under stigende råvarepriser og store forsinkelser i forsyningskæderne. I en situation, hvor flere vestlige aktiemarkeder handler på rekordhøje niveauer, er dette ikke godt nyt for investorernes risikovillighed.

Men til forskel fra starten af 2020 er beredskabet på plads, og regeringer og centralbanker verden over har værktøjskassen klar. Desuden er der et stort antal af vacciner til rådighed, og der forskes intenst for at afdække nye COVID-19-varianter og forsøge at imødegå disse med nye vacciner. Det ændrer dog ikke ved, at risikoen for nye bølger af COVID-19 kan resultere i flere nye restriktioner og i værste fald nedlukninger af hele eller dele af økonomierne.

Øget fokus på nedlukning

Vi har reduceret vores aktierisiko og eksponering mod genåbningsaktierne som følge af det ændrede risikobillede. På det seneste har vi solgt vores investering i europæiske banker og i stedet købt op i en investering i amerikanske teknologiaktier. I enkeltaktierne har vi reduceret eksponeringen mod genåbning og øget eksponeringen mod selskaber, der vil klare sig bedre i nedlukningsscenarier. Vi har således reduceret vores eksponering inden for rejser, finans, energi og råvarer, mens eksponering mod teknologi- og platformselskaber er øget.

"Til forskel fra starten af 2020 er beredskabet på plads, og regeringer og centralbanker verden over har værktøjskassen klar"

Ændringer i porteføljen – større kontantandel

Fra at være overvægtet i aktier i porteføljerne ligger vi i dag med en stort set neutral aktievægt. Vi er fortsat overvægtet alternativer på bekostning af obligationer. Vi har på det seneste øget vores eksponering mod obligationer ved at købe op i en 2-årig amerikansk statsobligation.

Kontantandelen i porteføljerne er øget, da vi ønsker at have et likviditetsberedskab og en fleksibilitet til at udnytte de markedsmuligheder, der måtte opstå de kommende uger.

Blandede fonde: Status på markederne
Læs også

Blandede fonde: Status på markederne

Læs artikel

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

3,2
Baseret på 11 anmeldelser

Måske vil dette også interessere dig